Oppgitt: Maria Uldahl (27) har fullførte bachelorprogrammet i 2018 og fungerte som leder i linjeforeningen under studiet. Nå
er hun oppgitt over studieledelsens manglene kommunikasjon med studentene gjennom studieløpet.
Oppgitt: Maria Uldahl (27) har fullførte bachelorprogrammet i 2018 og fungerte som leder i linjeforeningen under studiet. Nå er hun oppgitt over studieledelsens manglene kommunikasjon med studentene gjennom studieløpet.

Oslomet legger ned bachelor i samfunns­er­næ­ring: –⁠ Ikke en god nok forklaring

Ifølge fakultetet er ikke studiet bærekraftig. Ansatte er redd man mister verdifull kompetanse, mens studentene reagerer på ledelsens håndtering.

–⁠ Dårlig kosthold og livsstil er den viktigste årsaken til for tidlig død i Norge, og det er samfunnsøkonomisk bedre å forebygge enn å behandle. Det er vemodig å se at studietilbudet legges ned, sier studieansvarlig ved bachelorutdanningen i samfunnsernæring ved Oslomet, Asgeir Brevik.

Nedleggelsen skjer på bakgrunn av henholdsvis dårlig rekruttering, høyt frafall og et usikkert arbeidsmarked, sier styret ved Oslomet til Khrono. Masterprogrammet i samfunnsernæring vil fortsatt bestå, hvor alle med bachelorgrad i faget kan søke. Dekan ved Fakultet for helsevitenskap, Gro Jamtvedt, forteller til Universitas at det ligger grundige vurderinger bak beslutningen om å legge ned bachelorprogrammet.

Les også: Klimafornekter og «bompengestudent»: –⁠ Jeg skjønner ikke hvorfor biler skal få skylden for alt.

–⁠ Hvilke signaler sender dere ved å legge ned programmet?

–⁠ Jeg tenker vi sender ut riktige signaler. Vi kan ikke ta inn studenter på et studie hvor det er liten sannsynlighet for å få jobb. Arbeidsmarkedet er nok også grunnen til at frafallet på programmet har vært stort.

Demotiverende studiestart

Tidligere studenter mener nedleggelsen av samfunnsernæring var en feil beslutning. De trekker blant annet frem viktigheten av fagets innhold. Studentene peker også på at studiet kunne ha vært reddet, dersom ledelsen hadde satt inn tiltak.

Maria Uldahl (27) er en av dem. Hun fullførte bachelorprogrammet i 2018 og fungerte som leder i linjeforeningen under studiet. Nå er hun oppgitt over studieledelsens manglene kommunikasjon med studentene gjennom studieløpet.

–⁠ Første skoledag ble vi fortalt at det var liten sannsynlighet for å få en relevant jobb. Styret begrunner nedleggelsen med høyt frafall fra studiet, men det er kanskje ikke så rart når man blir møtt med den beskjeden allerede første skoledag.

Uldahl jobber nå som selvstendig næringsdrivende i sitt eget firma. Her driver hun med konsulentvirksomhet innenfor ernæring og helse. Det var engasjementet for folkehelse som fikk henne til å velge samfunnsernæring.

–⁠ Samfunnsernæring blander inn sosiologi og kultur. Vi fokuserer mye mer på forebygging enn behandling av helseproblemer, som jeg tror er nøkkelen til mange av de problemene man ser innenfor helse.

Les også: Raser over defekte heiser i Grünerløkka studenthus: –⁠ Enkelte har blitt sittende fast i over en time.

–⁠ Ikke god nok forklaring

En kandidatundersøkelse på studiet fra 2015 viste at av de 16 som fullførte bacheloren, gikk halvparten videre til masterprogrammet, mens kun fire gikk ut i jobb.

Av de fire i jobb var det kun én som mente jobben var relevant. Det kommer også frem at studiet hadde færrest førsteprioritets- søkere av alle studier ved Fakultet for helsevitenskap.

–⁠ Hva synes du om resultatene fra kandidatundersøkelsen?

–⁠ Jeg skjønner at man ikke kan tilby et studie med dårlige jobbutsikter, men jeg synes ikke det er en god nok forklaring, sier Maria Uldahl.

–⁠ Med en bachelor i samfunnsernæring har man mange muligheter. I det siste har det dukket opp flere og flere stillingsutlysninger hvor det står spesifikt at de krever master i samfunnsernæring. Nå begynner man endelig å se at andre også anerkjenner at samfunnsernæring er en greie, og akkurat idet det begynner å bli et etablert studie, så legges det ned.

Alvorlig nedleggelse

Leder i Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF), Michaela Getz, understreker at man trenger fagpersoner som ser kostholdet i befolkningen som et resultat av samfunnet. Getz forteller at bacheloren i samfunnsernæring på Oslomet har vært det eneste offentlige tilbudet i sitt felt.

–⁠ Nedleggelsen er svært alvorlig og grenser til kritisk. Denne avgjørelsen kan oppfattes som et signal på at kompetansen ikke er nødvendig, når det motsatte er tilfellet.

Michaela Getz nevner sykdommer som overvekt og diabetes type 2, og understreker koblingen mellom kosthold og livsstilssykdommer.

–⁠ Hvis befolkningen spiser sunnere kan mye forebygges og helseutgifter spares. Faget samfunnsernæring fokuserer på nettopp dette. Hva samfunnet kan gjøre bedre for å fremme folkehelsen ved bedre ernæring.

Les også: Historisk Pride-parade i Bosnia: –⁠ Overveldet av kjærlighet.

Misnøye med ledelsen

Elise Mørk (25) har også fullført en bachelor i samfunnsernæring, og var representant i studentrådet. Nå studerer hun folkehelsevitenskap på NMBU. Hun anerkjenner at studiet har hatt interne problemer, men tror ikke det er utpreget for bare denne bacheloren.

–⁠ Det er vanlig å ikke få jobb rett etter fullført bachelor. De aller fleste arbeidsgivere krever en master, og dette gjelder ikke bare spesielt samfunnsernæring. Jeg stiller også spørsmål ved hva ledelsen faktisk har gjort for å hindre frafallet ved studiet. Jeg tror ikke det er høyere enn andre, men siden vi er et lite studie blir det kanskje mer synlig.

Hun forteller at hun som representant i studentrådet flere ganger hadde tips til forbedring. Som student vet man hvor skoen trykker, men dessverre var møtet med ledelsen som «å møte en vegg», forteller Mørk.

–⁠ Vi fikk beskjed om at vi ikke hadde noe med det å gjøre, og vi fikk aldri tilbakemelding på hvordan de ønsket å jobbe med utfordringene heller. Flere av de problemene vi studenter ønsket å jobbe med, er jo grunnen til at de nå legger ned studiet.

Også Maria Uldahl forteller om kommunikasjonsproblemer. Ett av ønskene studentene har rettet mot ledelsen gjelder studiets plassering på Kjeller ved Lillestrøm, noe hun tror kan være en av grunnene til frafallet. Lokaliseringen har gitt grobunn for mye frustrasjon blant både bachelor- og masterstudentene, og viser seg som enda et tegn på at fakultetet nedprioriterer samfunnsernæring, spekulerer Uldahl.

–⁠ Det som skjer på Kjeller er at folk drar på forelesning og deretter rett hjem. Vi har sagt det til ledelsen gjennom hele studiet. Å flytte til Pilestredet hadde vært mye bedre for både rekrutteringen til studiet og for å hindre frafall.

Dekan uenig med studentene

Elise Mørk sier at Oslomet gjemmer seg bak argumentene om høyt frafall og dårlig rekruttering, og at nedleggelsen videre bare er en unnskyldning for å prioritere andre studier. Dekan Gro Jamtvedt forklarer at Fakultetet for helsevitenskap tilbyr et annet studie som ikke fører frem til autorisasjon som helsepersonell. Her ser man andre og bedre tall knyttet til frafall. Det kan tyde på at trenden er utpreget på bachelorprogrammet i samfunnsernæring. Hun understreker at det ikke stemmer at bachelorprogrammet i samfunnsernæring ikke har blitt prioritert.

Hun viser blant annet til en lærerstab med høy kvalitet og et kompetent forskermiljø knyttet til studiet.

–⁠ Vi har tiltak på alle våre programmer for å redusere frafall. Vi er opptatt av å følge opp studentene våre godt. Jeg forstår at studentene synes nedleggelsen er trist, men vi ser at bachelorprogrammet i samfunnsernæring ikke er bærekraftig hos oss.