Uheldig: Den kvinnelige politistudenten forårsaket materielle skader da hun avfyrte vådeskudd i politibilen, men alle involverte slapp heldigvis unna uten uskadet.
Uheldig: Den kvinnelige politistudenten forårsaket materielle skader da hun avfyrte vådeskudd i politibilen, men alle involverte slapp heldigvis unna uten uskadet.

Politistudent skjøt gjennom gulvet på politibil

Avfyrte skudd i politibil

En student på Politihøgskolen avfyrte i juni et vådeskudd. Under kritikkverdige forhold, mener Spesialenheten for politisaker.

Det var i garasjen ved en politistasjon i Oslo politidistrikt at en kvinnelig politistudent var litt i overkant slepphendt med et våpen i juni. Det kommer frem i et sakssammendrag fra Spesialenheten for politisaker, som anmeldte saken.

Videre skriver de i sin oppsummering at bachelorstudenten opptrådte uaktsomt. Årsaken til dette er at det var to andre mennesker i umiddelbar nærhet da skuddet ble avfyrt i en uniformert tjenestebil.

–⁠ Vi måtte ta stilling til om kulen som ble avfyrt kunne volde fare for mennesker, slik som paragraf 188 sier. I og med at det ikke var tilfellet, blir ikke hendelsen sett på som like alvorlig, sier juridisk rådgiver Rune Fossum i Spesialenheten for politisaker.

Materielle skader

Skuddet skal ha gått gjennom høyre passasjersete og videre gjennom gulvet, og dermed medført materielle skader.

Fossum fra Spesialenheten forklarer at det materielle er irrelevant når de skal vurdere skyldspørsmålet.

–⁠ Bestemmelsen som er lagt til grunn fokuserer kun på den menneskelige faren. De materielle skadene kunne for den saks skyld vært på flere millioner kroner uten at vi hadde brydd oss.

Kulehull er ikke det eneste problemet til politibilene: Politibilene sliter med overvekt – studenter risikerer å kastes ut

Han presiserer at det likevel er kritikkverdig, også fordi det ikke ble brukt en nedspenningstønne da skuddet ble avfyrt. En nedspenningstønne skal sørge for at det ikke blir skader på omgivelsene og skal dermed helst brukes i forbindelse med eventuelle vådeskudd.

–⁠ Vi må derfor vurdere om studenten har fått nok opplæring. Saken er også noe spesiell i og med at veileder ikke var med i tjenestebilen da hendelsen fant sted.

Fossum forklarer at veilederen skal ha vurdert studenten som kyndig nok til å utføre rutinene på egenhånd.

–⁠ Både veilederen og Spesialenheten vurderte studenten som over minstemålet i opplæring, dermed kan ikke veilederen felles på noen paragrafer.

Alle slapp uskadet unna denne gangen, men dette er ikke alltid tilfellet: Rekordmange skader på Politihøyskolen

Avdelingsleder Geir Valaker ved Politihøgskolen sier at de ikke kommenterer enkelthendelser, men at det finnes gode rutiner både for opplæring og for å håndtere saker som dette.

–⁠ Likevel er dette noe vi vurderer som erfaringspunkter vi bør ha ekstra fokus på i undervisningen, sier Valaker.

Saken henlagt

Det ble vurdert sak mot studenten og hennes veileder på bakgrunn av de kritikkverdige forholdene, men ble i begge tilfeller henlagt etter bevisets stilling.

–⁠ Vilkårene for paragrafene har i dette tilfellet ikke blitt oppfylt for noen av tilfellene. Hadde det derimot blitt vurdert for å volde fare for mennesker, hadde studenten nok blitt ansett som ansvarlig.

Fikk du med deg denne? Kun halvparten av nyutdannet politi er i jobb

Ifølge Fossum kan det dermed ikke følge noen rettslige konsekvenser for studenten. Likevel har arbeidsgiver mulighet til å kjøre personalsak for vedkommende.

–⁠ Dersom vedkommende for eksempel er midlertidig ansatt, kan en skriftlig advarsel være en naturlig straff.