Ny verden: Rektor Stephan Barratt-Due er fornøyd med regjeringens unntaksbestemmelse: – Med unntaket vi har fått, fortoner selvsagt verden seg annerledes.
Ny verden: Rektor Stephan Barratt-Due er fornøyd med regjeringens unntaksbestemmelse: –⁠ Med unntaket vi har fått, fortoner selvsagt verden seg annerledes.Foto: Odin Drønen

Gladnyhet for Barratt Due: –⁠ Gir oss et pusterom

Tidligere i høst sto Barratt Due musikkinstitutt i fare for å bli en del av Høyskolen Kristiania. Nå har regjeringen gjort et unntak og stiftelsen kan forbli selvstendig.

–⁠ Denne beslutningen gir oss et pusterom og mulighet til å sondere nye mulige veier fremover, forteller rektor ved Barratt Due, Stephan Barratt-Due.

Tidligere i høst skrev Universitas om en bekymret rektor ved den kjente musikkinstitusjonen Barratt Due. Han kunne den gang fortelle at en endring i en forskrift om drift av private universiteter, høyskoler og fagskoler, gjorde at institusjonen måtte se på nye muligheter. På grunn av endringen stod skolen uten driftstillatelse. Lokalene skolen drev tilfredsstilte ikke lenger nødvendige krav.

Dermed inngikk Barratt Due i sommer en intensjonsavtale med Høyskolen Kristiania om å bli kjøpt opp. Nå legges denne avtalen på is etter det ble gjort et unntak i det mye omdiskuterte kravet om institusjonsakkreditering for skolen.

–⁠ Vi holder kontakt med Høyskolen Kristiania, men har formidlet at vi nå setter prosessen på vent inntil vi har utredet en status sett i betraktning av unntaket, forteller rektor.

Bakgrunn: Barratt Due kan bli del av Høyskolen Kristiania: –⁠ Vi har ikke noe valg

Regjeringens anerkjennelse

–⁠ Dette er en enestående anerkjennelse av instituttets betydning i samfunnet fra regjeringen. Det var tydelig ved at to statsråder valgte å besøke oss for å formidle budskapet personlig, forteller Barratt-Due.

Han legger til at unntaket er spennende og viktig for fagmiljøet, og at institusjonen fremover vil begynne med nytt arbeid.

–⁠ Vi vil i samarbeid med Norges musikkhøgskole lage en modellutredning for et høyskoletilbud med et «pre college fokus», sier rektoren.

Denne beslutningen gir oss et pusterom og mulighet til å sondere nye mulige veier fremover

Stephan Barratt-Due, rektor

Han påpeker at talentutvikling er viktig for musikklivet, og sier at det er et behov for et forberedende segment i utdanningen av utøvende musikere i Norge. De vil derfor lage et tilbud som tilpasser unge musikere til høyere utdanning, som et «pre college». Han mener det vil være av svært stor betydning for et bærekraftig norsk musikkliv i fremtiden.

–⁠ Ikke minst vil det bidra til et økt volum av høyt kvalifiserte kandidater til høyere utøvende musikkutdanning. Sektoren signaliserer at startkompetansen i dag generelt er for lav til disse utdanningene. Dette grepet mener vi harmonerer godt med departementets uttalte ambisjon om kvalitet, omstilling og nyskaping i sektoren.

Les også: Nye regler for private høyskoler – rektorer splittet

Utfordrende

Rektoren er fornøyd med unntaket, men sier at det fortsatt finnes åpenbare utfordringer med å drive en liten høyskole.

–⁠ Nå må vi rigge oss til å møte fremtiden på best mulig måte, både for oss selv, men også for å finne en modell til det beste for et norsk musikkliv.

På regjeringens nettsider står det at private høyskoler som hovedregel må ha institusjonsakkreditering for å få statstilskudd. Der kommer det også frem at Iselin Nybø ønsker at regelverket skal ta høyde for at små institusjoner med veldig høy kvalitet på utdanningen kan få tilskudd.

Det er i dag syv norske institusjoner som i utgangspunktet ikke oppfyller kriteriene til kravet om institusjonsakkreditering. Barratt Due er en av disse.

Fikk du med deg denne? Ny rektor i byen: –⁠ Jeg skyter

Institusjonene kan da enten slå seg sammen med andre, som Barratt Due vurderte med Høyskolen Kristiania, eller de kan søke om institusjonsakkreditering på egen hånd. Sistnevnte kan de gjøre om de oppnår kravene i hovedbestemmelsen, eller om de oppnår kravene i den nye unntaksbestemmelsen om mindre og faglig sterke institusjoner, ifølge regjeringens nettsider.

Barratt Due faller nå innunder unntaksbestemmelsen, og kan dermed motta statstilskudd og forbli selvstendig.

Rektor Barratt-Due mener det er klare fortrinn ved begge modeller. Altså at sammenslåing med Høyskolen Kristiania også kan by på faglige fordeler.

–⁠ Høyskolen Kristiania kan tilby et rikt spekter av faglige koblinger som er veldig spennende, men det samarbeidet vil også ha utfordringer. Helheten i vår virksomhet, og visjonen vi bygger på, vil måtte splittes, ved at fagmiljøet knyttes opp til to institusjoner.