Ny leder? Johan Hertzberg står foran Villa Eika, der Studentparlamentet holder til. Om han får bestemme, blir dette slutten på parlamentet. Arkivfoto: Jil Yngland
Ny leder? Johan Hertzberg står foran Villa Eika, der Studentparlamentet holder til. Om han får bestemme, blir dette slutten på parlamentet. Arkivfoto: Jil Yngland

Johan Hertzberg fra Frem­skritts­listen vil lede Student­par­la­mentet

Igår ble det klart at Christen Andreas Wroldsen ønsker ledervervet. Nå har han fått en utfordrer.

–⁠ Jeg kan gjøre en bedre jobb med venstrehånden bundet på ryggen, og ikke én krone i lønn. Det er på tide med studentpolitikere som kan påta seg lederansvar uten å motta fete honorarer. Jeg er den kandidaten, sier Johan Hertzberg i en pressemelding.

Bakgrunn: Stiller til valg på å legge ned Studentparlamentet

Han er førstekandidat for den nye Fremskrittslisten som går til valg på å legge ned hele Studentparlamentet. De mener parlamentet ikke har noen reel makt, og at representantene utelukkende er der for CV-fyll og pizza.

Motkandidaten: Grønn Liste-Christen stiller som leder

Kritisk til lønningene

–⁠ Studentparlamentet fortjener ikke å kalle seg et demokrati all den tid godt under 20 prosent av studentene velger å stemme. Når man på toppen av det hele har lønnsutgifter på halvannen million til arbeidsutvalget, så sier det seg selv at Studentparlamentet koster langt mer enn det smaker, sier Hertzberg.

Studentvalget 2018: Vil ha bar på Frederikke-plassen

Han er svært kritisk til lønningene i parlamentet, og hevder selv at han ikke vil ta en krone om han blir valgt som leder. For å komme i denne posisjonen må Hertzberg bli valgt som leder. Det krever at et flertall av representantene velger ham.

–⁠ Hvordan skal du få de andre representantene til å stemme på en kandidat som vil legge ned Studentparlamentet som leder?

–⁠ Målet vårt er at vi får valgt inn så mange kandidater at vi ikke trenger de andre listene for å valgt meg som leder.

–⁠ Ser du på det som sannsynlig?

–⁠ Jeg ser det sannsynlig at mange studenter ikke ønsker å bruke offentlige midler på å finansiere Studentparlamentet.

Én forutsetning

Fremskrittslisten vil heller styrke studentrepresentantene på fakultetene. Pengene som er til overs kan gå til studentforeninger eller andre ordninger som kommer studentene til gode.

Tid for dom: Slik har Jens Lægreid vært som leder av Studentparlamentet

Imidlertid er det ikke lederen av Studentparlamentet som bestemmer hva slags politikk som skal føres. Det bestemmes av representantene i parlamentet. For å få lagt ned Studentparlamentet trenger derfor Hertzberg å få med seg resten av parlamentet.

–⁠ Om du blir valgt som leder, men ikke får med deg parlamentet på å legge ned driften, blir ikke du sittende og motta lønn som alle andre?

– Å få lagt ned Studentparlamentet er en forutsetning for at jeg blir leder.

Fremskrittslistens øvrige kampsaker er å legge ned såkalte «ulønnsomme studier», som tverrfaglige kjønnstudier, og legge ned SiO-monopolet på campus.