REAGERER: Tobias Lynghaug, leder for NITO Studentene, ble ikke glad da han fikk høre om petroleumsvedtaket til NSOs landsmøte.
REAGERER: Tobias Lynghaug, leder for NITO Studentene, ble ikke glad da han fikk høre om petroleumsvedtaket til NSOs landsmøte.FOTO: PRIVAT

NSOs klimapolitikk

Student­leder raser etter oljevedtak: –⁠ Har ikke ryggrad

–⁠ De er ikke på sporet av hva man skal gjøre i stedet for oljenæringen, sier leder for ingeniørstudentene.

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) sin studentorganisasjon er mildt sagt ikke tilfreds med at Norsk studentorganisasjon (NSO) på sitt landsmøte forrige måned tok et klart standpunkt på klima.

I den historiske klimaresolusjonen står det blant annet at Norges universitet og høyskoler skal halvere klimagassutslipp innen 2025, og utfase petroleumsvirksomheten. NITO Studentene vedtok enstemmig å ta avstand fra NSOs vedtak.

–⁠ Det er svært problematisk at NSO går ut og fronter at norske studenter mener både petroleumsvirksomhet og petroleumsforskning skal fases ut, sier Tobias Lynghaug, leder i NITO Studentene.

Usikker på hva som skjer på NSOs landsmøte? Her kan du lese mer: Dette er NSOs landsmøte 2019.

Han påpeker at valgdeltakelsen i studentvalgene landet rundt er lav, og at han tror flere ville stemt hvis de «var klar over at deres fraværende stemme ville stå i fare for å bli tatt til inntekt for en rasering av norsk økonomi».

–⁠ Det samme møtet går inn for 11 måneders studiestøtte og å bygge masse studentboliger. Det er ikke noen sammenheng mellom utgifter og inntekter her. De er ikke på sporet av hva man skal gjøre i stedet for oljenæringen, sier Lynghaug og legger til:

–⁠ Når de da i tillegg går ut etterpå og sier at «norske studenter mener at petroleumsnæringen må fases ut», så er jo ikke det riktig.

–⁠ Kan NSO egentlig mene noe som helst om hva norske studenter mener, ettersom de har lav oppslutning?

–⁠ Det kan man diskutere. Om det er rett at en studentorganisasjon som sier at de snakker på vegne av alle Norges studenter, samtidig som de ikke greier å få mer enn 10-12 prosent i gjennomsnitt til å gå til valgurnene og stemme på kandidatene sine.

Les også: –⁠ NSO har vedtatt en resolusjon som påvirker alle norske studenter på et tvilsomt grunnlag.

FÅR KRITIKK: Tidligere NSO-nestleder Anne Helene Bakke.
FÅR KRITIKK: Tidligere NSO-nestleder Anne Helene Bakke.ARKIVFOTO: Alf Andreas Grønli Simensen

–⁠ Har ikke ryggrad

–⁠ Det er helt legitimt å mene at Norge skal slutte med petroleum, men dette burde Anne Helene Bakke (tidligere NSO-nestleder, red. anm.) frontet gjennom sitt eget parti, Venstre, og landsmøtet burde hatt nok demokratisk ryggrad til å avvise forslaget kontant, sier Lynghaug.

–⁠ Du mener altså at NSOs landsmøte ikke har ryggrad?

–⁠ Ja, jeg mener det er et demokratisk problem at NSOs landsmøte ikke avviser dette vedtaket, fordi det kan stilles spørsmål ved om de har kompetansen til å gjøre denne vurderingen, i tillegg til at de færreste studentene har vært klar over faren for å ende opp med et slikt vedtak når de valgte – eller ikke valgte - sine representanter lokalt.

Bakke selv er ikke enig i dette. Hun mener klimasaken favner bredere enn partipolitikk.

–⁠ Jeg synes det er litt spesielt at en annen studentorganisasjon kritiserer meg for å fremme klimapolitikk. Det er ikke sånn at klimapolitikk tilhører partipolitikk. Alle må dra i en eller annen retning, men jeg synes det er rart å bli kritisert for å fremme politikk, sier Anne Helene Bakke til Universitas.

Les også: Dette er NSOs nye leder.

–⁠ Mistenkeliggjør

NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen tar NITO Studentenes vedtak med knusende ro.

–⁠ Det er fint at NITO Studentene har egen politikk, og at de ikke er enig i Norsk studentorganisasjon i alle saker, sier Mikalsen til Universitas.

–⁠ Jeg mener imidlertid det er kritikkverdig at Tobias Lynghaug mistenkeliggjør og forsøker å svekke legitimiteten til våre tillitsvalgte og vår organisasjon.

Mikalsen mener den norske oljenæringens rolle innenfor forskning og innovasjon er for sterk.

–⁠ Det vil være særdeles uklokt å ikke omstille oss til å få flere bein å stå på. Derfor må vi allerede nå begynne å lete etter de næringene vi skal bli gode på. Hvis vi fortsetter å basere oss på at oljenæringen skal være en like stor del av norsk økonomi som den er i dag er jeg redd både velferdsstaten og klimaet vil lide, sier han.

Under forrige måneds landsmøte kalte Vegard Smievoll petroleumsforskning for «et veddemål mot fremtiden», og sa til Universitas at han mente regjeringen kaster bort hundrevis av millioner kroner.

Han er medlem i sentralstyret i NSO, og var en av initiativtakerne til klimaresolusjonen.

–⁠ Alle disse ressursene burde vært brukt på å forske oss ut av dagens uføre gjennom massiv satsing på forskning på fornybar energi, sa Smievoll.

Under landsmøtet ble det lagt frem krav om at Norge må avvikle petroleumsvirksomhet til fordel for mer klimavennlig virksomhet.