Klima: For første gang lanserer UiO et eget klimabudsjett
Klima: For første gang lanserer UiO et eget klimabudsjettHenrik Follesø Egeland

UiO lanserer sitt første klima­regn­skap

Reisevirksomheten er suverent største kilde for CO₂-utslipp. Klimagassregnskapet, som er første forsøk på å redegjøre for utslipp knyttet til hele UiOs virksomhet, skal være utgangspunkt for utviklingen av universitetets kommende klimasatsning.

Tirsdag presenterer Universitetet i Oslo (UiO) en rapport med sitt klimagassregnskap for 2018.

Tidligere har universitetet ført regnskap for deler av utslippene knyttet til Eiendomsavdelingen, denne rapporten gjelder imidlertid for alle UiOs virksomheter.

–⁠ Målet med regnskapet er å få et helhetlig bilde av hvilke aktiviteter som genererer hvilke type utslipp, for å iverksette nye tiltak og gjøre driften av UiO så bærekraftig som mulig. Tidligere har vi ikke hatt oversikt over hvordan miljøarbeidet vårt har bidratt til en reduksjon i klimafotavtrykket, sier Stølen, som ser frem til diskusjonen om hvordan en skal få til det.

I løpet av 2019 skal UiO utforme en helhetlige strategi for universitetet fra 2020 til 2030, og trekke lange linjer for klimasatsningen.

Reiser er verstingen

Universitetet opplyser i rapporten at deres totale klimagassutslipp i 2018 var 67 952 tonn CO₂-ekvivalenter. 31 prosent av dette, 21 211 tonn, er knyttet til reiser og transport, noe som tilsvarer omtrent 2100 nordmenns gjennomsnittlige totale årlige utslipp. Utslippene fra flyreiser, hovedsakelig internasjonale, betyr utslipp av 13 956 tonn CO₂e.

–⁠ Vi kommer jo ikke unna at reiser, og da særlig med fly, utgjør en betydelig del av vårt utslipp. Vi må alle bidra til å redusere utslippene våre fra flyreiser. Det handler ikke om å slutte og fly, men å vurdere mer nøye om reisen er nødvendig, sier Stølen, og fremhever at UiO er foran skjema på energieffektivisering.

Reiser: Diagrammet viser fordelingen av UiOs utslipp i 2018
Reiser: Diagrammet viser fordelingen av UiOs utslipp i 2018Faksimile: UiOs klimarapport

UiO like NTNU

20 prosent av universitetets utslipp, 13.835 tonn CO₂e, knyttes til energibruk. 10.394 tonn kunne knyttes til innkjøp forbruksmateriell og inventar, 9.550 til daglig drift, og 9.075 tonn til innkjøp av tjenester, hvorav konsulenttjenester sto for 1788 tonn. Avfall, og byggrelatert vedlikehold sto for utslipp av henholdsvis 1393 og 2495 tonn CO₂e.

Rapporten er utarbeidet av konsulentfirmaet Asplan Viak, i samarbeid med en UiO-arbeidsgruppe ledet av miljøsjef i Eiendomsavdelingen, Øystein Liverød. Asplan Viak har tidligere blant annet har laget klimaregnskap for NTNU. I rapporten har en forsøkt å sammenligne UiO og NTNUs utslipp, og funnet at de er ganske like når en har når en har kalkulert for antall studenter og ansatte.

Godt bilde, tross utelatelser

I arbeidet med klimagassregnskapet har Asplan Viak anvendt Klimakostmodellen, som anvender universitetets økonomiske regnskap for å beskrive det totale klimagassutslippet knyttet til hver transaksjon, i tillegg til enkelte fysiske data. Rapporten oppgir at kalkulasjonen av utslipp knyttet til flyreiser kun er en minimumsoversikt. Det nevnes i rapporten at innkjøp av gass og kjemikalier gir et utslipp på 1700 tonn CO₂e, men forbrenning av disse er ikke inkludert i regnskapet.

Hvor nærme er dette regnskapet å redegjøre for UiOs fullstendige karbonavtrykk?

–⁠ Det gir et rimelig godt bilde av UiOs utslipp, mener jeg. Det er noen områder som ikke er dekket i rapporten, men det viktigste er at vi har fått på plass et omfattende regnskap, slik at vi kan diskutere de store utslippene, sier Stølen.

Utslipp knyttet til SiOs spisesteder i UiOs lokaler er heller ikke inkludert i regnskapet. I rapporten står det at UiO ikke har tilgang til SiOs data.

–⁠ SiO er ikke en del av UiO og er derfor ikke med i regnskapet. Men siden de er en så viktig del av vår virksomhet sitter styreleder i SiO i panelet under lanseringen av klimagassregnskapet, sier Stølen.