PENGEDRYSS: Slik ser det ut når Velferdstinget skal bestemme hvem de skal drysse millioner over. Bildet er fra et tidligere møte.
PENGEDRYSS: Slik ser det ut når Velferdstinget skal bestemme hvem de skal drysse millioner over. Bildet er fra et tidligere møte.Arkivfoto: Adrian Nielsen

Velferds­tinget i Oslo og Akershus øker støtten til seg selv igjen: –⁠ Proble­ma­tisk

Hvert år deler VT ut penger til studentforeninger, men en stor del av potten har de imidlertid tatt selv.

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) vedtar årlig hvor mye penger fra studentenes semesteravgift som skal tildeles ulike studentorganisasjoner og foreninger. I år er det 15,6 millioner kroner øremerket studentforeninger i potten, og pengene skal fordeles på elleve ulike søkere samt VT sitt eget budsjett. Det er en økning på 646.000 kroner fra i fjor. Av disse har VT budsjettert med å gi 44 prosent til seg selv.

Om innstillingen vedtas i dag, blir det ikke første gang VT kroner seg selv til budsjettvinner. Siden 2016 har Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) økt potten med nesten 3 millioner kroner. En gjennomgang Universitas har gjort av VTs budsjetter viser at de siden 2016 har tatt nesten 30 prosent, eller 850.000 kroner, av disse pengene til sin egen drift.

Fikk du med deg denne? Dette er de mest populære arbeidsplassene for unge

–⁠ Hovedfokus på eget behov

–⁠ Jeg synes det er problematisk. Slik jeg oppfatter at budsjettforhandlingene foregår, er hovedfokus først på eget behov før man ser på de andre søkerne, i stedet for å se eget behov i sammenheng med disse, sier Rune Keisuke Kosaka, vararepresentant i Velferdstinget og styremedlem i Radio Nova.

SER PÅ EGET BEHOV: Rune Keisuke Kosaka, vararepresentant i Velferdstinget og styremedlem i Radio Nova, er kritisk til VTs budsjettinnstilling.
SER PÅ EGET BEHOV: Rune Keisuke Kosaka, vararepresentant i Velferdstinget og styremedlem i Radio Nova, er kritisk til VTs budsjettinnstilling.Arkivfoto: Øyvind Aukrust

I år har VT innstilt på å budsjettere med 3,5 millioner kroner til egen drift. Det er en økning på 281.000 kroner siden i fjor, og den største økningen totalt sett. Til sammenligning øker tildelingen til de andre studentforeningene i gjennomsnitt med 33.000 kroner.

Forslaget som ligger på bordet fra VT sin side, er at de ekstra pengene blant annet skal gå til organisasjonens lønnsbudsjett.

Kosaka sier at selv om han har full forståelse for at personalkostnader øker, så skulle han gjerne sett tilsvarende økning i midler til andre foreninger som også har lønn og ansatte.

–⁠ Jeg synes man bør tørre å se på egen drift og se hvorvidt dette er bærekraftig i det lange løp. For slik det er nå må jo hver nye krone fortsette å gå til VT for å opprettholde det lønnsnivået man har lagt seg på, sier han.

Bygge organisasjon

Dette er VTs innstilling på fordeling - men ingenting er avgjort før møtet i kveld. Da skal VT diskutere og vedta budsjettet. Leder Gard Løken Frøvoll mener årets økning er nødvendig.

–⁠ Det ser ut til å være en trend med stadig økende tildelinger til VT? Hvilke årsaker ligger til grunn for denne økningen?

–⁠ Vi har gradvis vært nødt til å bygge opp administrasjonen med flere nye stillinger. I 2019 ble det ansatt en administrasjonskonsulent 30 prosent, med sekretæransvar for Kulturstyret. Dette for å avlaste daglig leder i arbeidet med nettsiden og dokumentbehandling, sier Frøvoll, og fortsetter:

–⁠ Vi har altså brukt noen år til å bygge oss opp til det nivået vi ønsker å være på i dag, et nivå vi ønsker å holde oss på i tiden fremover. Derfor er det lite som tyder på at driftsutgiftene vil øke de neste årene. Således blir det også vanskelig å betrakte dette som en trend.

NØDVENDIG ØKNING: Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, forteller at organisasjonen har vært nødt til å øke antall stillinger.
NØDVENDIG ØKNING: Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, forteller at organisasjonen har vært nødt til å øke antall stillinger.Arkivfoto: Odin Drønen

Frøvoll fremhever at det har skjedd flere endringer i organisasjonen det siste året som virker inn på den innstilte summen.

–⁠ Vi har også endret strukturen for både Velferdstingets og Kulturstyrets seminarer. Der vi før hadde et seminar med to overnattinger, har vi nå et endags seminar og et todagers seminar hver. Dette er et viktig sosialt tiltak for representantene, og vi opplever også at folk arbeider mer effektivt under slike seminarer. Når det er sagt er vi selvfølgelig klar over at dette koster penger, og det er en vurdering som må gjøres kontinuerlig, sier han.

Forvirret? Dette betyr stats­bud­sjettet for deg

Diskusjon om semesteravgift

Til tross for få svært dramatiske kutt i VTs innstilte fordeling, får de aller fleste foreningene mindre enn det de søkte om.

–⁠ Du gikk jo til valg med en visjon om å gjøre Oslo til en bedre studentby enn i dag, faktisk den beste i hele landet. Hvordan blir det mulig med mindre midler til studentvelferd?

–⁠ Det er mer midler i år enn det har pleid å være og alle søkerne får en økning. Så er økningen nødvendigvis ikke stor nok, men det vi kan si allerede nå er at det vil komme opp en diskusjon rundt semesteravgiften på våren. Så det kan være man må ta en titt på den, det er også opp til VT å vurdere, sier Frøvoll, og legger til:

–⁠ Hvorvidt arbeidsutvalgets lønn har noe å si for Oslo som studentby, det vet jeg ikke om er det mest relevante.

–⁠ Avgjøres demokratisk

Det er SiO som bestemmer hvor mange semesteravgiftskroner som totalt kan tildeles til studentforeningene av VT. Styreleder i SiO, Vetle Bo Saga, mener det er veldig viktig med midler til studentvelferden, men sier at fordelingen av disse er noe SiO ikke har noen mening om.

–⁠ Vi får en søknad fra Velferdstinget og behandler den, men selve fordelingen er deres ansvar. Det er bra at det avgjøres demokratisk der, det bør ikke være noe det er SiO som avgjør.

–⁠ Er det egentlig så demokratisk da?

–⁠ Når det gjelder hvordan de behandler det, så er det jo den samme forsamlingen som tar begge beslutningene, så det er det.

For ordens skyld: Universitas er blant foreningene som mottar støtte fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Les også: –⁠ Fri meg fra PK-politiet