Byggmester Krumsvik: Veien til universitetsstatus består av både utbygging og utpakking. Krumsvik beklager rotet, og forklarer at det er nødvendig for å gjøre plass til så mange nye studenter.
Byggmester Krumsvik: Veien til universitetsstatus består av både utbygging og utpakking. Krumsvik beklager rotet, og forklarer at det er nødvendig for å gjøre plass til så mange nye studenter.

–⁠ Sammen er vi større enn UiO

Ekspansjon. Fusjon. Endring. Samarbeid. Vekst. Høyskolen Kristiania tar stadig grep for å oppfylle universitetsdrømmen.

Siden Arne Krumsvik (52) tok over som rektor for Høyskolen Kristiania (HK), har de fusjonert med Norges Dansehøyskole, Musikkteaterhøyskolen og Norges yrkesakademi.

–⁠ Endring og vekst er det vi driver med, så nå går vi inn i høsten med høye forventninger, forteller HK-rektor Arne Krumsvik.

Han har tidligere fortalt om høgskolens ambisjoner om å bli Norges første private universitet. Etter at en samarbeidsavtale mellom Oslomet og Høyskolen Kristiania ble kunngjort i juni i år, håper Krumsvik at drømmen kan nås raskere.

Det er noe som heter frenemies, er det ikke?

Arne Krumsvik, rektor ved HK

Samarbeidet går i første omgang ut på at Oslomet låner ut prorektor Morten Irgens (59) til å jobbe som dekan i «School of Economics, Innovation, and Technology» – én av fire nye avdelinger opprettet som del av en omstrukturering av Høyskolen Kristiania.

Les også: Høyskolen Kris­tia­nias nye rektor: –⁠ Jeg skyter.

Starten på noe vakkert

–⁠ Det er tredje gang Irgens jobber mot en overgang fra høgskole til universitet, så for oss har han en verdifull ekspertise, forteller Krumsvik.

Utlånet er det første konkrete resultat av samarbeidet med Oslomet, men Krumsvik nevner at gjennom jevnlige middager med Oslomet-rektor Curt Rice (57), skal samarbeidsavtalen diskuteres og videreutvikles.

I oktober 2018 fortalte Krumsvik til Universitas at han anser Oslomet som deres største konkurrent.

–⁠ Mener du fremdeles at Oslomet er det?

–⁠ Det er vel noe som heter «frenemies», er det ikke?

Krumsvik presiserer at i henhold til visse studietilbud så er de fremdeles konkurrenter, men at de to skolene også har flere felles interesser og at et samarbeid vil hjelpe begge parter.

–⁠ Oslomet støtter vår ambisjon om å bli universitet, og sammen er vi større enn Universitetet i Oslo.

Sammen for utvikling Rektor for Oslomet, Curt Rice, er enig i at de har interesser knyttet til utdanning som overlapper med Høyskolen Kristiania, og i utviklingen av Oslo som studentby.

–⁠ Fra Oslomets ståsted ser vi på samarbeid med andre kunnskapsinstitusjoner i byen som helt naturlig. Selv om vi driver med det samme og slikt sett kan være konkurrenter, så er samarbeid essensielt for kunnskapsutvikling i samfunnet, sier Rice.

Han forteller at det at man må ha fire doktorgradsprogrammer for å kvalifiseres til å bli universitet her i Norge, er antageligvis et tall som ble landet på som et kompromiss.

–⁠ Det finnes faktisk institusjoner som heter universitet som ikke driver med PhD-utdanning, nevner Rice.

–⁠ Synes du samarbeidet burde bidra til at Høyskolen Kristiania kan nå kravet om å ha fire doktorgradsprogrammer?

–⁠ Yes.

En tydeligere profil

Samtidig som samarbeidet ble kunngjort, ble det også opplyst om at Høyskolen Kristiania skulle deles opp i fire avdelinger, eller «schools». De fire er «School of Economics, Innovation, and Technology», «School of Health Sciences», «School of Communication, Leadership, and Marketing» og «School of Arts, Design, and Media».

–⁠ Et mål med denne oppdelingen er å skape en tydeligere profil. Før endringen var vi oppe i ni institutter, noe som var uhensiktsmessig, forteller Arne Krumsvik.

Han forklarer at det også er et svar på deres ambisjoner om å doble i størrelse, ettersom det er en organisering som er mer egnet for vekst og gir mer mening med så ulike undervisningsformer.

Les også: Se hvor mye din rektor tjener: BI-rektor på inntekts­toppen.

–⁠ Vi har nå to vidt forskjellige måter og både undervise og å drifte på. For tre avdelinger så er det mer tradisjonelt, mens den siste er en såkalt «talentfabrikk», så da er det snakk om opptaksprøver og liknende.

Krumsvik presiserer at endringene ikke får noen direkte konsekvenser for studentene, med unntak av journalistikklinjen som må bytte campus fra Vulkan til Kvadraturen i Oslo.

Harde krav

For å få universitetsstatus i Europa er kravet at man må ha undervisning på tre sykluser, altså bachelor-, master- og doktorgradsutdanning. Krumsvik forklarer at i Norge er det i tillegg en del av kravet at man må ha fire forskjellige doktorgradsprogrammer.

–⁠ Jeg vet ikke hvor fornuftig det er at både vi, UiO og Oslomet skal ha de samme doktorgrads- programmene, så jeg håper noe av dette kravet kan bli oppfylt gjennom samarbeid, sier Krumsvik, og henviser til samarbeidet med Oslomet.

Han påpeker at det er flere ting som må på plass før Høyskolen Kristiania kan akkrediteres som universitet, men at alt av det vil skje naturlig på veien til å få doktor- gradsprogrammer, og at derfor er nettopp de programmene hovedmålet.

Hvor lang tid tror du det vil ta før dere oppnår universitetsstatus?

–⁠ Vi har en langtidsstrategi som går til 2030, og dersom vi vokser organisk så kan det ta så lang tid. Dersom vi gjennom samarbeid eller fusjon får tilgang på doktorgradsprogrammer eller sykehus, vil det gå fortere.Derfor er vi svært interesserte i å fusjonere med skoler som har tilgang på dette, svarer Krumsvik.

–⁠ Har dere noen skoler i siktet?

–⁠ Det er bare å se hvilke skoler som har doktorgradsprogrammer eller sykehus, så får du svar på det.

Høyskolen Kristiania har tidligere vist interesse for å kjøpe lokalene til Deichmans hovedbibliotek, som vil stå tomme fra 2020. Bygget er enda ikke blitt lagt ut for salg. Hvorfor de ønsker å kjøpe bygget er klart.

–⁠ Hadde vi hatt flere klasserom, så hadde vi vokst mer, sier Krumsvik.