Usikkert: –⁠ Skulle vi ikke motta finansiering, kan det hende de første plassene på programmet også blir de siste, forteller studiedekan ved MatNat, Solveig Kristensen.

FOTO: MATS DALANE-HVAL
Usikkert: –⁠ Skulle vi ikke motta finansiering, kan det hende de første plassene på programmet også blir de siste, forteller studiedekan ved MatNat, Solveig Kristensen.
FOTO: MATS DALANE-HVAL

Finan­sie­ringen til «elite­stu­diet» må tas fra fakul­te­tenes egen lommebok

Det planlagte «Honours»-programmet til UiO får ingen støtte i forslaget til statsbudsjett for 2019. De økonomiske midlene må fakultetene grave frem fra egen lomme.

I forrige uke skrev Universitas om det planlagte «honours»-programmet ved UiO.

Bakgrunn: Dette er UiOs nye elitestudie: 35 poeng per semester, 20 plasser

Etter planen vil til sammen 20 ordinære studieplasser fra Det humanistiske fakultet (HF) og Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MatNat) bli omgjort til studieplasser for elitestudenter fra og med høsten 2019. Programmet vil kreve en større ressursbruk enn ordinære studieplasser.

I samme sak skrev Universitas at leder for Studentparlamentet Susann Andora Biseth-Michelsen i utgangspunktet var positiv til programmet såfremt midler ikke skulle tas fra den større studentmassen.

Nå ser det likevel ut til at finansieringen i første omgang må tas fra de respektive fakultetenes egen lommebok.

Oversikt over midler

Prodekan ved HF, Eirik Welo, forteller at de begynner å få oversikt over mengden midler som kreves for å gjennomføre prosjektet.

–⁠ Vi vil se på de ulike elementene som inngår i programmet i dialog med MatNat og UiO sentralt, forteller Welo.

–⁠ Vil ikke dette gå utover de andre studentene på fakultetene?

–⁠ Ikke nødvendigvis, forteller studiedekan ved MatNat, Solveig Kristensen.

Hun sier at fakultetet sitter med en totaløkonomi som klarer å tillate ti studieplasser innenfor programmet.

Fikk du med deg petiten som provoserte kraftig? –⁠ Den arrogante elitestudenten

–⁠ Må være frempå

Får ikke UiO midler ved en senere anledning kan det være at programmet legges ned.

–⁠ Skulle vi ikke motta finansiering, kan det hende de første plassene på programmet også blir de siste, forteller Kristensen.

Dette begrunner hun med at UiO kun har forpliktet seg til å gjennomføre utdanningsløpet for det første kullet.

–⁠ Virker det ikke litt baklengs å starte opp en program som ikke får innvilget finansiering?

–⁠ Det kan jeg forstå at det gjør, men vi mener det er viktig å være frampå med et slikt program, forteller Kristensen.

Men fikk du med deg svaret på petiten, som provoserte like mye? –⁠ Jusstudent, ikke elitestudent

Navn oppe til diskusjon

Prodekan Eirik Welo mener at programmet er for viktig til å vente med.

–⁠ Vi har fulgt opp Stortingets signaler. Nå får politikerne følge opp de økonomiske konsekvensene av deres egne handlingsmål, forteller Welo.

–⁠ Hva med navnet på studieprogrammet? Er det ikke litt tåpelig?

–⁠ Også navnet har vært oppe til diskusjon, forteller Kristensen, og fortsetter:

–⁠ Til nå har vi kun brukt det internasjonale begrepet på lignende programmer, sier hun. Hun anmoder andre studenter til å komme med forslag.