Kan ikke forby hjelp: Hvis noen ikke ønsker å leve ut sin seksuelle legning, må det være lov å hjelpe de menneskene, sier Harald Tjervåg, teologistudent ved Fjellhaug Høgskole.
Kan ikke forby hjelp: Hvis noen ikke ønsker å leve ut sin seksuelle legning, må det være lov å hjelpe de menneskene, sier Harald Tjervåg, teologistudent ved Fjellhaug Høgskole.

Debatten om homoterapi raser videre:

–⁠ Jeg tror Gud har skapt gode rammer for seksu­ali­teten

Stemmene i offentligheten roper høyt om homoterapi. Hva har Oslos teologistudenter å si om saken?

De siste månedene har det rast en nasjonal debatt rundt fenomenet homoterapi, der kristne trossamfunn angivelig forsøker å omvende homofile medlemmers legning. VGTV har sluppet en dokumentarserie hvor man følger personer fra både kristne og muslimske miljøer. I oktober sa to ansatte på NLA opp i protest etter at nordiske Mike Davidson holdt foredrag på høyskolen om homoterapi.

Tirsdag ble det kjent at et flertall på Stortinget er for å utrede forbud mot homoterapi. KrF er imot. Stortinget skal stemme over saken 11. desember.

Har fremtidens teologer noe å bidra med i diskusjonen? Universitas har tatt temperaturen blant teologistudentene i Oslo.

–⁠ Sjelesorg er ikke terapi

Harald Tjervåg (28) går på Fjellhaug internasjonale høgskole, en privat høyskole som spesialiserer seg innen teologi, misjon og kristendom. Han mener man ikke kan forby noen å selv søke hjelp om legningen sin:

–⁠ Hvis noen kommer selv, med en egen teologisk overbevisning om at de ikke ønsker å leve ut sin seksuelle legning, må det være lov å hjelpe de menneskene.

Han understreker imidlertid at begrepene altfor lett blandes i debatten. Homoterapi nevnes ofte i selskap med sjelesorg (se faktaboks), men Tjervåg ønsker å holde dem atskilt.

–⁠ Sjelesorg er ikke terapi. Et viktig prinsipp er at sjelesørgeren er der først og fremst for å lytte. Å skulle legge det i nærheten av «terapi» blir veldig rart og urimelig.

–⁠ Er det et motsetningsforhold mellom å være homofil og å være kristen?

–⁠ Nei, ikke å kjenne på homofile følelser, men det å være kristen innebærer at man legger sitt eget liv ned for at Jesus skal bli herre i livet. Det gjelder alle ting, ikke bare legning. Når da Guds gode vilje for vår seksualitet er i rammene av ekteskap mellom én mann og én kvinne så blir det vanskelig å forsvare at man, som kristen, kan leve ut enhver legning.

Han sier han skjønner at mennesker har en sterk lengsel etter å finne en å leve seksuelt med, men legger til:

–⁠ Jeg har erfart at det er noe som er mye større og viktigere enn å leve ut det.

Les også: Forsker tar nådeløst oppgjør med UiOs klima­ar­beid.

Med Bibelen som utgangspunkt

På Fjellhaug går også Marita Haugland (22), Sunniva Fuglestveit (24) og Håkon Ruud Kringstad (22). De etterlyser et større meningsmangfold rundt seksualitet.

–⁠ Man får lov til å stille spørsmål ved kosthold, kropp, hva som helst, men om man ikke får lov til å stille spørsmål ved homofili eller sin egen seksualitet, vil jeg si det blir et overtramp mot det enkelte mennesket, sier Kringstad.

Hun mener at ifølge Bibelen må alle legge bånd på noe i livet, og at det er synden i oss som ønsker noe mot Guds vilje.

– Å legge bånd på noe kan virke kontroversielt i samfunn hvor en tenker «jo friere, jo bedre», men rammer og regler kan også være godt. Når Gud er den som har skapt seksualiteten og skapt sex, tror jeg også Han har skapt gode rammer for den, sier Fuglestveit.

De er derimot tydelige på at noe har gått alvorlig galt når homofile opplever å bli sendt til terapi mot deres vilje.

Kringstad sier at menigheten skal støtte opp under de som ønsker å leve som homofil og kristen samtidig.

–⁠ Menigheten skal ikke tvinge på deg at du må skjerpe deg eller forandre deg, men være tilstede som en familie når man er villig til å oppgi noen goder, slik som ektefelle eller barn.

Troen: Håkon Ruud Kringstad, teologistudent ved Fjellhaug Høgskole, etterlyser større meningsmangfold rundt seksualitet.
Troen: Håkon Ruud Kringstad, teologistudent ved Fjellhaug Høgskole, etterlyser større meningsmangfold rundt seksualitet.

Haugland understreker at det er Bibelen som er utgangspunktet for det kristne synet på homofilt samliv. De homofile som tror på den, mener hun, må kunne ønske en samtale om legningen sin.

–⁠ Det er ikke muligheten for å samtale om temaet som signaliserer at å leve ut visse seksuelle følelser er problematisk, det er den troen som ligger til grunn for samtalen. Troen fjerner man ikke ved å forby såkalt homoterapi, sier hun.

Avviser at det handler om tro

På Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, er synet på homofilt samliv annerledes. Sissel Alsvik Øygarden (23) går femte året på profesjonsstudiet i teologi, og mener at å leve som homofil ikke kan sies å være synd.

–⁠ Jeg får ikke det til å stemme med bildet vårt av en god Gud som har skapt oss i sitt bilde. Enkelte bibelsitater kan tolkes som at homofilt samliv er synd, men det er mange flere sitater som handler om at kjærligheten kommer først, sier hun.

Hun påpeker at Bibelen er skrevet av mennesker i en annen tid enn vår, og sier at det dermed blir galt å skylde på Gud og Bibelen.

–⁠ Men er det problematisk hvis en homofil kristen selv søker noen å snakke med om sin egen legning?

–⁠ Hvis man selv ønsker å gå til terapi eller sjelesorg om sin homofile legning, handler det ikke om at man vil unngå å leve som homofil på grunn av tro, men at man har blitt lært opp til at disse ikke kan forenes.

Hun nevner fenomenet internalisert homofobi, hvor homofile begynner å føle på at det er galt at de selv er homofile.

–⁠ Man er ikke født homofob, det er noe opplært. Og internalisert homofobi er også noe man plukker opp langs veien.

Ikke en synd: Sissel Alsvik Øygarden, student ved Det teologiske fakultet på UiO, har et annet syn på homofilt samliv.
Ikke en synd: Sissel Alsvik Øygarden, student ved Det teologiske fakultet på UiO, har et annet syn på homofilt samliv.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan har til avisen Dagen argumentert for at et forbud mot homoterapi vil true trosfriheten.

–⁠ Har trosfriheten noe den skulle sagt i denne saken?

–⁠ Trosfrihet og ytringsfrihet er viktige og gode prinsipper, men vi må samtidig være bevisste på alle menneskene det går utover. Når trosfrihet går hånd i hånd med hatkriminalitet, må vi stille oss spørsmålet «Hva slags tro er det vi sitter igjen med?».

Fikk du med deg denne? Rektor ved Høyskolen Kristiania ville avlyse pornomusikal

Sortere tanker og følelser

Også på MF vitenskapelig høyskole, Norges største tilbyder av teologisk utdanning, advarer teologistudenter mot å leke med legning.

–⁠ Seksualitet er en viktig komponent i vår identitet. Å skulle gå inn med tanken om å endre på noens seksualitet, kan være veldig farlig. Det kan ha noen ganske katastrofale konsekvenser for folks liv, sier Sigurd Navrestad Wennesland (26).

Samtidig holder han fast ved at så lenge kirken er et demokrati, må vi tolerere at folk er uenig.

–⁠ Jeg mener at homofilt samliv ikke er synd, men det finnes teologisk belegg for begge syn, legger han til.

Wenneslands medstudent Simon Eikill-Moen (25) følger opp med å si at sjelesorgsamtalen skal være en mulighet for å komme i kontakt med egne følelser og sortere tanker. Han mener at også en sjelesørger som godtar homofilt samliv, må ta en som vil snakke om legningen sin på alvor.

–⁠ Vi trenger god tid

De to er enige om at man som sjelesørger har et enormt ansvar, og at det derfor er viktig at vedkommende opptrer så profesjonelt som mulig. Wennesland foreslår at det kanskje bør reguleres hvem som kan påstå å drive med sjelesorg.

–⁠ Man kan ikke forby sjelesorg, for da har man ikke skjønt hva sjelesorg er. Men slike samtaler kan virkelig ødelegge folks liv, hvis man som sjelesørger oppfører seg uprofesjonelt. Vedkommende må vite når de temaene som snakkes om er for store for kompetansen man har, sier han.

Farlig innblanding: Sigurd Navrestad Wennesland og Simon Eikill-Moen, teologistudenter ved Menighetsfakultetet, advarer mot å leke med legning.
Farlig innblanding: Sigurd Navrestad Wennesland og Simon Eikill-Moen, teologistudenter ved Menighetsfakultetet, advarer mot å leke med legning.

Wennesland og Eikill-Moen poengterer at Bibelen ikke er direkte skrevet av Gud, slik at innholdet er noe som lar seg diskuteres og reflekteres rundt. De setter pris på at det har blitt en debatt på temaet.

–⁠ Det er viktig at dette diskuteres i media, men da må alle stemmer faktisk frem. Da kan vi ikke plukke ut hvem som har lov og ikke lov til å prate, sier Wennesland.

Les også: Kathrine (22) og Helene (22) bor på eldrehjem: –⁠ Det hender folk lurer på om jeg tuller.