Overnattingstur: Etter en overnattingstur i 2017 ble det varslet om «uønsket kyssing» og «seksuell inviterende berøring» fra en ansatt ved universitetet (da Høyskolen i Oslo og Akershus).
Overnattingstur: Etter en overnattingstur i 2017 ble det varslet om «uønsket kyssing» og «seksuell inviterende berøring» fra en ansatt ved universitetet (da Høyskolen i Oslo og Akershus).

Oslomet vil ikke uttale seg om metoo-varsel

I 2017 ble det varslet om en ansatts upassende oppførsel mot flere kvinnelige studenter ved Oslomet. Nå er ikke vedkommende lenger ansatt – men Oslomet tier om hvorfor.

I 2017 ble det gjennomført en overnattingstur for en gruppe studenter ved Oslomet (da Høyskolen i Oslo og Akershus). En ansatt ved universitetet var ansvarlig for turen, som var organisert på vegne av Oslomet.

Kvelden etter ankomst ble det avholdt en fest. Der skal vedkommende gjentatte ganger ha prøvd seg på «uønsket kyssing» og «seksuell inviterende berøring» av flere kvinnelige studenter. Da turen var over, ble det sendt inn et skriftlig varsel fra tre studenter om upassende atferd.

Universitas har fått innsyn i et dokument som beskriver varslingsnemnda ved Oslomet sin vurdering av varselet, og forslag til videre behandling.

Les også: Studentforening på BI: Ba studenter strippe og simulere oralsex

«Kritikkverdig oppførsel»

Varslingsnemnda ved Oslomet gjennomførte deretter intervjuer med varslere og vitner. Ifølge nemnda var det sannsynlig at den påståtte «upassende og kritikkverdige» oppførselen hadde funnet sted. De konkluderte dermed med at «det bør vurderes om den ansatte skal gis en arbeidsrettslig reaksjon».

Nemnda anbefalte også å gjennomføre en risikoanalyse om samhandling mellom studenter og ansatte utenfor ordinær arbeidstid. I tillegg mente de at det bør utarbeides retningslinjer og risikodempende tiltak «slik at risikonivået blir akseptabelt».

Les også: Slik endrer #metoo fadderukene

Vil ikke uttale seg

I mars 2018 ble nemndas konklusjon fremlagt for Oslomets rektor, Curt Rice. Det var han som tok den endelige avgjørelsen om hva som skulle skje videre. Men hva avgjørelsen ble til, vil ikke Oslomet si noe om. Kommunikasjonsrådgiver Kjersti Thoresen opplyser imidlertid om at den ansatte ikke lenger jobber ved universitetet.

–⁠ Det ble tatt direkte kontakt med omvarslede, som fikk tilbakemelding i tråd med varslingsnemndas konklusjon, sier HR-ansvarlig ved Oslomet, Geir Haugstveit.

Universitas har stilt følgende spørsmål til Thoresen:

 • Når sluttet vedkommende i jobben?
 • Er dette en direkte konsekvens av varslingen?
 • Har dere gjennomført en risikoanalyse, ref. nemndas anbefaling?
 • Når mottok nemnda varslingen?
 • Hvilke konkrete grep ble tatt etter at nemnda sendte sin anbefaling?
 • Universitas fikk følgende svar fra Thoresen, som igjen viser til Haugstveit:

  «Da dette er en personalsak, er det ikke noe mer vi kan uttale oss om».

  Haugstveit understreker imidlertid at det arbeides med å få på plass etiske retningslinjer ved universitetet.

  –⁠ Vi har allerede gjort mye arbeid de siste par årene for å tydeliggjøre og synliggjøre varslingsrutiner, forteller Haugstveit.

  Les også:«Maren» varslet om trakas­se­ring i oktober – forferdet over måten hun ble behandlet på