SiO Helse får mest: Hovedstyreleder Vetle Bo Saga sier at den største andelen av semesteravgiften går til helsetilbud for studentene.
SiO Helse får mest: Hovedstyreleder Vetle Bo Saga sier at den største andelen av semesteravgiften går til helsetilbud for studentene.Foto: Øyvind Aukrust

Det er dette semes­ter­av­gifts­penga dine går til

Hvert semester betaler du og alle andre studenter i Oslo 600 kr til SiO. Dette utgjør en sum på omtrent 81,4 millioner kroner årlig. Hvordan brukes disse pengene? Universitas gir deg oversikten.

Alle studenter ved studiestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er pålagt å betale 600 kroner i semesteravgift. Det er Hovedstyret i SiO sin oppgave å bestemme hvordan disse midlene skal brukes.

Ifølge Hovedstyreleder i SiO, Vetle Bo Saga, tas beslutningene om fordeling av studentenes midler i tett samarbeid med Velferdstinget.

–⁠ Semesteravgiften skal gå til å finansiere velferdstilbud til studentene i Oslo, forteller Saga.

Les også: Vil kaste student­re­pre­sen­tan­tene i SiOs hovedstyre.

Markedsavdelingen og kundesenter

25 prosent av studentavgiften, rundt 20 millioner kroner, går til delfinansiering av karrieretjenester, SiO Foreninger, samt markedsavdelingen og kundesenteret, ifølge Saga.

Av disse går 7,1 millioner til markedsbudsjettet.

–⁠ Midlene brukes til digitaliseringsarbeid og synliggjøring av SiOs tilbud og tjenester. Dette innbærer blant annet den nye SiO-appen, «Eksamensboost»-tilbudet, semesterstart og podcast, forteller Saga.

I tillegg går 6,5 millioner til SiO karriere, 4,9 millioner til SiO foreninger og 1,5 millioner til kundesenter.

Faglig leder i SiO Foreninger, Mike Fürstenberg, forteller til Universitas at deres avdelig bruker studentavgiften til å arrangere Foreningsdagen på Oslomet og UiO i august og januar. I tillegg arrangeres det gratis kurs for aktive studentforeninger ved alle SiOs medlemsinstitusjoner.

–⁠ Til å holde disse kursene ansetter SiO Foreninger studenter som har erfaring med verv eller annen relevant kompetanse, sier Fürstenberg.

Han presiserer at det ikke er SiO Foreninger som bevilger penger til studentforeningene, men at deres oppgave er å veilede foreningene i å søke om støtte til drift fra for eksempel Kulturstyret.

–⁠ Vi er førstelinje i registrering av nye foreninger og sørger for at de følger reglementet fra lærestedet. Da går vi gjennom vedtekter og sørger for at foreningene har alt det formelle i orden, sier Fürstenberg.

Av pengene som går til kundesenteret sier Saga at disse brukes på generelle spørsmål og utvikling. Han presiserer at semesteravgiften dekker de delene av kundesenterets drift som ikke er direkte relatert til tjenesteleveranse.

Les også: Ble frastjålet Mastercard: –⁠ SiO tar ikke ansvar.

Økning i midler til SiO Helse

SiO Helse tilbyr helsetjenester for studenter, som fastlege, tannlege, rådgivning og psykolog. Her går den største andelen av studentavgiften, cirka 50 prosent.

–⁠ Noen av disse tjenestene er gratis og de finansieres fullt av semesteravgiften, forteller Saga.

Videre sier han at det har vært en økning i bruk av semesteravgiften på helsetilbud de siste årene, og at SiO Helse både har økt kapasiteten og satset sterkere på forebyggende arbeid.

Les også: SiO-sheriffen av Nottingham.

Velferdstinget: 18,8 millioner kroner

Den nest største andelen av studentavgiften går til finansiering av Velferdstingets drift og tilskudd til studentpolitikk og studentmedier.

Kulturstyret er Velferdstingets organ for utdeling av økonomisk støtte til studentforeninger. Kulturstyret får inn mellom 250–300 søknader årlig og fordeler rundt 2,9 millioner kroner til studentforeninger. Disse midlene kommer direkte fra SiO.