STUDENTBY: -- Oslo er en god studentby, men min ambisjon er å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i for både ungdom og studenter, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).
STUDENTBY: – Oslo er en god studentby, men min ambisjon er å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i for både ungdom og studenter, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).Arkivfoto: Kristina Elisabet Kvammen

Slik vil du merke det nye byrådet i Oslo

Flere studentboliger, nytt studenthus i sentrum og billigere kollektivtransport. Tirsdag la Oslo byråd frem sin nye politiske plattform.

–⁠ Oslo er en god studentby, men min ambisjon er å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i for både ungdom og studenter, både gjennom bedre kollektivtransport og flere muligheter til å komme inn på boligmarkedet.

Det sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Universitas. Da Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti tirsdag la frem sin nye politiske plattform, var det med flere nyheter til Oslos studenter.

Studenter begynner på odontologi og klinisk ernæring –⁠ for å bli lege

En tredje boligsektor

–⁠ Studentene vil merke at vi prøver ut nye veier inn i boligmarkedet. Vi skal både legge til rette for flere studentboliger, men vi har også et mål om at 20 prosent av boligene i Oslo skal være rimelige boliger, sier Johansen.

Innen utgangen av 2023 vil byrådet legge til rette for minst 1000 nye boliger innenfor det som kalles «den tredje boligsektoren». Dette vil komme i tillegg til studentboliger, som de i plattformen noe vagt sier de ønsker et økt antall av.

Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), Gard Løken Frøvoll, forventer at dette følges opp med konkrete tiltak.

–⁠ Det er fint at byrådet ønsker flere studentboliger. Vi håper dette følges opp med raskere behandlingstid for byggesaker og større vilje til å prioritere studentboliger i bystyret, slik at det faktisk blir bygget flere, sier Frøvoll.

Student og avholds: –⁠ Man skal jo alltid møtes over en øl

Studenthus i sentrum

I plattformen kommer det frem at byrådet vil bidra til bygging av et nytt studenthus i Oslo sentrum. Dette har lenge vært et satsingspunkt for VT.

–⁠ Vi er glade for at byrådet ønsker å bidra til et nytt studenthus i sentrum. Det er viktig at studentene fortsatt bestemmer innhold og driftsform, slik det er lagt opp til i Velferdstinget. Drahjelp fra byrådet ønsker vi hjertelig velkommen, sier Frøvoll.

Utvidet kollektivtilbud

Byrådet ønsker også å utvide byens kollektivtilbud, slik at det «alltid skal lønne seg å velge miljøvennlig».

–⁠ Studentene vil med byrådserklæringen merke at det blir lettere å bevege seg rundt i byen. Trikken, bussen og T-banen skal gå oftere, særlig i ytre by. Det skal være fem- og timinutters frekvens på de viktigste rutene i indre by og i ytre by i rushtiden. Dessuten skal prisen på kollektivtransport gå ned, sier Johansen.

I plattformen blir det presisert at det er prisen på enkeltbilletter som skal kuttes med 20 prosent, og vil ikke med det første komme studenter med månedskort til gode. Men for dem som sverger til sykkelen, finnes det godt nytt.

–⁠ Det vil bli lettere og bedre å bruke sykkel og komme seg frem med sykkel i Oslo, vi lover å bygge 100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei innen 2023, sier Johansen.

Les også: UiO-millioner blir helt fossilfrie