UAKSEPTABELT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommenterte funnene fra kartleggingen av trakassering og mobbing i akademia torsdag.
UAKSEPTABELT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommenterte funnene fra kartleggingen av trakassering og mobbing i akademia torsdag.

Fire av ti seksuelle overgrep i akademia rammer stipen­diater

18 ansatte ved universiteter og høgskoler svarer at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep i en ny kartlegging.

–⁠ Jeg er skuffet over at vi ser disse tallene nå. Vi er alle enige om at det er ikke slik vi vil ha det i våre universiteter og høgskoler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til Universitas.

I kjølvannet av metoo-bevegelsen har Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Agder (UiA) og Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) kartlagt omfanget av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren. Nesten 18.000 ansatte i akademia svarte på spørsmål om mobbing og trakassering som kan ha funnet sted i arbeidsforholdet de siste 12 måneder.

Få varsler om seksuell trakassering: –⁠ Tror det er store mørketall

Flere kvinner enn menn

13 prosent svarer at de har opplevd mobbing eller trakassering i løpet av siste 12 månedene. Det er flere kvinner enn menn og flere eldre enn yngre som oppgir å ha blitt trakassert. I nesten halvparten av tilfellene er det kollegaer som står bak mobbingen og trakasseringen.

Nesten 300 personer svarer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering. Det er flere menn enn kvinner som svarer at de har blitt utsatt for dette. Menn står bak 79 prosent av alle tilfellene av seksuell trakassering. Alle som oppga sjef som overgriper var kvinner, og alle som oppga student som overgriper var menn.

Videre kommer det frem at fire av ti seksuelle overgrep rammer stipendiater.

Nye retningslinjer mot trakassering på UiO: –⁠ Det er først og fremst basert på vanlig folkeskikk

–⁠ Strider mot norsk lov

–⁠ Denne undersøkelsen er gjennomført i etterkant av metoo-kampanjen og likevel ser man disse tallene. Ett tilfelle er fremdeles et tilfelle for mye. Undersøkelsen viser at vi har noe å jobbe med fremdeles, sier Nybø

En ny lovendring trer i kraft nå i august – den understreker først og fremst universitetene og høgskolenes ansvar for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.

–⁠ For studentene har vi også innført studentombud, og det er blant annet fordi metoo-kampanjen viste behovet for studenter å ha noen å snakke med, sier Nybø og vektlegger:

–⁠ Viktigst av alt, dette er en oppførsel som strider mot norsk lov. Ingen trenger å være i tvil om at dette ikke er greit.

Har du fått med deg at syklister i Foodora streiker? –⁠ Vi risikerer livet

–⁠ Vi beklager

13 prosent av alle som svarte ved UiO oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 21 månedene. Seks personer rapporterer om seksuelle overgrep.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, mener funnene i undersøkelsen er alvorlige for de som er rammet og for arbeidsfellesskapet.

–⁠ Vi beklager at ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering, sier Stølen til Universitas.

–⁠ Kartleggingen har avdekket at ansatte i sektoren har opplevd handlinger som er alvorlige lovbrudd, særlig gjelder dette opplevelse av trusler, tvang og press til seksuell omgang, som er å regne som voldtekt. Dette er svært alvorlig, og skal ikke forekomme.

Han fremhever kurset i håndtering og forebygging av trakassering og seksuell trakassering som tilbys til ledere sentralt, ved fakultetene og ved instituttene som et viktig tiltak for å angripe den uønskede kulturen. I tillegg ble det gjennomført kurs på verneombudsamlingen ved UiO før sommeren. Å bruke Si fra er viktig for studentene. Si fra er varslingssystemet til UiO, der studentene kan si hva de er fornøyd med, hva som kan forbedres eller om det er kritikkverdige forhold å varsle om i læringsmiljøet.

–⁠ Vi har alle et ansvar, men det største ansvaret hviler på meg og på ledere innover i organisasjonen. Vi må angripe «denne styggen på samfunnets og universitetenes rygg» aktivt og uten å nøle, sier Stølen.

Vi beklager at ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

– Åpenbart en jobb å gjøre

11 prosent av Oslomet sine ansatte har opplevd mobbing og trakassering det siste året.

–⁠ Jeg får vondt av å vite dette. Vi har åpenbart en jobb å gjøre med å bygge den profesjonelle kulturen som vi ønsker å ha, sier rektor Curt Rice til Universitas.

Rice fremhever videreutvikling av Oslomets Si ifra-system, revidering av interne retningslinjer og rutiner og kurs i konflikthåndtering som viktige tiltak de har gjennomført. I tillegg kurser de lederne i håndtering av saker om seksuell trakassering og la inn informasjon om trakassering i appen de har utviklet som heter sikresiden.no.

– Det er klart at de enkelte tilfellene er alvorlige, men vel så alvorlig er funnet om at folk ikke vet hvor de skal henvende seg for å kunne si ifra.

Les også: Pensjonert jusprofessor anklager tidligere kollegaer for kollegial korrupsjon