Kritikkverdig: Jussprofessor Erling Hjelmeng mener avtalen mellom Akademika og fadderstyrene er en uheldig praksis.
Kritikkverdig: Jussprofessor Erling Hjelmeng mener avtalen mellom Akademika og fadderstyrene er en uheldig praksis.

Akademika-avtale får krass kritikk: –⁠ Står i en spagat over grensen mot korrupsjon

Faddere ved Oslomet får ikke lov til å oppfordre til bruktbokkjøp i sponsoravtale med Akademika. I strid mot studentenes interesser, mener jusprofessor.

–⁠ Dette er en meget uheldig praksis. Fadderne er veiledere for de nye studentene, på et oppdrag som er autorisert av lærestedet, og deres jobb er å gi fadderbarna relevante og riktige opplysninger, sier Erling Hjelmeng, studiedekan ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Universitas mener: Akademika må gå!

Han er kritisk til en avtale som Akademika, Norges største fagbokhandel med butikker på flere campus i Oslo, inngikk med flere fadderstyrer ved Oslomet under fadderuken. Siden 2014 har bokkjeden vært en kommersiell aktør eid av VB Bok AS. Intensjonen med avtalen var å promotere Akademikas tjenester til nye førsteårsstudenter.

Universitas har sett avtalen og der står det at fadderne skulle ha t-skjorter med Akademikas logo på, men det blir ikke presisert at de skulle informere de nye studentene om sponsoravtalen. I tillegg skulle de ikke oppfordre de nye studentene til bruktbokkjøp under fadderperioden. Det er særlig sistnevnte punktet Hjelmeng synes er betenkelig.

–⁠ Det er uetisk fordi det er i strid mot studentenes interesser, vektlegger han.

Les også: Extinction Rebellion-student Vjolla Emiri er villig til å droppe utdan­ningen for klima­kampen.

–⁠ Trist

Akademika har også slike avtaler ved andre universiteter i Norge. Nylig omtalte Studvest en lignende praksis ved Universitetet i Bergen.

Enkelte av fadderstyrene Universitas har vært i kontakt med kan fortelle at de inngikk denne avtalen i en periode hvor det var usikkert om de fikk støtte fra andre steder til å arrangere aktiviteter i fadderuka.

Ola Gimse Estenstad, leder i Studentparlamentet ved Oslomet, har ikke ansvar for fadderstyrene, men stiller seg kritisk til at Akademika tilbyr slike avtaler.

–⁠ Vi i studentparlamentet mener fadderstyrene og studentforeninger ikke skal tjene penger på eksterne, kommersielle aktører. Det handler om prinsippet om at man ikke skal være bundet opp til en organisasjon som har økonomisk interesse av studentene. Det er et viktig prinsipp at studentforeningene skal finansieres av ordninger som studentene selv har kontroll over, som kulturstyret og universitetene selv, forteller han.

Han synes det er trist at fadderne blir oppfordret til å ikke fortelle om bruktbokkjøp.

–⁠ Det burde være opp til fadderne selv hva de vil si til førsteårsstudentene når det kommer til kjøp av pensumlitteratur. Å handle bøker brukt er både bærekraftig for økonomien og de sosiale forholdene for studentene, og miljøet.

Les også: Vil fjerne retten til å fremme mistil­lits­for­slag mot student­re­pre­sen­tanter.

–⁠ Ingen har reagert tidligere

Eli Gerhardsen, kjedeleder i Akademika, forteller til Universitas at de vedkjenner at avtalen ble skrevet litt «kronglete», men legger til at ingen faddere har reagert på dette tidligere.

–⁠ Dette er avtaler vi har hatt lenge, ved flere av universitetene i Oslo. Hovedintensjonen er at alle studenter skal ha kjennskap til at det er en bokhandel på campus og hvilke tilbud og avtaler som eksisterer, forklarer hun.

–⁠ Vi støtter fadderstyrene fordi vi synes fadderordningen er en veldig god ordning, og vi er glade for å kunne hjelpe studentene til å få en så god start på studenttilværelsen som mulig.

Gerhardsen legger til at sponsoravtalene er avtaler mellom to parter i dialog.

–⁠ Når fadderstyrene tar kontakt med oss for å spørre om vi kan sponse så går vi selvsagt i dialog. Noen kommer med avtaler til oss, og noen ber om avtaleutkast fra oss.

Universitas er kjent med summer som varierer fra 2500 til 18.000 kroner for sponsoravtalene. Gerhardsen sier at summen avhenger av flere ting, blant annet antall nye studenter i gruppen, og antall faddere avtalen omfatter.

–⁠ Hva tenker du om punktet i avtalen der faddere ikke skal oppfordre til bruktbokkjøp?

–⁠ Som bokhandler selger vi nye bøker. Og det kommer stadig nye utgaver hvor det er viktig å holde seg oppdatert på nyere forskning. Slik avtalen er i dag tar fadderne med de nye studentene til Akademika, men det er opp til hver enkelt student hvor de vil kjøpe bøkene, vektlegger hun.

Les også: SiO Helse med nytt student­helse­tilbud: –⁠ Alle skal kunne nås over video.

Rollekonflikt

Hjelmeng poengterer at mye av faddervirksomheten drives gjennom sponsorater og at dette i seg selv ikke er et problem.

–⁠ Det som eventuelt er et problem er betaling for aktiviteter som går på hva og hvor studentene skal kjøpe ting de må ha i studiet. Andre sponsoravtaler går ofte på å rekruttere fremtidige arbeidstakere, ikke påvirke kjøp av utstyr hos bestemte forhandlere.

Videre forteller Hjelmeng at det oppstår en rollekonflikt, der fadderen, av de nye studentene sees på som en nøytral rådgiver, når fadderen i realiteten er kjøpt og betalt med bindinger til kommersielle aktører.

–⁠ Så lenge det ikke er full åpenhet om bindingene, står man i alle fall i en spagat over grensen mot korrupsjon. Åpenheten rundt dette gjør nok at vi ikke står overfor en korrupsjonssak, men det som er svært betenkelig er at kommersielle aktører går inn og påvirker utdanningsinstitusjonenes tillitspersoner til å gå deres ærend.

Vil ta opp avtalen

Lars Hilland, seniorrådgiver ved Oslomet, mener at fadderstyrene er selvstendige studentforeninger og står fritt til å opprette samarbeid med eksterne aktører.

–⁠ Når det er sagt, er det studentenes beste som må komme først, poengterer han. Videre sier han at Oslomet ønsker at studentene skal skaffe seg sitt pensum på den måten de selv ønsker – enten om det er å kjøpe nytt, brukt eller låne via universitetsbiblioteket.

–⁠ I Oslomets egne kanaler, på sosiale medier, oppfordrer vi nye studenter til å kjøpe brukt. Vi har blant annet en Facebook-gruppe for kjøp og salg av pensumbøker med over 10.000 medlemmer. Vi vil derfor ta opp avtalen med Akademika.

Ikke lov på UiO

Phillip Havig, koordinator for UiOs faddersjefnettverk, forteller at en slik avtale med en kommersiell aktør bryter med reklameforbudet universitetet har på campus.

–⁠ Flere av punktene i denne avtalen ville i så måte vært i strid med dette, sier han.

–⁠ Vet du om noen lignende avtaler ved UiO?

–⁠ Sentralt er det ikke inngått noen slike avtaler. Jeg har dessverre ikke full oversikt over dette på lokalt nivå, ettersom faddersjefene hos oss i stor grad planlegger studiestart selv i tett samråd med fakultetet, svarer Havig.

Universitas har ikke lykkes med å finne noen fadderstyrer fra UiO med lignende avtale.