Studiestart: Jonas Noer Fjetland flyttet nylig til Oslo og bor midlertidig på sofaen til venner av foreldrene. Uten svar fra SiO kjenner han seg presset til å ta det han får på privatmarkedet.
Studiestart: Jonas Noer Fjetland flyttet nylig til Oslo og bor midlertidig på sofaen til venner av foreldrene. Uten svar fra SiO kjenner han seg presset til å ta det han får på privatmarkedet.

Tusenvis i boligkø etter studie­start – Jonas brukte fadderuken på å lete etter bolig

Nok en studiestart med lange studentboligkøer tvinger nye studenter ut på et svindyrt privatmarked.

–⁠ For første gang opplever jeg at andre land har et bedre velferdstilbud enn Norge, sier førsteårsstudent, Jonas Noer Fjetland.

Fadderukene går mot slutten og flere er allerede godt i gang med studiene. Ifølge tall fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er over 3500 studenter fremdeles på venteliste for studentbolig i hovedstaden. Det er 600 flere enn på samme tid i fjor.

Jonas Noer Fjetland fra Stavanger er en av dem.

Les også: Student­leder tiltalt for vold og rasisme.

Søkte tidlig

Designstudenten ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO) søkte på en rekke av boligtilbudene til SiO allerede i januar. Lenge før han visste at det var i Oslo han skulle ende opp.

–⁠ Jeg kjenner folk som søkte enda tidligere enn meg, som i tillegg er unge og utenbys fra, som heller ikke har fått studentbolig. Det sier meg at det ikke er nok studentboliger når de som er prioriterte grupper ikke får bolig.

Presset privatmarked

Da studietilbudet kom i slutten av juli hadde han enda ikke hørt noe fra SiO.

–⁠ Da jeg fikk tilbud om studieplass begynte jeg aktivt å søke på det private leiemarkedet og til nå har jeg sendt ut over 70 e-poster.

70 søknader har resultert i kun tre visninger.

–⁠ Jeg har sett utleiere som har skrevet i annonsene at de mottar hundrevis av henvendelser. De har ikke kapasitet til å svare alle eller lese det folk skriver. Det er kun basert på hell, sier Fjetland.

Ikke mist motet. Det vil åpne seg nye muligheter utover høsten.

Gunn Kirsti Løkka, boligdirektør i SiO

Ettermiddagene har gått til å lete etter sted å bo fremfor å konsentrere seg om oppstart på studiet.

–⁠ Det hadde vært deilig å bo i studentbolig for å slippe å ty til det svindyre privatmarkedet, som er svindyrt nettopp fordi nærmest alle studenter leter der når SiO ikke kan tilby bolig, sier han.

Bør samarbeide bedre

Fra 1. august til 15. august har ventelistetallene hos SiO gått ned fra 6624 til 3528. Det er likevel en økning fra i fjor da tallet var 2906.

Leder for Velferdstinget, Gard Løken Frøvoll, synes det er synd at tallene har gått opp fra i fjor og mener det indikerer at det ikke bygges nok studentboliger.

–⁠ Det er dumt at de som søker så tidlig fremdeles ikke får bolig. Da må vi bygge flere student- boliger, sier Frøvoll.

Han mener kommunen må ta på seg litt av skylden for at byggingen av studentboliger går sakte.

Han forteller at kravene politikere stiller gjør det vanskelig for SiO å bygge flere boliger uten at det blir for dyrt. Dette gjelder hovedsakelig høydekrav og rekkefølgekrav, altså regler om hvor høyt man kan bygge i et område og krav om fellestiltak i området som bygges på.

–⁠ Dersom kravene blir for dyre, vil det gå utover leieprisen på studenthyblene og da ønsker SiO heller å trekke seg ut, sier han.

Frøvoll ønsker å se at SiO, kommunen og regjeringen jobber enda mer sammen for å møte behovet for studentboliger.

–⁠ SiO gjør en god jobb og regjeringen legger inn midler til bygging, men vi opplever at kommunen trenerer prosjekter med overlegg og at det derfor tar lang tid å bygge nytt i Oslo, sier han.

Les også: Jussbuss' beste tips til leilighetssøkende studenter.

–⁠ Høyt prioritert

Byrådssekretær i byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG), synes det er vanskelig å forstå kritikken Velferdstinget kommer med.

–⁠ Her er det ikke snakk om å trenere, men at noen prosjekter ikke er realistiske, sier Reinvang.

Han forklarer at studentboliger er høyt prioritert i kommunen og har effektiv behandlingstid, men at det som av og til skjer er at prosjekter som blir presentert er for vanskelige. Dette er fordi de ikke er i tråd med statlige retningslinjer.

–⁠ De kravene som finnes er for å sikre kvalitet, også for Oslo som by. Jeg tror løsningen er å finne tomter hvor det er enkelt å realisere prosjekter. For eksempel litt utenfor bysentrum, ved T-banestasjoner. Å svekke kvalitetskrav er ikke veien å gå, sier han.

Et eksempel Reinvang trekker frem er prosjektet i Trimveien 4 som ble stoppet i fjor. Prosjektet innebar å bygge ned en fotballbane som regnes som et grøntområde. Dersom man skal bygge ned et slikt område, må man ha en plan for et erstatningsareal som kan kompensere. Dette hadde ikke SiO tatt høyde for i sitt prosjekt.

Går utover studiet

De siste par ukene har Jonas Noer Fjetland sovet på en sofa hos noen venner av foreldrene og sier selv at han kjenner at det er en belastning for dem.

–⁠ Jeg føler nå at jeg blir nødt til å takke ja til tilbud på privatmarkedet selv om det ikke er helt hundre prosent optimalt og mest sannsynlig alt for dyrt, sier Fjetland.

Etter de tre visningene Fjetland har vært på mener han at risikoen er stor for at han må ut med over 7000 kroner i måneden for et rom. Når husleien er betalt står han da igjen med 1500 kroner av studiestøtten som skal gå til strøm, internett, mat og andre utgifter.

–⁠ Jeg blir da nødt til å ha en jobb ved siden av. Det igjen vil gå utover studiet mitt, som krever at jeg er mye på skolen, sier han.

–⁠ Hva kunne vært gjort for å gjøre det enklere for deg?

–⁠ Det jeg mener er problemet med systemet til SiO, sett bort ifra at de ikke har nok boliger, er at man vet ingenting, og man kan ikke stole på at de skal ta hånd om deg på noen som helst måte, sier Fjetland og legger til:

–⁠ Kanskje litt mer tydelighet på hva sannsynligheten er for å få plass. Eller gi en forestilling om hvor man ligger på ventelisten.

Til tross for at noen prosjekter ikke kunne realiseres, lover SiO at de har flere byggeprosjekter på gang. På Kringsjå skal det ferdigstilles 82 familieboliger, og de har startet byggingen av over 300 ettromsleiligheter i Blindernveien 6.

Les også: Regje­ringen vil evaluere opptaks­sys­temet – tilleggs­po­en­gene kan være på vei ut.

Nye muligheter

Boligdirektør i SiO, Gunn Kirsti Løkka, er enig i at det mangler studentboliger i Oslo og opp-lyser om at flere boligprosjekter er under arbeid.

Hun råder studenter til å fortsette å stå på venteliste og å lete i andre kanaler.

–⁠ Ikke mist motet. Det vil åpne seg nye muligheter utover høsten, så har du mulighet til å bo midlertidig i en periode vil muligheten for å få studentbolig øke med tiden, sier Løkka.