SiO og Velferds­tinget er uenige om vedtak fortsatt er vedtatt

SiO og VT er ikke enige om det nye vedtaket faktisk er vedtatt: –⁠ Ingenting er endelig før begge parter har skrevet under, sier Maya Sol Sørgård.

Før jul delte Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) ut semesteravgiftskroner til studentforeningene. Beløpene det ble søkt om måtte først godkjennes av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), som kuttet innstillingen fra VT med 1.3 millioner kroner. Nå ønsker SiO å endre søknadsprosessen.

–⁠ Den nye ordningen skal gi en mer forutsigbar prosess. Slik den er nå er det usikkerhet langt ut i desember knyttet til hva slags støtte man vil få, sier Vetle Bo Saga, styreleder i SiO.

Tidligere har Velferdstinget innstilt på hva de vil dele ut, for så bedt SiO om godkjennelse. I det nye vedtaket SiO kom med i desember vil de selv fastsette en pott, for så å la Velferdstinget dele ut fra denne.

–⁠ VT skal selvfølgelig være med på å bestemme tilskuddsrammen gjennom å søke den ønskede summen, men selve prosessen er noe SiO selv må få bestemme hvordan skal foregå, sier Bo Saga.

Les mer: SiO kutter kraftig i utdelingen til student­for­eninger

–⁠ Allerede vedtatt

Om selve vedtaket nå er gjeldende eller ikke, er VTs Arbeidsutvalg og SiO uenige om.

–⁠ Vi må bli enige om en avtale, og VT skal gå nøye gjennom vedtaket. Vi kommer til å komme frem til en avtale, men ingenting er skrevet under på ennå, sier Maya Sol Sørgård, leder av Velferdstinget.

Sørgård sier hun kan se poenget med økt forutsigbarhet, men mener vedtaket ikke ennå er avgjort.

–⁠ Vi er i et samarbeid med SiO, og i et samarbeid er det to parter som må bli enige.

Vi er i et samarbeid med SiO, og i et samarbeid er det to parter som må bli enige

Maya Sol Sørgård, leder av Velferdstinget.

SiO-leder Vetle Bo Saga er imidlertid ikke enig i vurderingen til Sørgård. Han sier avtalen videre primært vil handle om de formelle rammene rundt den nye ordningen.

–⁠ Det blir mest snakk om å bli enige om frister og lignende, som skal gjøre det lettere for alle parter.

–⁠ Har ikke VT noe de skulle sagt om denne endringen av prosessen?

–⁠ Det ble vedtatt i desember. De kan selvfølgelig mene noe, men dette er som nevnt noe SiO til slutt bestemmer hvordan skal gjøres, sier Bo Saga.

Velferds­tin­gets tilde­lings­møte i oktober: Ber SiO om 1,7 million mer

–⁠ Spill for galleriet

VT-representant Rune Keisuke Kosaka er ikke fornøyd med prosessen rundt det nye vedtaket fra SiO.

–⁠ Mitt inntrykk er at det allerede var blitt vedtatt da det egentlig bare var i en diskusjonsfase. Det kommende møtet blir bare spill for galleriet om vedtaket allerede er gjeldende.

Kosaka er svært skeptisk til det nye vedtaket, og mener det snur opp ned på dynamikken mellom de to partene.

–⁠ I stedet for at vi legger premissene for SiO, legger SiO dem nå for oss. Det blir en innskrenking av makten vår.

Det er Bo Saga uenig i.

–⁠ Det mener jeg det ikke er. De har fortsatt mulighet til å søke den summen de vil. Det blir behandlet på samme måte som før bare tidligere, så partene får bedre tid.