Eevi Beck og Nora Selnæs er to av de som har vært med på å utforme Strategi 2030 på UiO.
Eevi Beck og Nora Selnæs er to av de som har vært med på å utforme Strategi 2030 på UiO.

Foreslår nytt utkast til UiOs lang­tids­stra­tegi: –⁠ Jeg blir provosert av at bærekraft blir nevnt i en bisetning

Ansatte og studenter vil at UiO skal erkjenne at de ikke har tatt klimakrisen alvorlig nok.

–⁠ Vi har foreslått at kunnskap og handling for en bærekraftig verden skal være temaet for universitetet de neste ti årene, og at det er i den retningen vi må utvikle oss. Det er der det haster, der det brenner, sier Eevi Beck, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo (UiO), til Universitas.

30 ansatte og studenter ved UiO har siden tidlig i oktober jobbet med å utforme et nytt utkast til Strategi 2030, dokumentet som skal beskrive universitetets retning de neste ti årene, og som skal vedtas av universitetsstyret. Det nye forslaget vektlegger i all hovedsak at universitetets kurs for de neste ti årene må bli grønnere. Forslaget ble først omtalt i Uniforum.

–⁠ Hovedmotivasjonen min er det faktum at utslippene ved UiO øker. Når vi skal legge en plan for de neste ti årene, må kurvene peke nedover. Det er hovedanliggende her, men strategiutkastet staker ikke ut den retningen i sin nåværende form, sier Irene Øvstebø Tvedten, doktorgradsstipendiat ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur.

Les også: Bokstua legges ned: –⁠ De sa at de ikke fikk handle her lenger.

–⁠ Festtale-preg

Universitetsledelsens strategiutkast ble sendt ut på åpen høring 1. oktober, og utkastet har så langt mottatt sterk kritikk, mest for ikke å levere på klima, miljø og bærekraft. Gruppen bak det nye utkastet håper nå på mange underskrifter fra andre ansatte og studenter, slik at det kan endre seg. Innspillsrunden varer til 1. november.

–⁠ Det var et festtale-preg i førsteutkastet, uten at klima var et bærende element. Jeg blir provosert av at bærekraft blir nevnt i en bisetning i strategien til 2030, og at den ikke tar ordentlig tak i det. Det er en av grunnene til at ville være med i gruppa, for å lage en mer spisset versjon, sier Nora Selnæs.

Les også: Bruker felles­un­der­vis­ning på odon­to­logi­stu­diene som en «snarvei» til medi­sin­stu­dier.

Vil jobbe for 1,5-gradersmålet

Universitetet må erkjenne at det ikke godt nok har tatt stilling til kunnskapen det lenge har hatt om hvordan blant annet klimaendringer og tap av biologisk mangfold vil påvirke verden. Det beskriver den første nye formuleringen i det alternative utkastet. I utkastet som ble sendt ut på høring 1. oktober, nevnes klima, miljø og bærekraft sjelden. Blant de nye målsetningene i det grønne utkastet er:

*Gjennomføring av forskning ved UiO skal skje i tråd med UiOs klimamål.

*UiO skal innarbeide bærekraftperspektiver i alle studieprogram.

*UiO skal hvert år redusere klimafotavtrykket fra egne aktiviteter for å holde oss

innenfor 1,5 gradersmålet i Parisavtalen.

I årsplanen for 2020-21 har universitetsstyret vedtatt at UiO skal jobbe for å oppnå 1,5-gradersmålet, men det ble ikke med i ledelsens utkast til Strategi 2030.

Strategien er utsatt

Nå har universitetsstyret bestemt at strategien ikke skal vedtas i desember, slik planen var, men utsettes til februar.

–⁠ Utsettelse tolker jeg som en god ting, De har nok skjønt at nå er det ganske stor misnøye med første høringsutkast. Heller enn å skyndte seg, tar de seg tid til å diskutere, sier Selnæs.

Gruppen ønsker nå at deres innspill tas alvorlig som et forslag til ny strategi. De mener at deres gjennomarbeiding har forbedret utkastet fra rektoratet, og i tillegg er bredere forankret i organisasjonen.

–⁠ Det blir trolig ingen høringsrunde nummer to, så jeg stoler på at styret tar høringssvaret vårt til følge, sier Tvedten.

Les også: UiO-professorer: –⁠ For lite miljø på exphil-pensum

Ambisiøse mål

I det åpne høringsmøtet i starten av oktober sa UiO-rektor Svein Stølen at de denne gangen skal sette målsetninger universitetet kan levere på.

–⁠ Jeg vil utfordre ledelsen til å sette ambisiøse mål. Med høringssvaret kommuniserer vi til rektor at hvis han er modig på bærekraftsområdet, vil han få en vanvittig backing fra ansatte og studenter, sier Tvedten.

–⁠ Om en skal avverge klimakrisen må en sette nesten umulige målsetninger?

–⁠ Jeg tror ikke Ingebrigtsen-brødrene er redde for å sette seg ambisiøse målsetninger. Det er nok slik de nådde mange av dem, sier Tvedten.

Rektor Svein Stølen sier til Universitas at de mottar alle innspill med takk, men at ingen kommenteres i høringsperioden.

–⁠ Vi skal studere disse nøye i det videre arbeidet. Jeg gleder meg stort over engasjementet, sier Stølen.