Skuffet: Generalsekretæren i Norsk kiropraktorforening, Hans Otto Engvold, mener det er leit at Norge ikke har fått på plass en kiropraktorutdanning.
Skuffet: Generalsekretæren i Norsk kiropraktorforening, Hans Otto Engvold, mener det er leit at Norge ikke har fått på plass en kiropraktorutdanning.

Etterlyser kiro­prak­tor­ut­dan­ning i Norge: –⁠ Vi blir dessverre skuffet hver gang

Kiropraktorene har ventet i 15 år på at et universitet skal få midler til utdanningen. Nå begynner utålmodigheten å bre seg i miljøet.

–⁠ Vi opplever at kiropraktorer ikke blir prioritert i utdanningssektoren, sier generalsekretær i Norsk Kiropraktorforening, Hans Otto Engvold, til Universitas.

Norsk kiropraktorforening oppgir på sine nettsider at foreningen har om lag 700 praktiserende medlemmer, likevel finnes det ingen utdanningstilbud for kiropraktorer i Norge. Ifølge Utdanning.no tar de fleste nordmenn som ønsker å praktisere kiropraktikk den femårige masterutdanningen i Danmark, USA, Storbritannia eller Australia.

Gammel kamp

Stortinget anbefalte allerede i 2004 at et norsk universitet burde tilby en kiropraktorutdanning. Ingen universiteter har foreløpig fått nødvendige midler av Stortinget til å etablere utdanningen.

–⁠ Kiropraktorer er offentlig autorisert helsepersonell i Norge. De har medisinsk diagnostisk kompetanse som medfører at de i tillegg til å behandle pasienter også kan sykemelde, og om nødvendig henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten, sier Engvold.

Hvert år har vi store forhåpninger til statsbudsjettet. Vi blir dessverre skuffet hver gang

Thomas Kopreitan, kiropraktor

Han forteller at norske kiropraktorer utfører over 2 millioner pasientkonsultasjoner i året, fordelt på 350. 000 individer. Han mener at det derfor er viktig med kvalitetssikring av disse tjenestene gjennom å etablere en utdanning med tverrfaglig forskning tilpasset norske forhold.

–⁠ Her føler vi at myndighetene foreløpig ikke har levert.

Han forteller at kiropraktikk tidligere ble sett på som alternativ medisin. Den dag i dag er det fortsatt en del som er skeptiske til praksisen som brukes av kiropraktorer.

–⁠ Det er enkelte som kritiserer profesjonen fordi de mener behandlingen ikke er tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert, men faktum er at vi er en integrert del av helsevesenet. Vi har brukt betydelig egenkapital på forskning og finansiering av doktorgrader til kiropraktorer ved norske universiteter, sier Engvold.

Kiropraktikk skapte konflikt alt i 2013 – les mer her

Krevende og kostbart

Ønsket om å opprette en kiropraktorutdanning i Norge har blitt ytret en rekke ganger fra stortingsprepresentanter.

I 2017 stilte daværende stortingsrepresentant Iselin Nybø følgende skriftlige spørsmål til daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:

«Hvordan planlegger statsråden å følge opp Stortingets ønske om å etablere en norsk, femårig kiropraktorutdanning ved et norsk universitet?»

Isaksen svarte at en utredning utført av Universitetet i Oslo viste at en slik etablering ville være «svært krevende», og at regjeringen ikke hadde funnet plass til å prioritere dette i budsjettforslagene til Stortinget.

Senere har Nybø som kjent påtatt seg vervet som forsknings- og høyere utdanningsminister, og har selv besvart skriftlige spørsmål om kiropraktorutdanning. Senest i august i år. Den gangen var det Sp-representant Marit Knutsdatter Strand som lurte på om statsråden ville legge til rette for at dagens ordninger omfatter norsk kiropraktorutdanning, samt midler til etablering av kiropraktorutdanning. Dette har Universitetet i Bergen (UiB) lagt opp til.

I Nybøs svar trekker hun frem at hun ser behovet for en norsk kiropraktorutdanning, og at det først og fremst er et spørsmål om prioritering, ettersom opprettelsen av en slik utdanning er svært krevende.

Les også: Vil knekke kiro­praktor-utdanning

Samfunnsnyttig

Generalsekretær Engvold forteller at både Helsedepartementet, Kunnskapsdepartementet og Stortinget signaliserer at de er positive til en eventuell kiropraktorutdanning, også etter at UiB lanserte en prosjektskisse i fjor.

–⁠ Utfordringen er at forslaget foreløpig ikke har nådd høyt nok opp på den politiske prioriteringslisten. Men vi jobber beinhardt videre for å få til dette, sier han.

Engvold peker også på at ryggproblemer er en stor årsak til sykefravær og nedsatt livskvalitet i Norge, og mener derfor at man ville være tjent med å satse på en kiropraktorutdanning.

–⁠ En slik satsning på utdanning og forskning innenfor muskelskjeletthelse ville utvilsomt også medført en stor samfunnsmessig gevinst for arbeidslivssektoren og Arbeids- og sosialdepartementet, ved at flere kan unngå å bli sykemeldt og uføretrygdet, sier Engvold.

Får støtte av kiropraktor

Kiropraktor Thomas Kopreitan er en av dem som valgte å studere i utlandet for å kunne jobbe som kiropraktor. Han ser også et tydelig behov for en nasjonal kiropraktorutdanning. Og det er politikerne som må «få ut fingerʼn», mener kiropraktoren.

–⁠ Hvert år har vi store forhåpninger til statsbudsjettet. Vi blir dessverre skuffet hver gang, sier Kopreitan.

Han poengterer at det brukes 185 milliarder kroner hvert år på behandling av muskler. Til sammenligning vil en utdanning for kiropraktorer koste 30–40 millioner, anslås det.

–⁠ Det er synd for det norske folk, fordi ting er naturligvis mye lettere om utdanningen finnes i Norge, sier Kopreitan.