Støtter studentene: Mari Sundli Tveit og resten av UHR-styret går mot forslaget til ny stipendordning.
Støtter studentene: Mari Sundli Tveit og resten av UHR-styret går mot forslaget til ny stipendordning.Odin Jæger

Univer­si­te­tene og høyskolene støtter studen­tenes stipend­opprør

Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter studentenes kamp mot den nye stipendordningen.

–⁠ Vi mener at det treffer dårlig gitt at hensikten er å få folk fullføre en grad, at det straffer studentene og ikke noe godt incitament for mer livsvarig læring og tverrfaglighet. Dessuten er det slik at det å bytte studieløp hvis man ombestemmer seg er klokt, og man skal ikke straffes for det, sier Mari Sundli Tveit til Universitas.

Hun er rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, og styreleder UHR, som blant annet består av representanter fra alle de norske universitetene og vitenskapelige høyskolene.

Det omstridte forslaget i statsbudsjett for 2019 går ut på at studenter som fullfører en grad kan få omgjort 40 prosent av lånet sitt til stipend, mens de som ikke fullfører en grad kun kan få omgjort 25 prosent.

Bakgrunn: «Alle» hater Nybøs forslag

–⁠ Vi håper at den foreslåtte endringen ikke blir noe av, og at man bevare ordningen slik den er i dag, sier Sundli Tveit og legger til:

–⁠ Vi støtter studentene, og håper de lytter til studentene og sektoren.

–⁠ Utrolig glade

Som reaksjon på forslaget har så langt 22 organisasjoner gått sammen om oppropet »Vi er ikke perfekte» og lansert en underskriftskampanje. Oppropet har per 12. november nærmere 18.000 underskrifter.

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Håkon Randgaard Mikalsen er svært fornøyd med konklusjonen til UHR.

–⁠ Vi er utrolig glade for at institusjonene gir sin støtte til studentene. Vi er jo en stor del av institusjonene, så vi tenker at det sender et tydelig signal om hvor dårlig forslaget er, sier han til Universitas.

Kommentar: Stipend­for­slaget er en pisk i gulrotklær

Blå Liste: –⁠ Regje­ringen har rett: Det skal lønne seg å studere!

KRITISKE: En samlet studentfront deltar på et møte om regjeringens stipendforslag på Stortinget. Fra venstre: President i ANSA Hanna Flood, leder i NSO Håkon Randgaard Mikalsen, Janne Nyhus fra NSO, leder for Pedagogstudentene Frank Bræin, Martin Folkvord fra Pedagogstudentene og leder for Unio-studentene Ruben Amble Hirsti.
KRITISKE: En samlet studentfront deltar på et møte om regjeringens stipendforslag på Stortinget. Fra venstre: President i ANSA Hanna Flood, leder i NSO Håkon Randgaard Mikalsen, Janne Nyhus fra NSO, leder for Pedagogstudentene Frank Bræin, Martin Folkvord fra Pedagogstudentene og leder for Unio-studentene Ruben Amble Hirsti.Charlotte Førde Skomsøy

Mikalsen har, som NSO-leder, stått i spissen for å kritisere stipendforslaget til Iselin Nybø. Han er ikke nådig i sin omtale av det foreslåtte kuttet i stipendordningen.

–⁠ Dette vil tjene som et dissinsentiv til videreutdanning, som regjeringen er opptatt av, og presse grupper som er underrepresentert i høyere utdanning ut.

Han håper også at støtten fra UHR vil hjelpe studentene i kampen om å snu forslaget.

–⁠ Jeg har jo tiltro til at regjeringen kan lytte til innspillene de får av både gruppen som rammes av kuttet, og se på den nye informasjonen som foreligger fra forskning på frafall.

Nybø: –⁠ Vil at flere skal fullføre høyere utdanning