Misfornøyd: Dårlig praksisordning på lærerutdanningen på Oslomet. Nora Rogstad har hatt en dårlig erfaring med praksisordningen på lærerutdanningen på Oslomet. «Jeg har aldri vært med på noe så frustrerende før», sier hun.
Misfornøyd: Dårlig praksisordning på lærerutdanningen på Oslomet. Nora Rogstad har hatt en dårlig erfaring med praksisordningen på lærerutdanningen på Oslomet. «Jeg har aldri vært med på noe så frustrerende før», sier hun.

Studenter raser mot prak­sis­pe­rioden: –⁠ Jeg måtte være tenta­mens­vakt

Der noen studenter kan skilte med kjempegode praksisopplevelser, vurderer andre å droppe ut av studiet.

«Vårt kvalitetssikringssystem skal bidra til at våre studietilbud holder et solid profesjonsfaglig og vitenskapelig nivå». Dette står skrevet med uthevet tekst på Oslomets nettsider om praksisprogrammet til lærerutdanningen. Ifølge flere studenter er det snarere snakk om et fravær av kvalitet.

Les mer: Statsvitenskap får praksis

Tvungen dødtid

Lærerstudent Nora Sander Rogstad gjennomlevde en praksisperiode som nesten endte med at hun sluttet på studiet, og forteller om en komplett mangel på oppfølging fra ledelsens side.

–⁠ Vi hadde veldig mye tid der vi bare satt på lærerværelset og stirret i veggen. Jeg skrev CV og søkte jobb i arbeidstiden, forteller Rogstad.

–⁠ Hvorvidt praksisskolene følger reglementet eller ikke varierer veldig, forteller Aasmund Brynildsen, som selv går andre året på utdanningen. Han forklarer at rammeverket som blir gitt praksisskolene er svært firkantet. Studentene må være på praksisskolen fra 08.00-16.00 hver dag. Når de har dager med kun to undervisningstimer blir det ekstremt mye tvungen dødtid.

Les den sterke historien: Mathea kjempet seg ut av rushelvete. Nektet praksis

Form på bekostning av innhold

Rogstad mener det legger overdrevent mye vekt på det formelle aspektet ved praksisperioden, og at det går på bekostning av selve innholdet.

Lærerstudenten hadde én fraværsdag i løpet av praksisen. Denne måtte hun ta igjen en dag hun hadde omgangssyken, og reiste i over en time hver vei for å gjennomføre én enkelt undervisningstime. Hadde hun unnlatt å komme hadde hun ikke fått godkjent praksisen.

–⁠ Det er kun begravelse som er gyldig fraværsgrunn, stemmer medstudent Cecilie Pedersen i.

Ifølge Rogstad er det flere studenter som føler at å gjennomføre praksisen er uoppnåelig.

–⁠ Bit tennene sammen og lykke til, sier Pedersen, og refererer til holdningen studievenninnen ble møtt med hos administrasjonen da hun fortalte om opplevelsene sine.

Etter endt praksisperiode føler ikke Rogstad at hun vet noe mer om hvordan en lærerhverdag fungerer enn da hun begynte.

Meninger: Praksis på psykologi har gått ut på dato

Misbruk av tid

Studentene forteller at de har måttet undervise i fag de ikke engang studerer, og om tilfeller der de føler tiden deres har blitt misbrukt. Flere studenter har for eksempel måttet sitte som tentamensvakt i arbeidstiden.

–⁠ Det sier seg selv at man ikke blir en god lærer av å sitte tentamensvakt, og i tillegg er dette et stygt misbruk av praksisstudentene, da tentamensvakter i utgangspunktet er noe skolene skal betale for selv, sier Brynildsen.

Likebehandling

–⁠ Det er veldig synd og uheldig at praksis kan få noen til å ønske å slutte, sier Gry Hovland, seksjonssjef for praksisadministrasjonen. Selv har hun 25 års erfaring fra grunnskolen, og presiserer hvor viktig hun synes det er å utdanne gode lærere.

På spørsmål om hvorfor et 100 prosent oppmøte synes så viktig, svarer hun at dette ikke er noe praksisadministrasjonen selv har bestemt. De er underlagt nasjonale retningslinjer på området.

–⁠ Fravær som ikke er dokumentert med egenmelding, legeattest eller innvilget permisjon kan ikke tas igjen, forklarer hun. I slike tilfeller må hele praksisperioden gjennomføres på nytt.

Hovland presiserer at de selvfølgelig er opptatt av å ta hensyn, men administrasjonen får veldig mange henvendelser med spesielle tilsyn og klarer ikke å ivareta alle.

–⁠ Vi må balansere mellom fleksibilitet og likebehandling av studentene, sier hun.