Første april: Innholdet i denne saken er en aprilsnarr fra de to rektorene og Universitas.
Første april: Innholdet i denne saken er en aprilsnarr fra de to rektorene og Universitas.

Aprilsnarr: Oslomet og Høyskolen Kristiania slår seg sammen

Norges største universitet kommer til å ligge i Oslo. –⁠ Det blir awesome, sier Oslomet-rektor

Sakens innhold er ikke riktig. Universitas ble søndag 30. mars kontaktet av Høyskolen Kristianias rektor Arne H. Krumsvik, som lurte på om vi ville være med på en aprilsnarr. Oslomet og Høyskolen Kristiania skal altså ikke slå seg sammen. God 1. april!

–⁠ Vi er begge ambisiøse mennesker, med samme ønske om å gi Oslo og Akershus det største og beste universitetet vi kan for å møte utfordringene regionen står overfor, sier rektor Arne H. Krumsvik ved Høyskolen kristiania (HK).

Universitas møter ham sammen med Oslomet-rektor Curt Rice.

–⁠ Våre fagmiljøer er sterke, og vi leverer utdanninger og forskning av høy kvalitet nå. Men det er opplagt at samfunnets behov fremover krever mer tverrfaglighet og felles mobilisering i akademia, og vi ser bare fordeler av å fusjonere, sier Rice.

Pilot for stiftelse-modell

De to forteller at muligheten for sammenslåing åpenbarte seg for kort tid tilbake, da det viste seg at Kunnskapsdepartementet likevel ikke hadde lagt bort tankene om foretaksmodell for universitetene. I stedet for et statsforetak, ble det lagt til rette for at Oslomet kunne være pilot for å prøve ut stiftelse-modellen.

Dermed er både Oslomet og Høyskolen Kristiania selveiende stiftelser, noe som åpnet for fusjon.

–⁠ Nå er det bare Stiftelsestilsynet som kan stoppe saken, og det er lite sannsynlig at de gjør med så sterk politisk vilje bak prosjektet, sier Krumsvik.

–⁠ Dette blir rett og slett awesome, sier Curt Rice.

Vil utvide ytterligere

Universitetet, som foreløpig går under prosjektnavnet KristianiaMet (sic.) sikter nå videre mot å kunne innlemme andre institusjoner for å bli Norges største uavhengige universitet.

–⁠ Også andre universiteter vil utvilsomt ha godt av å bli en del av det nye storuniversitetet, og vi er allerede i sonderinger med en betydelig institusjon i sektoren, sier Krumsvik, uten å ville avsløre hvilken institusjon han snakker om.

–⁠ Det er naturlig og nødvendig at grunnforskningen kommer tettere på samfunnet, slik at vi får synliggjort nytten den har for oss alle, sier Curt Rice.

Naturlig navnevalg

–⁠ Oslomet har fått mye oppmerksomhet som et nyskapende navn, og har fungert utmerket for oss, sier rektor Curt Rice.

–⁠ Imidlertid har enkelte kritikere pekt på at det mangler tradisjon og språkmessig ærverdighet. Derfor er jeg glad for at navnet på det nye storuniversitetet, KristianiaMet, vil imøtekomme deres preferanser. Vi skal være et universitet for alle, sier Rice.

–⁠ For oss er det helt naturlig å bli en del av et Metropolitan University. Ingen føler seg vel mer urbane enn studenter og ansatte ved Høyskolen Kristiania, sier Arne H. Krumsvik.

Språkrådet sier i en kort kommentar at de faktisk lar seg begeistre av det nye navnet denne gangen, og liker at det kombinerer historisk sus med trendy merkevarebygging.