IKKE SINT, BARE VELDIG SKUFFET: Leder av Velferstinget i Oslo og Akershus, Gard Løken Frøvoll, er skuffet over at ingen av studentkravene ble oppfylt av Oslo kommune.
IKKE SINT, BARE VELDIG SKUFFET: Leder av Velferstinget i Oslo og Akershus, Gard Løken Frøvoll, er skuffet over at ingen av studentkravene ble oppfylt av Oslo kommune.ARKIVFOTO: Odin Drønen

Nederlag i Oslo-budsjettet:

Nederlag i Oslo-budsjettet: –⁠ Studentene blir glemt

Velferdstinget ønsker nå et fast møtepunkt med byråden.

–⁠ Vi er skuffet over at bystyret atter en gang nedprioriterer studentene. Kravene våre burde være mulige å innfri, og dersom Oslo skal bli Norges beste studentby må politikerne begynne å høre på studentene, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Gard Løken Frøvoll.

11. desember ble Oslo-budsjettet for 2020 vedtatt i bystyret. I forkant av budsjettmøtet deltok Velferdstinget på et innspillsmøte med Finansutvalget. Hovedfokuset ble lagt på et ønske om en årlig økonomisk støtte på én million til psykisk helsehjelp gjennom Studentsamskipnaden SiO og å øke studentrabatten på Ruters billetter til 50 prosent. Ingen av disse kravene ble innfridd av bystyret.

Fikk du meg deg denne? Professor fikk klagen avvist i metoo-sak

– Ønsker høyere ambisjoner

–⁠ Vi forstår at kommunen må prioritere hardt, men over tid har vi sett at andre byer blir sett på som mer attraktive studentbyer. Det har nok noe å gjøre med hvor mye energi politikerne legger i å skape en god studentby, forteller Frøvoll og legger til:

–⁠ Vi ønsker høyere ambisjoner, nemlig at nye studenter skal komme til Oslo fordi det er den aller beste byen å studere i. I dag kommer studentene til Oslo av andre årsaker, som jobbmuligheter, kulturliv eller nærhet til hjemmet.

–⁠ Er det noen gladsaker for studentene i Oslo-budsjettet?

–⁠ For studenter ansatt i Oslo kommune blir det pensjon fra første krone, som mange deltidsarbeidende studenter vil sette pris på.

Dette er andre året Velferdstinget deltar på innspillsmøte med Finansutvalget, og også i fjor gikk de tomhendte derfra. Nå ønsker Frøvoll et fast og jevnlig møtepunkt med politikerne, slik at studentene blir en gruppe man tar hensyn til gjennom hele året.

–⁠ Vi har flere eksempler der studentene har blitt glemt i beslutningsprosesser. Kravet om SALUTT-kurs for studentpubene er ett eksempel, mens de stadige budsjettnederlagene er andre eksempler. Vi vil ha et fast møtepunkt med næringsbyråden, og det raskest mulig. Vi er tross alt over 10 prosent av Oslos befolkning, sier Frøvoll.

Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, forteller at de er i ferd med å sette sammen ulike samarbeidsorganer der det er naturlig å vurdere studentdeltakelse. Studentene er også satt på kommunenes høringsliste for relevante saker og Velferdstinget har fått alkoholpolitisk handlingsplan på høring. Handlingsplan legger føringer for Oslo kommunes alkoholpolitikk de neste fire årene, og her kan studentpubene og studentene komme med sine innspill til denne politikken, påpeker Evensen.

Hva bruker du helst fritiden på? Disse jentene bruker fritiden på å forsøke å redde verden.

–⁠ Kommer studentene til gode

Frode Jacobsen (Ap), leder av finansutvalget i Oslo kommune, poengterer at billettprisene på kollektivtransport i Oslo har blitt satt ned for alle med 20 prosent, ikke bare for studentene.

–⁠ Satsingen fra kommunens side på helsetjenester i Oslo, også innenfor psykisk helse, kommer studentene til gode. Selv om Velferdstinget ikke fikk de to ønskene sine innfridd mener jeg at budsjettet er bra for studentene i Oslo.

–⁠ Hvorfor blir ikke studentene lyttet til?

–⁠ Det blir de. Vi ønsker blant annet å etablere et nytt studenthus i sentrum. Vi har som ambisjon å være den beste studentbyen og vi har regelmessig kontakt med studentmiljøet.

–⁠ Velferdstinget sier at bystyret nedprioriterer studentene. Hva tenker du om den kritikken?

–⁠ Det er jeg uenig i. Jeg mener at mye av det som skjer i Oslo med for eksempel utbygging av idrettsanlegg og bedre kollektivtransporttilbud bidrar til å føre en studentvennlig politikk. Er det noe studentene liker er det at Oslo går foran i det grønne skiftet, blir mer miljøvennlig, har et enormt godt kulturtilbud, at det er en pulserende by.

Trenger du hjelp med nyttårsforsettene? Hør hva ekspertene sier!