Skyldig: «Julie» tror ikke risikoen for å bli tatt for juks er særlig stor.
Skyldig: «Julie» tror ikke risikoen for å bli tatt for juks er særlig stor.

Student­un­der­sø­kelsen: 1 av 6 har jukset på eksamen

I Studentundersøkelsen oppgir 16 prosent at de har jukset på eksamen minst én gang. «Julie» er en av dem.

–⁠ Det handlet mest om å være trygg til eksamen starter, sier «Julie» til Universitas.

Hun forteller at grunnen til at hun valgte å fuske var en blanding av høyt karakterpress og frykt for å glemme grunnleggende ting i eksamensbesvarelsen. Hun ønsker å være anonym på grunn av stigmaet rundt fusk.

Les også: Fritt frem for porno på lesesalen.

Uvane

Julie er ikke alene. I en undersøkelse utført av Sentio for Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas, oppgir hele én av seks at de har jukset på eksamen minst én gang.

Da Julie fusket, studerte hun i en annen by i Norge, på et studie som krevde mye pugging av både tall og tekst. Julies metode var å skrive stikkord på kroppen, som skulle hjelpe henne å huske det hun hadde lest dersom hun fikk jernteppe under eksamen.

–⁠ Jeg burde jobbe med å stole mer på meg selv. Jeg kan det egentlig, men hvis jeg skriver det på kroppen så forsvinner frykten for å glemme det, sier hun.

–⁠ Hvor tror du behovet for å fuske kommer fra?

–⁠ Jeg gjorde mer av det på videregående. Skrev på armene for eksempel. Det ble en uvane etter hvert.

Les også: HF på jukse­toppen for åttende år på rad.

Store mørketall

For ni år siden stilte Universitas samme spørsmål, da svarte kun fem prosent at de hadde jukset på eksamen. Til tross for en økningen i tallene, tror Arve Østgård i Sentio at det er flere som jukser enn de som har svart det i undersøkelsen.

–⁠ Det er lettere å svare «aldri» enn å innrømme at man har fusket. Antageligvis er det mørketall bak resultatet i undersøkelsen, sier Østgård.

–⁠ Alvorlig

–⁠ Det er trist at så mange som 16 prosent av studentene oppgir at de har valgt å jukse. Vi har de siste årene fått bedre systemer for å avdekke fusk, men det vil nok likevel være mørketall, sier Nina Waaler, prorektor ved Oslomet.

I løpet av studieåret 2017/2018 var det 29 studenter ved Oslomet som ble tatt for fusk. Dette tallet har vært stabilt de siste årene. Her er det vanligste at plagiat avdekkes, men også bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er tallet dobbelt så høyt. I 2018 var det 64 saker om fusk som ble meldt inn til Universitetet i Oslo. Hele 56 av disse ble avdekket ved hjelp av verktøyet URKUND, et program som automatisk sjekker innleverte tekster for plagiat.

–⁠ Universitetet i Oslo ser svært alvorlig på fusk og har jobbet målrettet med forebygging over en lang periode, sier Hanna Ekeli, avdelingsdirektør for studieadministrasjon ved UiO.

URKUND sjekker ikke bare tekster opp mot internett, men også i tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver.

– «Klipp-og-lim» er helt klart den dominerende fuskemetoden. Svært mye hentes fra ulike nettsider, men også funn av artikler og tekster hentet fra trykte medier, sier Ekeli.

Stressa for eksamen? Her finner du svarene: Radio­re­sep­sjo­nens eksa­menstips: –⁠ Skriv ned alt på den nakne kroppen din.

Kan bli utestengt

Dersom man blir anklaget for fusk er det mulig å klage på reaksjonen fra studiestedet. Det er imidlertid sjelden dette hjelper.

–⁠ Det skal en del til for å annullere en reaksjon på fusk, sier Eyvin Sivertsen, leder for den sentrale klagenemda ved UiO.

Han forteller at studenter som blir klaget inn for fusk til klagenemda ofte forsvarer seg ved å si at de har misforstått vilkårene for kildehenvisning, eller at de av psykiske grunner har tydd til fusk.

–⁠ Vi har tre typer reaksjoner på fusksaker. Annullering av eksamen, som vil si stryk. Ellers er det utestengelse i ett eller to semestre, sier Sivertsen

Videre forklarer han at utfallet av straff blir vurdert ut ifra omfang av fusk og erfaring hos studenten.

–⁠ Vi skiller mellom en helt fersk ex.phil-student som kommer rett fra videregående og mer erfarne studenter.

Men Sivertsen mener at en god del av sakene ender med strengeste straff. Han opplyser også at det å plagiere seg selv også ses på som fusk.

–⁠ Det kanskje ikke så mange vet, er at det også er fusk å kopiere formuleringer fra tidligere sensurerte oppgaver skrevet av dem selv.

Ikke overrasket

–⁠ Jeg vurderer risikoen for å bli tatt som liten, sier Julie.

Statistikken over hvor mange som svarer at de har jukset overrasker ikke henne.

–⁠ Jeg ville nesten trodd det var flere. Men kanskje ikke alle er helt klar over hva som regnes for å være fusk, sier hun og legger til:

–⁠ I mitt tilfelle utgjorde ikke det så stor forskjell. Hvis det hadde vært mer systematisk fusk med hacking av datasystem, hadde jeg sikkert hatt mer dårlig samvittighet.