Streikestøtte: Flere studentpolitikere møtte opp for å vise sin støtte under klimastreiken fredag 22.mars. De skryter av demonstrantene, og mener engasjementet har sin virkning.
Streikestøtte: Flere studentpolitikere møtte opp for å vise sin støtte under klimastreiken fredag 22.mars. De skryter av demonstrantene, og mener engasjementet har sin virkning.

Student­po­li­ti­kere på klima­streik: –⁠ Tiden er moden for hardere krav

Studentpolitikere tror klimastreiken vil være brekkstang for sterkere klimapolitikk, etter at 15.000 demonstranter dukket opp utenfor Stortinget.

En maurtue av barn og ungdom strømmet til og fra Eidsvolls plass fredag 22. mars, i anledning klimastreiken. Men det var ikke bare skoleelever som hadde tatt turen. Flere studentpolitikere møtte opp for å vise sin støtte til aksjonen.

Blant dem var leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maya Sol Sørgård, Bjørn Harald Garborg, leder av studentparlamentet ved Oslomet, og nestleder Vilde Henningsgård.

Les også: Klima­streik under arbeid.

–⁠ Vil gjøre mer

De tre skryter av demonstrantene, og mener engasjementet har sin virkning.

–⁠ Det kan fungere som en brekkstang for mer trykk i klimapolitikken, sier Garborg, og trekker særlig frem reisevanene til ansatte ved UiO og Oslomet.

Sørgård forteller om installering av solcelleplaner i SiOs studentboliger på Kringsjå, at dette kom fra Velferdstinget, og er et ledd i deres plan for klimavennlige studentboliger.

–⁠ Vi ønsker å gjøre mer for klimaet, og det er stor gjennomslagskraft for klima i Velferdstinget. Ett eksempel er at vi ønsker gjenbruksstasjoner ved hver studentby, så folk for eksempel kan nyttegjøre seg av brukte møbler. Det er ulikt hvordan man jobber, men det er noe som kan justeres overalt, sier Sørgård, som også forteller at Velferdstinget har vedtatt støtte av klimastreiken. Kutte forbruk

–⁠ Hva slags andre tiltak kan arrangementer som dette fungere som brekkstang for?

–⁠ Stort engasjement kan bety at når vi til høsten skal lage nye handlingsplaner for neste år, åpnes det mer for å vektlegge bærekraftsmål og miljøtiltak, sier Garborg, som trekker frem forbedrede pantemuligheter, og sykkelbur som satsninger ved Oslomet.

Vil redusere UiOs klimagassutslipp: Starter opprop for å halvere univer­si­te­tets flyreiser.

Henningsgård mener en må kutte ned på unødvendig forbruk i forbindelse med organisasjonslivet:

–⁠ Trenger man powerbank med logo til samlinger, og midlertidig merch for kampanjer? spør Henningsråd.

Han mener man ikke må ha kopper med en spesiell logo, og at man må slutte å produsere unødig, og sløse med ressurser.

–⁠ Går det studentpolitiske arbeidet fort nok?

–⁠ Jeg tror ikke det har gjort det før, men vi er på vei. Det foregår endringer i så stor skala at det å nå et tilfredsstillende nivå vil ta tid. Velferdstinget er godt på vei, sier Sørgård, selv om hun bedyrer at de «har mer potensial».

–⁠ Dette året vil det bli mer konkrete krav. Nettopp arrangementet her viser at tiden er moden for hardere krav.