Arbeidsutvalget: Dette er studentene som jobber fulltid med studentpolitikk. Fra venstre: Susann Andora Biseth-Michelsen, Jens Lægreid, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid og Synnøve Kronen Snyen. Foto: Pressebilde
Arbeidsutvalget: Dette er studentene som jobber fulltid med studentpolitikk. Fra venstre: Susann Andora Biseth-Michelsen, Jens Lægreid, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid og Synnøve Kronen Snyen. Foto: Pressebilde

Dette har Student­par­la­mentet gjen­nom­ført det siste året

I høst vedtok Studentparlamentet hvordan de skulle jobbe for deg som student. Åtte måneder senere, hva har Studentparlamentet fått gjennomslag for?

I midten av september i fjor møttes Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo på et hotell ved Hønefoss og vedtok handlingsplanen – fem hovedpunkter (se faktaboks) som de skulle jobbe for. I Universitas fikk studentpolitikerne kritikk for å ha vedtatt vage mål.

Så hva har de egentlig gjort og hvordan har det gått? Det er tid for egenevaluering.

Grønn Liste-Christen: Stiller som leder av Studentparlamentet

Bedre kursing av faddere

Et av punktene var at Universitetet i Oslo skulle styrke arbeidet mot seksuell trakassering og diskriminering. I kjølvannet av Langeland-saken og #Metoo-kampanjen tidligere i høst har Studentparlamentet jobbet iherdig for å ivareta studentperspektivet når UiO jobber med trakassering, forteller nestleder i Studentparlamentet, Synnøve Kronen Snyen.

Utfordrereren: Johan Hertzberg fra Fremskrittslisten vil bli leder og nekte å ta imot lønn

Hun trekker særlig frem bedre kursing av faddere til studiestart som noe av det Studentparlamentet har fått gjennomslag for det siste året.

–⁠ Alle faddere skal få opplæring sentralt på UiO på grensesetting og håndtering og hvordan man kan skape en inkluderende semesterstart, forteller hun.

Stine Bergo kommenterer: Slik har Jens Lægreid gjort det som studentleder

Tettere samarbeid mellom fakultetene

Studiestart var også et av hovedpunktene. Studentparlamentet vedtok at de skulle ta initiativ til en dialog om fadderordningen med et mål om at alle fakultetene på UiO skulle involveres.

Nestlederen forteller at arbeidsutvalget det siste året har jobbet med å få Studentparlamentet mer inkludert i planleggingen av semesterstart gjennom å delta i ulike forumer og faddernettverket. I tillegg har Studentparlamentet fått gjennomslag for at det skal avholdes flere faglige arrangementer under semesterstart.

–⁠ Vi har fått til et samarbeid med Forskerforum som skal fly inn forskere fra utlandet for å holde arrangementer for UiO under semesterstart, sier Snyen.

Studentvalget 2018: De vil kaste ut Akademika, og ha bar på Frederikkeplassen

Merritering

I kvalitetsmeldingen fra 2017 slo regjeringen fast at alle høyere utdanningsinstitusjoner skal ha på plass et meritteringssystem innen to år. Dette kan innebære å gi enkeltforelesere en lønnsøkning, men slik vil det ikke bli utformet på UiO.

Studentparlamentet har nemlig fått gjennomslag for at undervisning skal premieres på fagmiljø-nivå. Dette innebærer at man ikke bare skal premiere enkeltpersoner men hele fagmiljøet.

Universitas mener: UiO mangler en felles møteplass. Ja til bar

Tilrettelegging er delvis gjennomført

Det er likevel punkter Studentparlamentet føler de ikke har klart å gjennomføre tilstrekkelig. Snyen mener de bør fortsette å jobbe med å sikre tilrettelegging for studenter med synlig og ikke-synlig funksjonsnedsettelse. Hun forklarer at siden tilrettelegging er et så bredt område vil det alltid være noe man må jobbe mer med.

–⁠ Vi vil at informasjonen om at man trenger tilrettelegging skal gå automatisk og det jobber vi fortsatt med, sier hun.

–⁠ Har dere fått gjennomslag for miljørapport på hvert enkelt fakultet?

–⁠ Dette er noe vi har diskutert med rektoratet ved flere anledninger og vi har prioritert det i vårt budsjettinnspill til UiO.

Men hun innrømmer likevel at prosessen med å utarbeide miljørapport har vist seg å være mer krevende enn forestilt, og noe Studentparlamentet ikke har helt fått til enda.

–⁠ Men ledelsen følger opp saken og de har sett seg enige med oss i at det er helt nødvendig at også fakultetene jobber hardere med å få ned utslippene på UiO, forteller hun.

Slik det er i dag har bare UiO et overordnet miljøregnskap, ikke egne på fakultetsnivå.

Ikke blitt gjennomført

Ledelsen på studentparlamentet virker fornøyd med egen innsats, men hva mener resten av parlamentet?

Mie Solum Tidemann, listeleder og 2.kandidat for Gjestelista mener at mye av det Studentparlamentet satt seg som mål ikke har blitt gjennomført. Særlig trekker hun frem punktet som omhandler at skal man skal styrke arbeidet mot trakassering og diskriminering.

–⁠ Der syns jeg vi har mye å gå på. Jeg syns man skal informere mer om varslingssystemet. Å gjøre studentene oppmerksom på det er et første steg, sier hun.

Julie Mellebye Weisethaunet, listeleder for Grønn liste mener at selv om flere av punktene i handlingsplanen er satt i gang, er det vanskelig å kalle det gjennomslag

–⁠ Ettersom vi ikke har resultatene enda, eller noen endringer som har blitt innført allerede, vil jeg ikke forhaste meg og kalle det for gjennomslag, sier hun.

Vage mål

Marius Frans Linus Hillestad, listeleder og 1.kandidat for Arbeiderbevegelsens studentliste mener at man har vært altfor dårlig på å om gjennomslag i studentpolitikken på UiO. Han forteller også at noen av punktene i handlingsplanen er vage og vanskelig å måle og viser særlig til punktet om tilrettelegging som et eksempel på det.

–⁠ Man kan få små gjennomslag her og der på tilrettelegging, men jeg tror at man aldri kan si seg helt ferdig med dette punktet, sier han.