Nedtur: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og hennes parti kommer dårlig ut av studentenes partibarometer.
Nedtur: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og hennes parti kommer dårlig ut av studentenes partibarometer.Arkivfoto: Emeline Pischedda.

Studen­tenes parti­baro­meter: Historisk lav oppslut­ning for studen­tenes statsråd

Om stortingsvalget var i morgen, ville det vært full krise for regjeringspartiene – mens opposisjonen rykker kraftig frem.

Arbeiderpartiet (Ap) trumfer målingene som studentenes favorittparti med 20,6 prosent av stemmene, etterfulgt av Sosialistisk Venstreparti med 16,5 prosent (SV) og Høyre med 14,6 prosent. I et stortingsvalg hvor studentene hadde bestemt utfallet, har Ap og SV til sammen 36,9 prosent, hvilket er en høyere oppslutning enn regjeringens knappe 28,7 prosent.

Dette kommer frem i den årlige studentundersøkelsen utført av Sentio på vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas. For femte år på rad ble over 1000 studenter over hele landet stilt spørsmålet: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?»

–⁠ Rødt har nå den høyeste målingen blant studentene noensinne. Og Venstre, som tradisjonelt har vært et sterkt parti hos studentene, har fått en historisk lav oppslutning. Man kunne også forventet at Senterpartiet skulle vært større ettersom partiet har rekordoppslutning for tiden, men det har de ikke blant studentene, sier Arve Østgård i Sentio, som har utført undersøkelsen for NSO og Universitas.

Les også: Klagestorm mot utveks­lings­agent.

Verst for Venstre – igjen

I samme undersøkelse utført tidligere i vår, kunne Universitas melde at aldri før hadde så få studenter stemt på Venstre. Nå har vondt blitt verre. Et halvt år senere har Venstre gått ned 1,7 prosent fra forrige måling i det som igjen er en historisk lav oppslutning. Studentenes støtte til Venstre har nærmest blitt halvert siden 2018.

Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson (Ap), tolker trenden som en protest mot den sittende regjerings prioriteringer og som et ønske om en ny politisk retning – både for hele landet og for høyere utdanning.

–⁠ Det er et veldig tydelig signal om at studentene har lyst til å bytte ut forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, og at studentene uttrykker mistillit til jobben hun og regjeringen har gjort. Det er ikke så overraskende. Regjeringen har gjort en del grep som har møtt stor motstand fra studenter, som kuttet i stipendet i den nye konverteringsordningen for studiestøtte, sier Tvedt Solberg til Universitas.

Til tross for å være det mest populære partiet blant studentene, har Ap selv gått ned hele 6,2 prosent på kun et halvt år.

–⁠ Denne undersøkelsen følger jo de nasjonale trendene, der vi også ser at at Arbeiderpartiet har en tilbakegang. Vi tenker at vi har enda større ambisjoner og måter vi vil styrkes på fremover for studentene, og få frem at med Arbeiderpartiet i regjering vil vi få bygget flere studentboliger, doble innsatsen for psykisk helse og sikre at alle har den samme retten til utdanning, sier Tvedt Solberg.

Les også: ELTE-studentene tapte mot den norske stat.

«Et utfordrende år»

Rebekka Borsch, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), svarer på kritikken fra Ap.

–⁠ I denne målingen går Arbeiderpartiet tilbake 6,2 prosent av stemmene og taper dermed mellom tre og fire ganger så mange velgere som Venstre. Jeg synes ikke det gir uttrykk for at studenter har noe særlig tillit til Arbeiderpartiet, som knapt har hatt en eneste ny idé om studentpolitikk de siste seks årene. Det har de heller ingen grunn til, forteller Borch.

Hun mener Venstre må bli flinkere til å vise frem egne resultater i regjering frem mot neste stortingsvalg. Potensialet for nye velgere blant studenter og førstegangsvelgere er betydelig høyere enn hva uttellingen i høstens kommunevalg viste, sier hun.

–⁠ Dette er en måling som er tatt opp etter et utfordrende år for Venstre og etter et kommunevalg der vi gikk tilbake. Slik sett er det ikke overraskende at det reflekteres i en måling som er tatt opp blant studenter.

–⁠ Skyldes den svake målingen studentpolitikken ført av statsråden og Venstre?

–⁠ Nei. Vi har levert betydelige resultater for studentene. Det er Venstre som fikk gjennomslag for 11 måneders studiestøtte som nå gjør at studentene får over 11.000 kroner mer i året enn før 2017, forteller hun og legger til:

–⁠ Det er Venstre som har fått gjennomslag for det rekordhøye antallet studentboliger som lyses ut hvert år. Og det er Venstre som har fått på plass støtteordninger for studenter psykiske helse, for å nevne noe. Jeg tror at studenter, som alle andre, er opptatt av mer enn enkeltsaker i politikken.

Les også: Syke­plei­e­stu­denter fortviler over prak­sis­ord­ning: –⁠ Man kan oppleve å føle seg utnyttet.

Rekord for Rødt

Rødt får en rekordhøy oppslutning blant studentene, og mottar hele 9,5 prosent av stemmene. Dette er en økning på 1,8 prosent på kun et halvt år. Partiets økende popularitet gjør Rødt til et større parti enn både Fremskrittspartiet (FrP), Venstre, Kristelig Folkeparti (KrF) og Sp – alle regjeringspartiene utenom Høyre.

–⁠ Jeg tror studenter merker at vi er en tydelig opposisjon til regjeringen mot forskjeller og for rettferdig miljøpolitikk. Rødt mener at studenter som enten bytter eller må avslutte utdanningen ikke skal straffes. Derfor har vi i vårt alternative statsbudsjett foreslått å bruke over en halv milliard på å reversere regjeringens kutt i studiestøtten. I tillegg bevilger vi midler til flere studentboliger. Da er det hyggelig å se at stadig flere studenter får øynene opp for Rødt, sier Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.

Høyre var studentenes favorittparti i 2018. I dag ligger de på tredjeplass. Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, er ikke fornøyd med nedrykningen.

–⁠ Vi har nettopp vært gjennom et lokalvalg hvor det var en del rikspolitiske saker som overskygget de nære og viktige sakene for folk rundt om i landet. Nå har vi lagt frem et godt budsjett for å kutte klimagassutslipp og skape flere jobber. Dette tror jeg er viktige saker for studenter som samfunnsengasjerte unge mennesker som snart er på vei ut i arbeidslivet, sier Helleland.

Studentenes viktige stemme

Marte Øien, leder i NSO, viser til at studenter er en viktig samfunnsgruppe for politikerne å nå ut til, og er glad for at så mange studenter har klart for seg hva de ønsker å stemme på dersom det var et stortingsvalg i morgen.

–⁠ Dersom disse tallene hadde vært et faktisk valgresultat ville det mest sannsynlig blitt en mindretallsregjering. Uavhengig av hvilken politisk side som har makten, er det alltid enklere å få ting igjennom i Stortinget når det er mindretallsregjeringer og det gir oss bedre mulighet til å påvirke politiske prosesser, sier Øien.

–⁠ Ellers viser tallene at de generelle hovedtrendene i samfunnet, går igjen blant studenter, men det er klart at god studentpolitikk er viktig for studenter.

Tallene i artikkelen er rådata hentet fra en digital undersøkelse med 1009 respondenter tilknyttet studiesteder over hele landet. Undersøkelsen har en feilmargin på 1,9 prosentpoeng.