Ny leder: Susann Andora Biseth-Michelsen skal lede Studentparlamentet i året som kommer. Foto: Ola Vatn
Ny leder: Susann Andora Biseth-Michelsen skal lede Studentparlamentet i året som kommer. Foto: Ola Vatn

Susann Andora Biseth-Michelsen er ny leder i Student­par­la­mentet

Hun får med seg to kvinner og to menn i Arbeidsutvalget.

–⁠ Jeg gleder meg til til enda en periode sammen med Studentparlamentet og de studenttillitsvalgte på UiO, sier Biseth-Michelsen i en pressemelding.

Valgresultatet ble klart torsdag ettermiddag. Biseth-Michelsen har representerer ikke en liste, og dermed har Studentparlamentet fått en uavheningig kandidat som sin nye leder.

–⁠ Så vidt jeg vet er jeg den første som stiller til lederverv uten å være tilknyttet en liste, uttalte Biseth-Michelsen til Universitas tidligere i mai.

Den nyvalgte lederen har det siste året sittet som studie- og læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget og jobbet fulltid med studentpolitikk. Hun har i tillegg bakgrunn fra Utdanningvitenskaplig fakultet, og har erfaring fra fagutvalg og studentutvalg før hun gikk inn i Studentparlamentet.

Biseth-Michelsen mener den viktigste oppgaven er å samle studentene ved Universitetet i Oslo. I tillegg vil hun satse på digitalt læringsmiljø.

–⁠ Det er en avgjørende faktor for det psykososiale læringsmiljøet fordi UiO sliter med å kommunisere til studentene hva som skjer. For eksempel fagsosiale arrangementer, avlyst undervisning og aktiviteter ved semesterstart.

Arbeidsutvalget: Dette er studentene som skal jobbe fulltid med studentpolitikk. Fra venstre: Susann Andora Biseth-Michelsen, Christen Andreas Wroldsen, Ingrid Uleberg og Synthia Zaman.
Arbeidsutvalget: Dette er studentene som skal jobbe fulltid med studentpolitikk. Fra venstre: Susann Andora Biseth-Michelsen, Christen Andreas Wroldsen, Ingrid Uleberg og Synthia Zaman.

I Arbeidsurvalget er Ingrid Uleberg (Venstrealliansen) valgt som nestleder, Peter Linge Hessen (A-lista) blir studie- og læringsmiljøansvarlig, Christen Andreas Wroldsen (Grønn liste) er valgt som mannlig representant i universitetsstyre og Synthia Zaman (Gjestelista) blir den kvinnelige representanten i universitetsstyre.