Sitter på potten: Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, meddeler at han er fornøyd med utfallet av tildelingsmøtet.
Sitter på potten: Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, meddeler at han er fornøyd med utfallet av tildelingsmøtet.Arkivfoto: Odin Drønen

Slik ble semes­ter­av­gifts­pen­gene fordelt mellom student­for­enin­gene

15 millioner kroner fra semesteravgiften ble denne uken fordelt mellom de ulike studentforeningene. Det ble seier til studentidretten og dårlige tider for studentmediene.

Mandag var scenen satt for Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) sitt årlige tildelingsmøte, hvor representanter fra de ulike utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus stemmer over hvordan midlene fra semesteravgiften skal fordeles mellom ulike studentorganisasjoner. I alt tolv organisasjoner kjempet i år om den totale potten på 15,6 millioner kroner. Mens studentmediene måtte tåle store kutt, opplevde idrettsorganisasjonene størst økning fra fjorårets tildeling.

Gard Løken Frøvoll, leder i VT, er fornøyd med utfallet av møtet.

–⁠ Jeg synes det var mye god diskusjon og man fikk delt ut pengene, da er jeg fornøyd. Jeg håper også at flest mulig av foreningene er fornøyde, sier han.

Les bakgrunn for saken

Det er godt å se at Velferdstinget prioriterer studentidretten høyt

Marte Bjørneng, styreleder i OSI

–⁠ Mer forutsigbarhet

Nytt for årets tildeling er det at den totale rammen var bestemt av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) allerede i vår, og følgelig ikke kunne bli foreslått hevet under møtet. Dermed lå fokuset utelukkende på fordelingen mellom søkerne under mandagens møte.

–⁠ Vi mener dette er en mye mer forutsigbar måte å håndtere budsjettprosessen på, da vi begynner arbeidet med vårt budsjett før VTs møte. Det blir også slik vi kommer til å gjøre det årene fremover, sier Kaja Elisabeth Paulsen fra SiOs hovedstyre.

Hun legger til at når totalrammen virker å være lavere i år enn tidligere, er dette fordi kontigenten for Norsk studentorganisasjon tidligere har vært en del av den totale søknadssummen.

–⁠ NSO-kontingenten er en låst post, så i realiteten har VT hatt omtrent de samme midlene til disposisjon som før, sier hun.

Les også: Ansatte mener UiO-ledelsen ikke tar klima­kampen på alvor

Lønnsøkning og driftskutt

Under møtet ble også VTs egne vedtekter, økonomireglement og driftsbudsjett tatt opp til diskusjon. Universitas rettet i forkant av møtet fokus på forslaget om økte lønninger for medlemmene av VTs arbeidsutvalg og mangeårig vekst i organisasjonens driftsbudsjett. Forslaget om å øke arbeidsutvalgets lønn fra lønnstrinn 20 til 25, ble vedtatt med klar margin. Dette innebærer en total økning på 105.000 kroner av VTs lønnsbudsjett, og inkluderer feriepenger og pensjon.

Hva driftsbudsjettet angår fremmet vararepresentant i VT Rune Keisuke Kosaka i starten av møtet et forslag om å kutte 100.000 fra VTs innstilte driftsbudsjett på 3,5 millioner, slik at disse pengene frigjøres til foreningene. Forslaget ble vedtatt med én fattig stemme, og de fristilte midlene endte etter avstemning til slutt opp hos VTs Kulturstyre.

Kosaka er fornøyd med at pengene kommer foreningene til gode, men vil ikke selv uttale seg om hvordan de 100.000 ble fordelt, da han selv sitter i styret til Radio Nova. Likevel mener han det er på tide å diskutere måten VT driftes:

–⁠ Debatten rundt driftsfordelinger viser at det er et reelt behov for økte tildelinger blant studentforeningene som søker penger fra VT, og at man på sikt er nødt til å rasjonalisere driften internt. Eventuelt få inn mer penger av de pengene som fordeles. Det er jo ingen som er imot at VT koster penger, disse skaper mye god aktivitet, også her lokalt, men det er viktig at man har et helhetlig forhold til sine egne utgifter også, sier Kosaka.

Frøvoll ser ingen problemer med at de 100.000 flyttes fra driftsbudsjettet til Kulturstyret.

–⁠ Det er helt greit, dette har VT makten til å gjøre. Da må vi bare finne ut hvor vi kan kutte litt. Når det går til en annen studentforening er det bare bra.

–⁠ Synes du det er problematisk at det går til en organisasjon som ligger så tett under VT?

–⁠ Nei, det synes jeg ikke.

Jeg sitter med en opplevelse av at studentpolitikerne ikke helt anerkjenner den viktige jobben som studentmediene gjør

Ådne Feiring, redaktør i Radio Nova

Lønnsdebatt

De største diskusjonspunktene under den åpne debattrunden før tildelingene handlet om honorering og lønn til ansatte i studentfrivillige organisasjoner, samt studentmedienes nytteverdi og miljøkonsekvensene av å trykke på papir.

Aleksander Sveen, leder i Studentforeningen ved BI (SBIO), er tydelig på at midlene fra VT skal komme flest mulig studenter til gode.

–⁠ Tildelingskriteriene er tydelige på at frivillighet vektlegges, og jeg stusser derfor over at Det norske studentersamfund får tildelt mer eller mindre full søkesum, selv om det i søknaden deres ble presisert at store deler av dette skulle gå direkte til å honorere enkeltpersoner. Dette mener jeg er dårlig prioritering av Velferdstinget, og dermed dårlig bruk av studentenes penger. Det sender signaler om at SBIO heller bør søke om penger til honorar enn direkte studentvelferd til neste år, sier Sveen til Universitas.

SBIO tilhører også foreningen som gikk mest fram fra fjorårets tildeling. Med 212.000 i støtte fra VT gikk foreningen opp 40.0000 kroner.

–⁠ Vi er i svært fornøyd over årets tildeling, og var forberedt på å bli kuttet ut fra søknadssummen, sier han.

Mål for idretten

Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) var den store vinneren under gårsdagens tildelingsmøte. Foreningen mottok 150.000 ekstra i tillegg til den opprinnelige innstillingen på 1,65 millioner.

–⁠ Alt i alt er vi veldig fornøyde. Vi skulle selvsagt helst hatt det vi søkte om, men å få mer enn innstilling er alltid bra. Det er Velferdstinget som er vår primære inntektskilde, og det er godt å se at de prioriterer studentidretten høyt, sier Marte Bjørneng, styreleder i OSI.

Også BI Athletics endte møtet med en økt sum. De fikk 50.000 mer enn den opprinnelige innstillingen, som på 300.000 fortsatt lå langt under de 900.000 foreningen egentlig ønsket.

Fikk du med deg at det har blitt en massiv økning i forsøksdyr på Gaustad?

Nedgangstider for mediene

Universitas ble foreslått kuttet med til sammen 250.000, og kuttene endte opp på 100.000. Av de 200.000 som ble foreslått kuttet fra Radio Nova, ble 100.000 avsett til OSI og BI Athletics. Verst gikk det utover BIs studentavis Inside, som gikk helt tomhendte fra salen. De 160.000 som opprinnelig var innstilt til avisen, ble overført til Radio Nova. Argument var det eneste studentmediet som ikke ble møtt med kuttforslag under gårsdagens møte.

Ådne Feiring, redaktør i Radio Nova, er for kanalens del fornøyd med utfallet av gårsdagens tildeling, men likevel bekymret over utviklingen.

–⁠ Jeg sitter med en opplevelse av at studentpolitikerne ikke helt anerkjenner den viktige jobben som studentmediene gjør.