På plass: Nå beholder norske forskningsinstitusjoner tilgangen til flere av tidsskriftene fra forlaget Elsevier.
På plass: Nå beholder norske forskningsinstitusjoner tilgangen til flere av tidsskriftene fra forlaget Elsevier.

Ny avtale med gigant­forlag

I mars meldte kunnskapsdepartementet at de skrotet avtalen med e-tidsskrift-forlaget Elsevier. I dag er beskjeden en litt annen.

–⁠ Denne avtalen er et viktig skritt for arbeidet vårt for åpen tilgang til forskning, og viser at arbeidet med Plan S gir resultater, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Elsevier er verdens største forskningsforlag, og publiserer for det meste tidsskrifter innen medisin og naturvitenskap. Avtalen som nå er på plass er en såkalt «publiser og les»-avtale. Det innebærer at forskningsinstitusjonene betaler for åpen publisering av alle norske artikler i om lag 1400 av Elseviers tidsskrifter.

–⁠ Denne avtalen gjør at den store majoriteten av norske forskere kan publisere sin forskning åpent i Elseviers tidsskrifter. Samtidig vil jeg understreke at vi på ingen måte er i mål med arbeidet med åpen tilgang, sier Nybø i pressemeldingen.

Det er Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) som forhandler frem avtalene med forskningsforlagene.

Ga opp

I mars meldte Kunnskapsdepartementet at de hadde gitt opp å få på plass en avtale med forlaget.

Bakgrunnen for uenigheten med forlaget var at regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler, skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Hovedmålet er å gå fra å betale for å lese artikler via abonnement til å betale for å få publisert artikler som er åpent tilgjengelige, opplyser Unit.

For å nå dette målet har forhandlingene med forlagene fulgt følgende prinsipper:

  • Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet
  • Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
  • Full åpenhet i lisensvilkår, kostnader og forretningsmodeller
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrift
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering