OECD: Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det gjelder ressursbruk, deltakelse i og resultater av utdanning. Bildet er fra UiOs åpningsseremoni i 2017.
OECD: Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det gjelder ressursbruk, deltakelse i og resultater av utdanning. Bildet er fra UiOs åpningsseremoni i 2017.Arkivfoto: Erlend Dalhaug Daae.

Ny rapport: Hver tredje student møter ikke opp på studiet

En fersk rapport viser at Norge bruker stadig mer penger per student. Samtidig er nordmenn i verdenstoppen i å avslå tilbud om høyere utdanning.

–⁠ Når nesten hver tredje søker ikke bruker studieplassen sin, betyr det at universitetene og høgskolene må gi tilbud til langt flere enn de har plass til. Dette kan bidra til større usikkerhet, både for institusjonene som må overbooke og for søkere som står på venteliste, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding

Årets utgave av rapporten Education At a Glance fokuserer spesielt på høyere utdanning i landene som er medlem av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det gjelder ressursbruk, deltakelse i og resultater av utdanning.

Les også: Får millioner i stats­støtte for å dele kunnskap om lån- og stipend­ord­ninger med u-land.

Mye ressurser

Rapporten trekker frem at Norge bruker mye ressurser på høyere utdanning, både når man ser på andel av BNP og utgifter per student. Bare USA og Canada bruker en større andel av BNP enn Norge, men der er derimot en stor andel av utgiftene private, mens her til lands er det i høyest grad offentlige utgifter.

–⁠ Norge har en av verdens mest sjenerøse ordninger, med gratis utdanning og svært gunstig studiefinansiering, sier Nybø.

Likevel er norske studenter blant verstingene i å enten takke nei eller ikke møte opp til studier de har fått plass ved – det gjelder nærmere én av tre. Nybø understreker at regjeringen nå må jobbe videre med å avdekke årsaken, noe rapporten ikke forklarer.

Rapporten viser også at det i Norge kun er en drøy fjerdedel som ikke får innvilget sin søknad om studieplass. I Sverige og Finland er det langt flere som ikke får innvilget sin søknad, henholdsvis 64 prosent og 67 prosent. I disse landene er også andelen som takker nei til tilbud om høyere utdanning betraktelig lavere enn i Norge.

Les også: Klima­for­nekter og «bompenge­stu­dent»: –⁠ Skjønner ikke hvorfor biler skal få skylden for alt.

–⁠ Må være tilgjengelig for alle

Marte Øien, leder for Norsk studentorganisasjon, mener likevel ikke at problemet ligger i norske inntaksordninger til høyere utdanning.

–⁠ Det er viktig at høyere utdanning er tilgjengelig for de som ønsker å ta det, gitt at de kvalifiser seg for de studiene. Det sørger norske inntaksordninger for. Disse ordningene er de mest rettferdig man kan ha. De baserer seg utelukkende på kvalifikasjoner man har for studiet, sier Øien.

Videre gir Øien støtte til Nybø i at regjeringen nå må se på årsaker til problemet. Med det kan de finne gode løsninger.

–⁠ Med utfordringen som OECD skisserer, så må utdanningsinstitusjonene tilby flere plasser enn de har kapasitet til. Det er bør bli funnet flere løsninger enn dette.