Den nye oljen: Geologiutdannede Nikoline Bromander fikk jobb på Marienlyst skole i Oslo gjennom Teach First-programmet.
Den nye oljen: Geologiutdannede Nikoline Bromander fikk jobb på Marienlyst skole i Oslo gjennom Teach First-programmet.

Nikoline Bromander (26) er et av Equinors leder­ta­lenter i klasse­rommet

Talentprogrammet skal utvikle fremtidens ledere, men studentpolitikere stiller spørsmål ved Equinors rolle i samarbeidet.

–⁠ Nå skal dere jobbe med et prosjekt om hormoner. Dere skal lage en plakat hvor dere presenterer temaene på tavla, forklarer lektor og geolog Nikoline Bromander (26).

Vi befinner oss i et klasserom i Marienlyst skole. Her begynte Bromander å jobbe i august 2018, etter å ha fått opptak i Oslo kommunes eksklusive Teach First-program, i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) og Equinor. Prosjektet har tiårsjubileum og rekrutterer nyutdannede realfagsstudenter til lærerjobber på belastede ungdoms- og videregående skoler, fremfor prestisjejobber i det private.

I klasse 9C underviser Bromander, som er utdannet geolog, om hormoner og hvordan de virker på kroppen. Hun forteller at hun er fornøyd med programmet:

–⁠ Jeg elsker å være lærer, men jeg er fortsatt ikke den optimale versjonen av meg selv i klasserommet. Jeg har fortsatt mye å lære.

Morgendagens ledere

Formålet med programmet er å utvikle realfaglige ledertalenter. Likevel oppgir Teach First at 48 prosent av kandidatene velger å bli i skolen, selv om de har utdanninger som kan gi gode lønninger i det private.

Bromander understreker at erfaringen fra skolen har hatt stort læringsutbytte:

–⁠ Det er veldig god ledererfaring. Jeg har jo over 100 elever som jeg har ansvar for, som jeg leder i undervisning i løpet av uka, og det er lærerikt.

Hun ble kontaktlærer i år, noe hun beskriver som veldig krevende.

Bromander meddeler at hun ikke er sikker på om hun vil bli værende i skolen. Ifølge henne er det mange av Teach First-kandidatene som velger å bli i skolen i tre år for å følge et elevkull hele veien.

–⁠ Det er noe jeg kunne tenkt meg å gjøre, sier Bromander.

Studere i utlandet? Nå kan det bli enklere å få graden godkjent når du kommer hjem igjen

Eksklusivt opptak

Bromander søkte på programmet da hun ferdigstilte masteroppgaven. Det stilles mange krav til de som tas opp på programmet, blant annet at man kvalifiserer seg til PPU-utdanning, har gode karakterer, og er egnet til læreryrket. Blant annet forteller Bromander om en situasjon hvor hun måtte gestalte lærerrollen foran elevskuespillere på et Equinor-kontor.

Etter opptaket får kandidatene utdelt en skole. Søkere som ikke er kvalifisert til opptak på PPU, blir ikke vurdert for opptak til programmet, ettersom fagkravene er de samme til PPU i Teach First som for ordinær PPU.

–⁠ PPU-en er skreddersydd for oss, ettersom vi jobber i skolen samtidig som vi tar utdanningen. Vi får en intern mentor på skolen, og samlinger legges til feriene. Vi skriver også forskning og utviklingsarbeid i løpet av året, sier Bromander.

Lærerkollegiets kalde skulder

Ifølge Bromander har hun vært heldig i møtet med sine kolleger. I Teach First-programmet skal kandidatene i utgangspunktet jobbe i skolen i to år, og på lærerværelset oppleves ofte kandidatene som midlertidig ansatte, på vei til neste karrieresteg, vedgår Bromander.

–⁠ Det er mange som opplever å ikke bli varmt tatt imot. Det var en Teach First-kollega som ble ferdig nå før sommeren, og mange var triste da han søkte seg til en lederstilling i Equinor. Det er klart det blir vanskelig å integreres fullt i en stab når man på papiret planlegger å slutte etter to år, forteller Bromander.

–⁠ Lærerjobben er en lederjobb

–⁠ Læreryrket er det eneste yrket hvor man går rett fra skolebenken til en lederjobb – som lærerjobben er – med ansvar for læring og utvikling av andre mennesker, nemlig elevene, skriver Vibeke Strøm, Oslo kommunes prosjektleder for Teach First, i en e-post til Universitas.

–⁠ Vi har et spesielt fokus på ledelsesaspektet ved lærerjobben, og dette er evner som kandidatene bruker uansett hvor de havner etter endt program.

På Teach First-programmets nettsider står det at kandidatene skal jobbe på utfordrende skoler i Oslo. Men Marienlyst skole, der Bromander jobber, ligger ifølge nasjonale prøver over gjennomsnittet både nasjonalt og innad i Oslo.

–⁠ Det stemmer at Marienlyst ikke er en utfordrende skole à la de vi finner øst i Oslo, knyttet til de sosioøkonomiske utfordringene der. Samtidig finnes det utfordringer på alle skoler. Marienlyst skole ble spurt om å delta i programmet for å tilføre skolen en lærer med en annen bakgrunn enn ellers.

Gruppearbeid: Elevene jobber i grupper med et prosjekt om hormoner. Synet ville gjort Lev Vygotskij, mannen bak det sosiokulturelle læringssynet, stolt.
Gruppearbeid: Elevene jobber i grupper med et prosjekt om hormoner. Synet ville gjort Lev Vygotskij, mannen bak det sosiokulturelle læringssynet, stolt.

–⁠ Equinor er et forbilde

–⁠ Det er positivt at Equinor engasjerer seg i norsk skole, sier BI-professor Johan Olaisen, som er ekspert på lederutvikling.

Han mener det er forbilledlig at Norges største bedrift engasjerer seg innen utdannelse og kultur.

–⁠ Vi har ikke tradisjon for private donasjoner til det offentlige i Norge, men tenker heller at offentlige tjenester skal dekkes av offentlige budsjett. Jeg ønsker en sterkere deltagelse fra næringslivet gjennom donasjoner, gaver og engasjement.

–⁠ Hva synes du om at en stor olje- og gassprodusent donerer til det offentlige for å skape den arbeidskraften de ønsker seg?

–⁠ Selv om olje og gass må fases ut innen 2050, mener jeg at Equinor, som Norges største bedrift, bør engasjere seg i utdannelse og kultur, og dermed være et forbilde for andre bedrifter.

–⁠ Er det riktig å beskrive lærere som ledere, slik Teach First Norway gjør?

–⁠ Lærerrollen er også en lederrolle. Studenter og elever ledes mot faglige resultater og holdninger som samfunnet trenger. For øvrig er det positivt at kandidatene tar jobber i skolevesenet. Vi trenger fleksible arbeidstakere som kan skifte mellom sektorer og yrker i løpet av sin karriere.

Les anmeldelse av Sims 4: Studentliv: –⁠ Mye morro

Kritisk til samarbeidet

Flere av de politiske listene på Studentparlamentet ved UiO stiller seg kritiske til universitetets samarbeid med Equinor, og dermed også til Teach First-programmet:

–⁠ Samtidig som det er bra med programmer som gir studenter arbeidstrening, er det ikke nok klarhet rundt Equinors motivasjon for samarbeidet. Dessuten er det problematisk at undervisningen avhenger av Equinor og næringslivet, sier Venstrealliansens nestleder Ezgi Kutal.

Hun trekker linjer til den såkalte Equinor-avtalen, der UiO mottar økonomisk støtte til forskning som er relevant for selskapet.

–⁠ Kan samarbeidet med Equinor gi undervisningen en politisk slagside?

–⁠ Ja. Hva som læres bort og forskes på, vil påvirkes av politiske intensjoner.

Leder for Grønn liste, Axel Klanderud, mener det er bekymringsverdig at Teach First-programmet skaper arbeidskraften Equinor ønsker seg:

–⁠ Hvis Equinor i fremtiden faktisk ønsker å fokusere på å selge klimaløsninger framfor klimaendringer kan man revurdere situasjonen, men per dags dato er det ikke forsvarlig å fasilitere arbeidsplasser for Equinor.

Avviser kritikken

Talsmann for Equinor, Bård Glad Pedersen, har fått høre studentpolitikernes kritikk av selskapets rolle i samarbeidet:

–⁠ Equinor støtter Teach First fordi vi ønsker å stimulere til interesse for realfag blant unge. Vi har selvsagt ingen innflytelse på det faglige innholdet, skriver Pedersen i en tekstmelding.

UiOs rektor Svein Stølen avviser også at Teach First-programmet har en uheldig politisk slagside:

–⁠ Studentene gjennomfører et studieforløp som er kvalitetssikret av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og det stilles naturligvis de samme kriteriene til faglig, kritisk sans som i alle våre andre utdanninger. Studentene undervises i de samme emnene som andre PPU-studenter, men får en utvidet oppfølging i praksisperioden, skriver Stølen i en e-post til.

Kristin Flood Strøm, administrativt ansvarlig på Teach First ved UiO, vektlegger at Equinor ikke har noen rolle i undervisningen av PPU.

Når Universitas ringer Nikoline Bromander er hun på vei til en samling med Teach First.

–⁠ Det blir feil å si at Equinor påvirker undervisningen. Vi er ansatt på skolen, og Equinor har ingenting med undervisningen å gjøre. Med tanke på klima har ikke Equinor noen påvirkning på elevene. Det er det lærerne som har.

Fikk du med deg denne? Studentparlamentet ved UiO foreslår å bruke 15.000 kroner på smoking. –⁠ Helt på trynet.