Sint studentleder: Jens Lægreid, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, fikk en hard start på påsken med regjeringens forslag om nikabforbud midt i fleisen. Arkivfoto: Øyvind Aukrust
Sint studentleder: Jens Lægreid, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, fikk en hard start på påsken med regjeringens forslag om nikabforbud midt i fleisen. Arkivfoto: Øyvind Aukrust

Student­po­li­ti­kerne raser mot nikab­for­budet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø la i dag frem et forslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning.

I årevis har det blitt diskutert om det skal være lov å kle seg i nikab i høyere utdanning. Nå ser det ut til at debatten går mot sin slutt.

I dag la finansminister Siv Jensen (Frp), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) frem et forslag om å forby alle ansiktsdekkende plagg i barnehager og på utdanningssteder.

Les også: Venstres nikabvending

Kun i undervisningssituasjoner

Selv om forbudet vil gjelde et svært lite antall mennesker, har debatten vekket sterke følelser på begge sider.

Noen mener det er et angrep på religionsfriheten, noen mener det vil hindre minoritetskvinner fra å få utdanning, noen mener at man skal kunne se hverandre inn i øynene når man underviser.

Det siste vektlegger Nybø spesielt i en pressemelding fra regjeringen. Der peker hun også på at forbudet ikke vil gjelde for hele campus, kun i undervisningssituasjoner.

–⁠ Elever, studenter og lærere må kunne se ansiktene til hverandre. Dette støtter også flertallet av høringsuttalelsene, og vi mener å ha funnet en god balanse mellom hensynet til et godt læringsmiljø og individets frihet. Derfor har det vært viktig å ramme inn et forbud til å gjelde undervisningssituasjoner. Særlig på universiteter og høgskoler er det i stor grad voksne mennesker som må kunne ta selvstendige, sier Nybø i en pressemelding.

Kritiske studentledere

Det er ikke studentpolitikerne særlig fornøyd med. Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats Johansen Beldo, er svært kritisk til forslaget.

–⁠ Vi mener at det ikke er grunn til å forby klesplagg dersom disse ikke er til hinder for undervisningen. Dagens ordning, hvor institusjonene kan stille krav til bekledning etter faglige vurderinger på enkelte studier og emner, er en bedre løsning enn et generelt forbud, sier han i en pressemelding.

–⁠ Det kan virke som om dette forbudet er mer til for majoritetens behov, enn for å gi mer frihet til de kvinnene det angår. Vi tror at dialog er en bedre løsning enn forbud.

Les også: Fire av ti studenter vil forby nikab

Heller ikke leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid, stiller seg bak regjeringens forslag.

–⁠ Dette er unødvendig symbolpolitikk som strider mot prinsippet om lik rett til utdanning. Vi kan aldri akseptere segregering av mennesker på bakgrunn av religiøs eller kulturell tilhørighet, noe dette lovforslaget effektivt fører til.

I høringsrunden har studentbevegelsen gjort det klart at de er sterk imot et nikabforbud i høyere utdanning. I fjor høst skrev studentlederne på UiO, Handelshøyskolen BI, NMBU, Det teologiske menighetsfakultet, og i Velferdstinget, et krast høringssvar til forslaget.

De pekte spesielt på at et forbud vil være det samme som å stenge ut noen grupper fra høyere utdanning.

–⁠ Det er vår oppriktige bekymring at et slikt forbud vil føre til at brukere av ansiktsdekkende hodeplagg effektivt blir stengt ute fra akademia, skrev de i svaret.

Peter Singers dom: Dette mener han om nikabforbudet