Univer­sitas søker ansvarlig redaktør

Vil du bli redaktør for Norges største studentavis?

Universitas er Norges største studentavis. Avisen har et opplag på 14 000 med omtrent 30 utgaver i året og utgis ukentlig i vår- og høstsemesteret. Universitas dekker alle lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, men også nasjonale og internasjonale nyheter om høyere utdanning og forskning. Omsetningen er i underkant av 4 millioner i året, og redaksjonen består av rundt 40 medarbeidere.

Redaktørstillingen er en lønnet fulltidsjobb i semestrene. Engasjementet varer i ett år, og begynner 1. august 2018. Søkere må ha journalistisk erfaring og bør ha studert ved et lærested knyttet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Det vil være en fordel å kjenne til hvordan en studentavis ledes. Evne til å lede og motivere andre medarbeidere er vesentlig. Kvinner oppfordres til å søke.

Søknad med programerklæring, hvor du beskriver dine ønsker og visjoner for avisa og hver enkelt seksjon, CV og annen dokumentasjon sendes til styreleder Oskar Randen på oskar.randen@gmail.com eller til adresse:

Universitas v/styreleder Oskar Randen, Postboks 89 Blindern, 0314 Oslo.

Søknaden må være Universitas i hende senest fredag 4. mai.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: styreleder Oskar Randen (telefon 930 26 298) eller ansvarlig redaktør Birk Tjeldflaat Helle (telefon 988 51 171, e-post: birktjeldflaathelle@gmail.com)