Who is afraid of gender:– Kjønnsstudier utfordrer Ungarns tradisjonelle kjønnsroller, sier Dávid (22) til Universitas. Han peker på at vold i hjemmet er vanlig, og mener man snakker for lite om dette i hjemlandet. Ifølge EUs organ for menneskerettigheter har 21 prosent av ungarske kvinner opplevd fysisk eller seksuell vold i en nær relasjon (tall fra 2014).
Who is afraid of gender: –⁠ Kjønnsstudier utfordrer Ungarns tradisjonelle kjønnsroller, sier Dávid (22) til Universitas. Han peker på at vold i hjemmet er vanlig, og mener man snakker for lite om dette i hjemlandet. Ifølge EUs organ for menneskerettigheter har 21 prosent av ungarske kvinner opplevd fysisk eller seksuell vold i en nær relasjon (tall fra 2014).Anna Vöros

Legger ned kjønns­stu­dier: –⁠ Enten er man født mann eller kvinne

Ungarn vil ha ut kjønnsstudier, og oppretter familiestudier i stedet. Det betyr at Dávid (22) sin mastergrad snart er verdiløs i hjemlandet.

–⁠ Hvis du taster inn «gender studies + Hungary» på Google, kommer det til å være mye å lese, sier Dávid, som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk. 22-åringen går siste året på masterprogrammet i «Critical gender studies» ved Central European University (CEU) i Budapest. Han har rett. Kjønnsstudier i Ungarn har blitt et hett tema i det siste, både innad i landet og i utenlandsk media.

Møt to som kjemper mot korrupsjon i Romania: –⁠ Noen må bli her og gjøre denne drittjobben

«Homostudier»

I oktober gjennomførte nemlig statsminister Viktor Orbán en resolusjon som fjernet akkreditering og all finansiering av kjønnsstudier. Ungarere kan dermed ikke studere faget i hjemlandet lenger.

–⁠ Regjeringens standpunkt er at man enten er født mann eller kvinne, og vi vurderer det som uakseptabelt å snakke om sosialt konstruerte kjønn heller enn biologisk kjønn, sa en talsmann for statsministeren i forbindelse med resolusjonen. Faget «familiestudier» har blitt innført ved det offentlige universitetet Corvinus. Også i Polen, Tsjekkia og Russland, som alle har høyreorienterte regjeringer, mister kjønnsforskere både økonomisk og politisk støtte. Polens minister for høyere utdanning har kalt studiet «pseudovitenskap» og «homo- og lesbestudier», og vil at landet skal satse på realfag og «hard» vitenskap.

Why are you afraid of eduaction?: Etter at Ungarns regjering vedtok å legge ned kjønnsstudier i oktober, har det vært flere demonstrasjoner i Budapest. Dette er fra en demonstrasjon 24. november. --Demonstrasjonen var fredelig, og målet var å vise solidaritet med hverandre, sier Anna Vörös, som har tatt bildet.
Why are you afraid of eduaction? : Etter at Ungarns regjering vedtok å legge ned kjønnsstudier i oktober, har det vært flere demonstrasjoner i Budapest. Dette er fra en demonstrasjon 24. november. –⁠ Demonstrasjonen var fredelig, og målet var å vise solidaritet med hverandre, sier Anna Vörös, som har tatt bildet.Anna Vöros

–⁠ Systematisk ødeleggelse av høyere utdanning

To universiteter i landet har til nå tilbudt faget: Central European University (CEU), som er delvis amerikansk og privateid, og det offentlige universitetet ELTE. Begge ligger i hovedstaden Budapest. Samtidig som kjønnsstudier ble forbudt, blir CEU skjøvet ut av landet. Regjeringen signerte aldri under på en avtale de krevde CEU måtte ha for å bli i Ungarn, og universitetet skal derfor gradvis flytte til Wien.

–⁠ Det var som at CEU ble tatt for å være kjønnsstudier. Og så ble det på en måte et dobbelt angrep: De vil ikke la universitetet bli, og vil også stenge ned kjønnsstudier, sier Dávid.

Jeg er mer bekymret for den akademiske friheten enn min egen fremtid.

Dávid (22), masterstudent i kjønnsstudier

En dyster kvinnestatistikk

Dávid mener nedleggelsen skyldes at kjønnsstudier symboliserer en progressiv politikk «som Orbán virkelig hater».

–⁠ Kjønnsstudier utfordrer Ungarns tradisjonelle kjønnsroller, sier han. Han peker på at vold i hjemmet er vanlig, og representasjonen av kvinner i regjering er lav. Ifølge EUs organ for menneskerettigheter har 21 prosent av ungarske kvinner opplevd fysisk eller seksuell vold i en nær relasjon (tall fra 2014). De har færrest antall kvinner i nasjonalsamlingen i Europa, med 20 av 199 representanter.

–⁠ Dette er ikke noe som diskuteres, men presenteres heller som et ikke-problem, sier Dávid.

Thanks for kicking us out: Det er ikke bare kjønnsstudier som legges ned i Ungarn – regjeringen har avsluttet avtalen med Central European University (CEU), som er delvis amerikansk og delvis privateid.
Thanks for kicking us out: Det er ikke bare kjønnsstudier som legges ned i Ungarn – regjeringen har avsluttet avtalen med Central European University (CEU), som er delvis amerikansk og delvis privateid.Anna Vöros

Omstridt utdanningsminister i USA vil endre definisjonen av seksuelle overgrep: –⁠ Hvem tjener på å lyve om voldtekt?

–⁠ Det politiske klimaet er fiendtlig

Regjeringen har begrunnet forbudet med at kjønnsstudier ikke går overens med kristne verdier, manglende interesse fra både studenter og fra arbeidstakere, samt at det tok av skattebetalernes penger.

–⁠ Men antall søkere på kjønnsstudier har gått opp, sier Andrea Pető, som er professor ved studiet ved CEU, og mener det heller ikke finnes belegg for påstandene om at studentene ikke får jobb. CEU sanksjoneres selv om det er privat, og ungarske skattebetalere dermed ikke betaler for det.

–⁠ Så en lurer på hva de virkelige motivene bak loven er, sier Pető. Pető mener det politiske klimaet i landet er «fiendtlig».

– Å stille kritiske spørsmål, å gjøre meningsfullt intellektuelt arbeid – det blir vanskeligere og vanskeligere, sier hun. Likevel er professoren optimistisk på vegne av fagets framtid. Hun viser til at andelen søkere ved CEU har økt de seneste årene, og at nedleggelsen i oktober har satt kjønnsstudier på agendaen.

–⁠ Kjønnsstudier har blitt «mainstreamed», sier hun, og fortsetter:

–⁠ Ungarn har blitt et land med ti millioner eksperter på faget. Alle har en mening om pensum, læringsutbyttet eller dets posisjon med tanke på arbeidsmarkedet. Det ville ikke skjedd hvis ikke regjeringen hadde forbudt det.

Ungarn har blitt et land med ti millioner eksperter på kjønnsstudier. Det ville ikke skjedd hvis ikke regjeringen hadde forbudt det.

Andrea Petö, professor i kjønnsstudier

Splittelse i landet

Det har også vært store demonstrasjoner til støtte for Orbáns politikk. I november meldte BBC om at 100.000 mennesker samlet seg i Budapests gater i solidaritet med regjeringen.

–⁠ Jeg er virkelig fornøyd med denne regjeringen. Viktor Orbán styrer landet i riktig retning når det gjelder å beholde europeisk kultur og kristne verdier, sier Viliam Fábry, som er psykologistudent ved det katolske universitetet Pázmány Péter i Budapest. Han har sett seg lei på kritikken av regjeringen.

–⁠ Til tross for mange angrep og ydmykelser lar ikke denne regjeringen krefter utenfra forme Ungarn på noen måte som kan skade oss. Akkurat tilfellet med kjønnsstudier kjenner Fábry riktignok ikke til, og det har ikke lyktes Universitas å komme i kontakt med studenter som støtter nedleggelsen av faget.

...Får du ikke nok av Universitas-Stine?: Jeg er en chill veggis, ok?

–⁠ Trussel mot kjernefamilien

Helene Aarseth, leder for Senter for tverrfaglige kjønnsstudier ved Universitetet i Oslo, synes det er skremmende at kjønnsstudier fjernes i Ungarn og andre deler av verden. Hun tror ikke det er tilfeldig at nettopp kjønnsstudier rammes av Orbán-regjeringens politikk.

–⁠ Det har igjen blitt viktig for politikerne i Ungarn og andre land å slå en jernring rundt den tradisjonelle kjernefamilien og tradisjonelle kjønnsroller, sier Aarseth.

–⁠ Kjønnsforskningen, feminismen og queer-bevegelsen blir sett på som en trussel mot disse institusjonene – som oppleves som en stabil base i en ustabil verden, sier hun.

Fritt land, fritt universitet: – Å stille kritiske spørsmål, å gjøre meningsfullt intellektuelt arbeid – det blir vanskeligere og vanskeligere, sier Andrea Petö, professor i kjønnsstudier.
Fritt land, fritt universitet: – Å stille kritiske spørsmål, å gjøre meningsfullt intellektuelt arbeid – det blir vanskeligere og vanskeligere, sier Andrea Petö, professor i kjønnsstudier.

–⁠ What the fuck

Dávid og hans medstudenter får fullføre studiet, og han gjør ferdig mastergraden sin i kjønnsstudier ved CEU dette semesteret. CEU tilbyr videre doble grader, en ungarsk-europeisk og en amerikansk, så graden til Dávid kan brukes i utlandet.

–⁠ Hvordan ser framtiden din ut? Er du bekymret?

–⁠ Vel, egentlig er jeg mest bekymret for tilstanden for den akademiske friheten i landet, mer enn min egen framtid, sier Dávid. Han mener han kan flytte til utlandet eller få en jobb som ikke nødvendigvis er relatert til kjønnsstudier. Er han en optimist eller pessimist overfor den politiske kursen i landet? Dávid viser til en ny arbeidslov i Ungarn, som går under tilnavnet «slaveloven», som har skapt misnøye i befolkningen.

–⁠ Så hvis du hadde spurt meg om dette i september, ville jeg sagt at det ikke er noe håp. Men nå føler jeg at flere og flere i befolkningen sier «what the fuck», og at dette ikke er OK.

Viktor Orbán styrer landet i riktig retning når det gjelder å beholde europeisk kultur og kristne verdier

Psykologistudent Viliam Fábry