Alene: Sally Haslanger er i ensomt selskap som kvinnelig akademisk filosof.
Alene: Sally Haslanger er i ensomt selskap som kvinnelig akademisk filosof.

–⁠ Filosofien har et kvinne­pro­blem

Mens debatten rundt kjønnsfordelingen i filosofi heter seg opp, får UiO besøk av den internasjonalt anerkjente filosofen Sally Haslanger.

Mandag gikk den årlige exphil-forelesningen på Universitetet i Oslo (UiO) av stabelen, hvor studentene får æren av å høre på en høyt anerkjent gjesteforeleser.

I år var det filosofen Sally Haslanger som sto på talerstolen, med sitt foredrag om sosiale strukturer og ideologisk undertrykkelse. Ubetydelig for temaet var det antagelig ikke at Haslanger er en kvinne i et ekstremt mannsdominert felt.

Les også: Dette betyr stats­bud­sjettet for deg.

Pølsefest

Da Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skulle ansette til filosofiavdelingen sin tidligere i år, gikk ti av ti utlyste stillinger til menn, og NTNUs nye exphil-bok inneholder kun seks kvinner i kildelisten, mot 66 menn. På UiO er to av tre filosofi-ansatte menn, og fordelingen er enda skjevere på de andre store universitetene i Norge. Klassekampen og Khrono har omtalt emnet tidligere.

–⁠ Har akademisk filosofi et kvinneproblem?

–⁠ I alle landene jeg har kunnskap om, er det definitivt et kvinneproblem. I den engelsktalende verden utgjør kvinnene kun 17 eller 18 prosent av de fast ansatte professorene, sier Haslanger.

Det er grunn til å tro at de spørsmålene filosofien tradisjonelt har fokusert på, har vært spørsmål av interesse for spesielt menn

Sally Haslanger, filosof fra MIT

Mannsdominansen på pensum og blant professorene ser ut til å gjenspeile seg i studentmassen. På UiO er syv av ti studenter som fullfører bachelorløpet på filosofi menn. Til sammenligning utgjør guttene 43 prosent av studentene på Det humanistiske fakultet.

Les også: Ansatte mener UiO-ledelsen ikke tar klima­kampen på alvor: –⁠ Det er en brutal nedtur.

–⁠ Tvilen kommer menn til gode

Haslanger har skrevet mye om hvordan sosiale strukturer virker inn på våre daglige liv, og hvordan ideologi undertrykker deler av befolkningen. Hun viser til et usunt kvinnesyn i akademia:

–⁠ Det virker som om kvinner må prestere bedre enn menn for å kunne bli ansett likeverdig som menn. Tvilen kommer menn til gode, mens vi av en eller annen grunn må bevise at vi duger. Kvinnene må også håndtere angsten av å representere en minoritetsgruppe hvor man er stemplet som mindre kompetent. Feiler du, feiler du ikke bare på vegne av deg selv, men på vegne av alle kvinner.

Nytt exphil-pensum i 2020

Neste år kommer UiO med en ny pensumbok for exphil, hvor andelen kvinnelige filosofer skal opp til 33 prosent, fra 9 prosent i pensumboken UiO bruker i dag. Haslanger er blant de nye filosofene som skal inn på pensum, og hun er tydelig på at det er stor verdi å hente i et mangfoldig pensum.

–⁠ Det er grunn til å tro at de spørsmålene filosofien tradisjonelt har fokusert på, har vært spørsmål av interesse for spesielt menn, og at de antar et verdensbilde fordelaktig for menn og ikke kvinner. Mye filosofi begynner med vurderinger og antakelser om hva som er rett og galt, bra og dårlig, og jeg tror det vil gjøre filosofien mer objektiv og mer systematisk dersom vi er villige til å ta inn flere perspektiver.

–⁠ Duger filosofien til sitt formål når den er såpass mannsdominert?

–⁠ Filosofi er glimrende som et sett med ferdigheter for å avdekke bakgrunnsantakelser, men jeg tror folk flest – både menn og kvinner – ikke er motivert for å avdekke bakgrunnsantakelser som er i deres egen interesse. Det vi trenger er mange forskjellige mennesker i den filosofiske praksisen fordi de har en interesse av å bedrive filosofi. Slik kommer et mer mangfoldig filosofimiljø til å produsere bedre filosofi.

Les også: Foreslår 2200 nye student­bo­liger: –⁠ Vanskelig å være fornøyd.

Optimist

Haslanger beskriver seg selv som heldig som klarte å lykkes som kvinnelig filosof.

–⁠ Jeg ble invitert til å gi forelesninger og hadde muligheter som andre kvinner ikke har. Jeg fikk en stilling på en høyt rangert skole, og derfra kom mye gratis med prestisjen. I bransjen tror jeg noen få kvinner blir valgt ut for å bevise at man ikke kjønnsdiskriminerer, og jeg tror jeg var en av de kvinnene.

Til tross for at Haslanger ikke har sett store endringer i løpet av sine 30 år i feltet, ser hun med optimisme på fremtidens utsikter.

–⁠ Jeg føler det er et momentum her nå, en anerkjennelse av at kvinner kan bedrive filosofi minst like godt som menn. Det finnes fremdeles denne gamle hærskaren, men det er delvis en aldringsprosess. Ungdommen som har et åpnere sinn for kvinnelig deltakelse begynner nå å innta flere maktposisjoner, og de er mer villige til å ansette kvinner og ta arbeidet deres på alvor.