Nyvalgt leder: Bjørn Harald Hegreberg Garborg vil gi undervisningen et løft.
Nyvalgt leder: Bjørn Harald Hegreberg Garborg vil gi undervisningen et løft.

Ny student­leder på Oslomet: Vil sette de dårligste fore­le­serne på skole­benken

Bjørn Harald Hegreberg Garborg er valgt som leder av Studentparlamentet ved Oslomet.

Bjørn Harald Hegreberg Garborg stakk av med seieren som ny leder på årets valgmøte i Studentparlamentet ved Oslomet. Han forteller at han helt siden han startet på sykepleierutdannelsen har engasjert seg i studentpolitikken. Nå er han klar for lederjobben.

Dyrt navn: Oslomet brukte nesten en million kroner for å finne navn

Vil øke nivået på undervisningen

En av sakene Garborg brenner for er å øke undervisningsnivået til alle foreleserne på Oslomet. Han mener det er uheldig at det er så stort sprik mellom de svakeste og de sterkeste formidlerne. Han har en klar mening om hvordan dette kan gjennomføres:

–⁠ De foreleserne som blir ansett som pedagogisk svake mangler ofte evnen til å engasjere. De er ikke faglig dårlige, men de kan ha mye å lære fra de som er sterkere pedagogisk. Vi ønsker derfor at de sterke foreleserne kan hjelpe de svakere. Ved å sitte og observere forelesningene deres kan de komme med tips til hva som kan forbedres.

–⁠ Tror du det blir enkelt å få de beste foreleserne til å hjelpe de dårligste?

–⁠ Det blir jo et ekstra arbeid for de flinkeste så skolen må legge opp til at de skal få noe igjen for det, i form av at det teller som ekstra timer eller liknende. Jeg håper at de beste underviserne ønsker å dele sine erfaringer.

Garborg mener også at det er nødvendig at undervisningen tilpasses de ulike linjene i form av praksisplasser og ved å opprettholde et tverrfaglig samarbeid.

–⁠ Det er et minstekrav at vi burde ha praksis i alle utdanninger der det er relevant. Det snakkes en del om tverrfaglig samarbeid i undervisningen, men jeg mener at den beste tverrfaglige kompetanser får man gjennom praksis på ulike arbeidsplasser.

Oslomet har fått nye logo: Dette er ekspertens dom

Økt synlighet

Den nye lederen ønsker å bidra til at studentene ved Oslomet holdes informert om hvilke saker Studentparlamentet jobber med.

–⁠ Det er ikke nødvendigvis parlamentet som burde komme bedre frem men sakene vi jobber med. Folk klager ofte på saker uten å egentlig vite hva det dreier seg om. Et eksempel er luftkvaliteten på skolen som det hele tiden klages på men folk er ikke klar over at det er noe som konstant jobbes med.

Fra høyskole til universitet

I januar ble det vedtatt at Høgskolen i Oslo og Akershus skulle få universitetsstatus, noe som innebar at navnet og logoen måtte byttes ut. Garborg stiller seg positiv til disse endringene.

–⁠ Jeg synes navnet er fengende og klinger godt. Logoen synes jeg også er fin. Vi skiller oss litt ut blant de andre gamle universitetene fordi vi er jo et nytt og moderne profesjonsuniversitet.

I Universitas kom det frem at Oslomet har brukt flere millioner kroner på å bytte navn og lage ny logo. Garborg er enig i at dette er mye penger, men han har forståelse for hvorfor det er snakk om så store summer.

–⁠ Den kreative prosessen rundt dette er dyr, og det er et stort apparat bak en sånn prosess som ikke er synlig for oss. Profilering er dyrt, så det har ikke blitt brukt så mye penger som det høres ut som.