Sort, gul og dyr: Det er signalbygget på Vulkan som har hatt for høye leiekostnader og som har ført til at Høyskolen Kristiania må betale millionbeløp.
Sort, gul og dyr: Det er signalbygget på Vulkan som har hatt for høye leiekostnader og som har ført til at Høyskolen Kristiania må betale millionbeløp.Arkivfoto: Sjur Stølen

Westerdals skylder regje­ringen 3,4 millioner kroner. Men Høyskolen Kristiania må betale

Westerdals Oslo ACT har hatt for høye leieinntekter, mener Kunnskapsdepartementet. Den har statlige tilskudd og studentenes skolepenger stått for.

I september 2011 står drømmefabrikken klar. Nå har det nye praktbygget med adresse Vulkan 19 i syv år huset unge lovende manusforfattere, skuespillere, regissører og andre kreative, men leieprislappen viser seg å ha vært i overkant stiv. Kunnskapsdepartementet mener nemlig at Westerdals Oslo ACTs (WOACT) tidligere eiere har tjent gode penger på å overprise leien av skolebygget på Vulkan. Dette kommer frem av en tilsynsrapport Universitas har fått innsyn i, datert 10. oktober.

–⁠ Etter departementets oppfatning har WOACT inngått flere avtaler som har beriket tidligere eiere i Anthon B. Nilsen-konsernet og følgelig ikke kommet studentene til gode, slik det er krav til etter universitets- og høyskoleloven, sier avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, Lars Vassbotten, til Universitas.

Vi er svært fornøyde oppkjøpet og at Westerdals er en del av Høyskolen Kristiania

Stein-Oddvar Evensen, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania

Universitets- og høyskolelovens grunnprinsipp er enkelt: Alt staten og studentene betaler inn til en institusjon, skal komme studentene til gode. Skjer ikke dette, kan Kunnskapsdepartementet kreve å få tilbakebetalt statlig tilskudd. I § 7–1 andre ledd står det at høyskoler ikke kan «gi økonomisk utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eier eller dere nærstående». Det er dét Kunnskapsdepartementet mener at WOACTs tidligere eiere har gjort.

–⁠ Departementet ser alvorlig på dette. Det har ikke tidligere vært fremmet tilsvarende krav mot private høyskoler, fortsetter Vassbotten.

Fikk du med deg denne perlen om Høyskolen Kristianias nye rektor? Arne Krumsvik eier en Harley Davidson, har flylappen i tre land og har jobbet i et amerikansk ungdomsfengsel. Og han skyter

Drømmefabrikkens fall

Dette er langt ifra første gang Anthon B. Nilsen-konsernet (ABN AS) har vært i medienes søkelys. I 2015 avslørte Dagens Næringsliv en rekke økonomiske mislighold ved WOACT, eid og drevet av ABN AS.

Husleieavtalen for Vulkan 19, populært omtalt som Vulkan-bygget, ble inngått mellom de to ABN-selskapene Westerdals School of Communication AS og B1 Kontor og undervisning AS, 2. februar 2010. Avtalen som ble inngått kan ikke sies opp, og strekker seg over 15 år fra den ble undertegnet. Dette vil si at avtalen sammenlagt binder opp statlig tilskudd og skolepenger fra studenter for over hundre millioner kroner.

Det har ikke tidligere vært fremmet tilsvarende krav mot private høyskoler

Lars Vassbotten, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet

I avtalen ble leieprisen på Vulkan-bygget satt til 2809 kroner per kvadratmeter, noe som tilsvarer et årlig beløp på 12,5 millioner kroner. Ifølge Kunnskapsdepartementet er det avtalte leienivået mye høyere enn markedsprisen i området, altså overstiger leienivået markedspris med en årlig sum på rundt 1.1 millioner kroner. Dette er leie som blir betalt med studentenes skolepenger, samt statlig tilskudd fra KD – og stikk i strid med universitets- og høyskoleloven: Hvis slike avtaler inngås mellom selskaper i samme konsern, må det skje på markedsmessige vilkår.

Husker du denne? Husker du denne? God natt, Westerdals. Slik blir «Westerania»

–⁠ Svært fornøyd

I september 2016 bestemte Kunnskapsdepartementet seg for å åpne tilsyn med tidligere Westerdals Oslo ACT (WOACT). I mars 2017 ble WOACT kjøpt opp av Høyskolen Kristiania, og ifølge Vassbotten i Kunnskapsdepartementet har de nye eierne endret mange av de avtalemessige forholdene som tilsynet har kontrollert, sånn at de ikke lenger er aktuelle.

–⁠ Departementet opplever at det har vært et godt samarbeid og god medvirkning fra høyskolen i gjennomføring av tilsynet, sier han.

Til tross for at Høyskolen Kristiania har valgt å ikke klage på tilbakebetalingskravet, viser de til at dette ikke kan forstås som at skolen er enig i vedtaket, ifølge Vassbotten.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania, Stein-Oddvar Evensen, sier de var fullt klar over tilsynet da de kjøpte Westerdals Oslo ACT:

–⁠ Dette setter et endelig punktum i saken, og både vi og departementet er nå glade for at vi kan legge saken bak oss, og se fremover, sier Evensen og legger til:

–⁠ Vi er svært fornøyde oppkjøpet og at Westerdals er en del av Høyskolen Kristiania.