Lys fremtid: (f.v.) Audun Foyn, Vetle Bo Saga og Jonas Virtanen får alle fortsette i SiOs hovedstyre etter at et mistillitsforslag falt på Velferdstingets møte.
Lys fremtid: (f.v.) Audun Foyn, Vetle Bo Saga og Jonas Virtanen får alle fortsette i SiOs hovedstyre etter at et mistillitsforslag falt på Velferdstingets møte.

Mistil­lits­for­slag falt: SiO-styret fortsetter

Det ble ikke gjennomslag for mistillit mot fire av de fem studentrepresentantene i SiOs hovedstyre, da Velferdstinget behandlet forslaget.

Det var Venstrealliansen ved Universitetet i Oslos (UiO) representanter i VT som stilte forslaget om å kaste hovedstyreleder Vetle Bo Saga og hovedstyremedlemmene Kaja Elisabeth de Ru, Audun Foyn og Jonas Danielsen Virtanen. Kun Ingvild Leren Stensrud, som ble valgt inn 10. desember 2018, ble skånet i forslaget.

Bakgrunn: Vil kaste student­re­pre­sen­tan­tene i SiOs hovedstyre

For at forslaget skulle bli vedtatt, måtte 3/4 av de stemmeberettigede skrive «mistillit» på de utdelte lappene. Av de 34 VT-representantene som var til stede, ville det krevd 26 stemmer.

Ingen av mistillitsforslagene fikk mer enn 11 stemmer.

–⁠ Har ikke tillit

Mistillit er automatisk unntatt offentlighet etter VTs vedtekter, men møtet ble åpnet etter femten minutters debatt bak lukkede dører.

–⁠ Vi har ikke tillit til at VT har tilstrekkelig påvirkningskraft på den retningen SiO går i. Vi er lovsikret å være representert i SiOs hovedstyre, men det kan vi ikke si at vi er nå, sa Johannes Saastad.

Han fikk ikke støtte fra hovedstyreleder Vetle Bo Saga.

–⁠ Jeg er uenig i at man ha utført vervet sitt på en sånn måte at VT ikke blir hørt, svarte Saga.

Likevel tar hovedstyrelederen selvkritikk, og innrømmer at samarbeidet mellom SiOs hovedstyre og VT ikke er perfekt.

–⁠ Dette mistillitsforslaget og noen av sakene som er omtalt viser at vi virkelig har noe å gå på når det gjelder dialog med VT, sa Saga.

–⁠ Hovedstyret har løyet

Blant VT-representantene som stilte seg bak Venstrealliansens mistillitsforslag, var Rune Keisuke Kosaka fra Oslomet.

–⁠ Når jeg lander på å støtte mistillitsforslaget så bunner det i en enkelt ting. Det er en parlamentarisk regel man ikke bryter, og det er at man ikke lyver. Det har hovedstyret gjort. Det gjorde man 10. desember, da det ble sagt at hovedstyret hadde diskutert ny tildelingsordning. Da var det allerede vedtatt. Det kan hende det var en glipp, men det ble ikke rettet opp i. Da mener jeg at man har grunn til å kaste hovedstyret, sa Kosaka.

Hovedstyreleder Saga delte ikke Kosakas oppfatning.

–⁠ Jeg har på ingen tidspunkt noen gang på noen måte vært hensikten å informere galt til VT. Jeg husker det også nå som om jeg sa at man hadde fattet vedtak om det. Uansett håper jeg du tror meg på at jeg ikke ønsket å si noe feil. Og jeg håper også at du opplever at jeg ikke er uærlig om mine hensikter, sa Saga, som understreket at han ikke er redd seg uenig med VT.

–⁠ Ekkel sak

På tross av at møtet lå foran tidsskjemaet da VT åpnet debatten om mistillitsforslaget, varte diskusjonen til lenge etter planlagt møteslutt. Blant de mange innleggene som ble holdt, var det sterke appeller både for og mot å vedta forslaget.

–⁠ Jeg kan ikke med rette stille meg bak dette mistillitsforslaget. Jeg synes også det er en veldig ekkel sak, det er belastende for veldig mange, både de i hovedstyre og de rundt, sa Eva Strømme Moshuus fra A-lista ved UiO.

Blant forsvarerne av hovedstyret i SiO, var Marius Thoresen ved Oslomet, som holdt flere flammende innlegg, blant annet et der han kalte mistillitsforslaget for en heksejakt.

–⁠ Det jeg tenker er mistillit er det mennesket som har lekket denne lukkede saken til media, ikke nødvendigvis hva det er hovedstyret har gjort, sa Thoresen.

Universitas er blant foreningene som mottar penger fra Velferdstingets utdeling.