Rettssal 527: Partenes forklaringer i rettssaken fremsto vidt forskjellige. Likevel holdt aktor Julie Wernesteen Lie og studentlederens forsvarer Vegard Aaløkken en hyggelig tone mellom slagene.
Rettssal 527: Partenes forklaringer i rettssaken fremsto vidt forskjellige. Likevel holdt aktor Julie Wernesteen Lie og studentlederens forsvarer Vegard Aaløkken en hyggelig tone mellom slagene.

Student­leder i retten – aktor ber om 36 dagers fengsel

Studentlederen tiltalt for vold og rasisme mot to vektere, hevder å ha handlet i selvforsvar. Aktor mener vekterne ble utsatt for hatefulle ytringer og fysisk krenkelse.

Den tiltalte studentlederen må dømmes til 36 dagers ubetinget fengsel, erstatning og oppreisning, mener aktor i Oslo tingrett. Det er påstanden dommeren skal ta stilling til, etter at retten ble hevet torsdag i forrige uke. Tiltalte nekter straffskyld.

Tidligere i høst meldte Universitas at en studentleder ved en høyere utdanningssituasjon i Oslo, er tiltalt for vold og rasisme. Vedkommende ble tiltalt for overtredelse av to punkter i straffeloven: for å komme med hatefulle ytringer, i tillegg til vold og fysiske krenkelser mot to vektere. Hendelsen skjedde ved et utested i Oslo sentrum, i forbindelse med et festarrangement for studenter i vinter.

Les også: Foreslår nytt utkast til UiOs lang­tids­stra­tegi: –⁠ Jeg blir provosert av at bærekraft blir nevnt i en bisetning.

–⁠ Selvforsvar

Da tiltalen først kom, skaffet studentlederen kjendisadvokat John Christian Elden som forsvarer. Ved rettssakens oppstart hadde Elden blitt byttet ut med advokat Vegard Aaløkken. Før retten ble satt, viste han en åtte sekunder lang video til aktor Julie Wernesteen Lie. I klippet skriker tiltalte, før vekterne sier det er på tide å komme seg hjem. Videre ber tiltalte dem «dra til helvete», og det kan se ut som om de tar tak i vedkommende.

I sin forklaring argumenterte tiltalte for å ha blitt banket opp av vekterne, og at den omtalte volden skjedde i selvforsvar. Videoen ble lagt frem som bevis på dette.

Tiltalte erkjenner å ha bitt vekterne, men mener det kun var fordi de holdt over vedkommendes munn, og stakk fingrene inn i den.

Det er et økt fokus på hatkriminalitet

Julie Wernesteen Lie, aktor

Ord mot ord

En av de fornærmede som vitnet, gjenga en annen versjon av kveldens hendelser.

Som vekter ble han tilkalt den kvelden, da «situasjonen ved inngangen til utestedet eskalerte».

Under forklaringen fortalte han at de ikke var voldelige mot tiltalte, men måtte holde vedkommende fast fordi de ble sparket. Han fortalte også at tiltalte kom med ytringer som «dra tilbake der du kommer fra, med den jævla religionen din».

Ifølge vekteren bøyde tiltalte seg ned og bet dem, mens de satt håndjern på vedkommende. Vekteren nekter for å ha holdt foran tiltaltes munn.

Begge parter la frem dokumentasjon på sårskader. Tiltalte viste bilder av blåmerker på overarmen, i tillegg til skrubbsår tiltalte mener å ha blitt påført, som følge av å bli blitt dyttet inn i en vegg.

Begge vekterne kunne dokumentere at de dro til legevakten like etter hendelsen. Der måtte de ta sprøyte mot hepatitt, samt antibiotika og penicillin, etter bitt. De la også frem foto av sårskader fra tilsynelatende kloring og biting.

Les også: Bokstua legges ned: –⁠ De sa at de ikke fikk handle her lenger.

«Svartskjegg» og «jævla neger»

Vekterne som senere inntok vitneboksen, var alle enige om at tiltalte kom med rasistiske utsagn. Nøyaktig hva som ble sagt, er derimot uklart. «Svartskjegg» og «jævla neger» er blant frasene enkelte av vitnene husker.

Den ene vekteren fortalte at han opplevde det som tungt å bli omtalt som «utlending og skitten».

Tiltalte hevder å aldri ha kommet med slike ytringer. Advokat Aarløkken argumenterte for at utsagnet «svartskjegg» ikke er rasistisk, ettersom en av de to fornærmede vekterne ikke har flerkulturell bakgrunn.

Min klient erkjenner ikke straffskyld. Så enkelt er det

Vegard Aaløkken, forsvarer

Uklare beskrivelser

Det var uenighet rundt hvorvidt det var andre mennesker til stede foran utestedet. I enkeltes forklaringer ble gaten beskrevet som full av uteliv. Andre vitnet derimot om en folketom gate, med unntak av tiltalte, fornærmede og politi.

To politifolk ble tilkalt, da vekterne la tiltalte i håndjern. Også de vitnet i saken. Politiet overhørte ikke direkte rasistiske ytringer. En fortalte at tiltalte i en overberuset tilstand innrømmet å «ha sagt noen ting jeg kanskje ikke burde».

Tiltaltes berusede tilstand var blant punktene som ble stilt spørsmål ved under vitneforklaringen.

Selv argumenterte tiltalte for kun å ha drukket fire øl, fordi vedkommende ikke ønsket å fremstå som beruset grunnet sitt lederverv.

Flere vitner mente derimot at vedkommende var tydelig påvirket av alkohol. Vekterne stilte spørsmål ved om tiltalte var under påvirkelse av narkotiske stoffer. Dette nektet tiltalte for.

Les også: Bruker felles­un­der­vis­ning på odon­to­logi­stu­diene som en «snarvei» til medi­sin­stu­dier.

Ser alvorlig på saken

–⁠ Hvem angrep? Det er det saken koker ned til, tror jeg, argumenterte Aarløkken under sin prosedyre. Tiltaltes forsvarer mente videoen presentert innledningsvis er et sentralt bevis, som gir svar på «hvem som angrep hvem».

Det er aktor uenig i:

–⁠ Jeg er ikke enig i at filmen er noe nøkkelbevis. Det er en uklar liten snutt som viser at tiltalte blir bedt om å gå hjem, før tiltalte hyler, argumenterte Lien avslutningsvis i sin prosedyre.

Dommeren og to meddommere skal nå ta stilling til aktors påstand i lys av rettssakens forklaringer.

Aarløkken håper hans klient blir frikjent.

–⁠ Min klient erkjenner ikke straffskyld. Så enkelt er det, sier han til Universitas.

Aktor ønsker ikke å kommentere utfallet overfor Universitas før dommen er klar, men legger til:

–⁠ Det er et økt fokus på hatkriminalitet. Påtalemyndigheten ser alvorlig på saken og viser til tiltalen som ligger til grunn.