Turbulent: Etter at norske studenter ble kastet ut av det norske instituttet i St. Petersburg, har UiO besluttet å avvikle instituttet. Nå kan også det norske instituttet i Athen (bildet) forsvinne. Grunnen er at
det har blitt for dyrt å drive.
Turbulent: Etter at norske studenter ble kastet ut av det norske instituttet i St. Petersburg, har UiO besluttet å avvikle instituttet. Nå kan også det norske instituttet i Athen (bildet) forsvinne. Grunnen er at det har blitt for dyrt å drive.

UiO legger ned Det norske senteret i St. Petersburg. Nå spøker det også for Athen

Bestyreren på instituttet i Athen mener hun får blandede signaler.

I desember skrev Universitas om norske studenter som ble kastet ut av det norske instituttet i St.Petersburg. Grunnen var at russiske myndigheter anklaget UiO for visumjuks. Studentene som egentlig skulle til senteret denne våren fikk heller ikke dratt.

Nå har UiO valgt å avvikle instituttet grunnet det uregjerlige russisk byråkratiet.

Dekan ved det Humanistiske fakultetet ved UiO, Arne Bugge Amundsen, er styreleder og har vært nært involvert i prosessen rundt St.Petersburg.

–⁠ Svekker dette vedtaket forskningssamarbeid og kunnskapsutveksling mellom Norge og Russland?

–⁠ På kort sikt vil det være en svekkelse, men jeg regner med at samarbeid Norge-Russland for fremtiden vil måtte organiseres bileateralt, det vil si mellom enkeltinstitusjoner. UiO har for eksempel rammeavtaler med flere Russiske universiteter.

Nå kan også det norske senteret i Athen gå dukken.

Les mer: Ni norske studenter kastet ut av Russland

Athen neste?

En komité ved Universitetet i Bergen har nylig kommet frem til at den nåværende driften av det norske instituttet i Athen ikke er prislappen verdig. Instituttet ble tidligere drevet som et samarbeid mellom UiO, UiB, NTNU og UiT, men de to sistnevnte har nå trukket seg ut.

Hovedtyngden av finansieringen ligger da hos UiO og UiB. Komiteen kom frem til at Instituttet i Athen må kutte kostnader drastisk eller nedlegges.

Mer fra St.petersburg: Norske studenter kan bli offer for russisk etterforskning

Bugge Amundsen satt i denne komiteen. Han påpeker at rapporten skisserer to scenarioer.

–⁠ Den komiteen som så på saken har anbefalt rektorene å vurdere to mulige løsninger, hvorav den ene er å fortsette med reduserte budsjetter og justert mandat.

–⁠ Det andre er nedleggelse?

–⁠ Ja.

Amundsen presiserer at komiteen argumenterer for at instituttet gir en viktig infrastruktur for fag som klassisk arkeologi og klassiske språk.

Jorunn Økland, bestyrer for instituttet i Athen, mener rapporten sender blandede signaler.

–⁠ Vi har fått opp aktiviteten og bruken av instituttet voldsomt de siste årene. Dette er grunnet tidligere evalueringer, hvor man har påpekt at aktiviteten ved instituttet har vært for lavt. I løpet av få år har vi tredoblet undervisningsporteføljen vår. Jeg opplever det som spesielt å få kritikk for noe man tidligere har etterlyst.

Rapporten kritiserer også det at man benytter seg av undervisningsressurser som kunne vært brukt i Norge. For Økland virker det som at man ikke ønsker å styrke fagmiljøet i Athen på samme måte som i Norge.

Voksende europeisk interesse.

Økland påpeker at styrking og etablering av institutter i Athen er den generelle trenden for europeiske land. Hun viser til at utviklinger som flyktningkrisen og eurokrisen gjør at Athen er et helt sentralt område for mange typer forskning, ikke bare arkeologi, men også økonomi og samfunnsvitenskaper. Som et eksempel trekker hun frem at Danmark nylig har kjøpt et bygg til for sitt institutt. Argumentet om at driften er for dyr klinger ikke i Øklands ører.

–⁠ Flere nye land oppretter nå institutter i Athen. Et av disse er Romania, som mottar EØS midler fra Norge. Det er påfallende at et land med såpass god økonomi som Norge ikke vier penger til noe en rekke andre land øker sin satsning på.

Dyrere drift

Instituttet kostet UiO 1.950.000 kroner i 2018. Ifølge UiO rektor Svein Stølen vil denne kostnaden øke betydelig i 2019.

–⁠ UiO har mottatt en rapport fra et utvalg ledet av UiB som har sett nærmere på instituttet i Athen med tanke på fremtidig drift. Ikke minst er dette nødvendig i en ny situasjon hvor to av fire samarbeidsuniversiteter har besluttet å tre ut av samarbeidet.

–⁠ Er det noe vedtak på trappene?

–⁠ UiO har ikke fattet noen endelig beslutning i saken, men vil måtte ta helhetlig stilling til både nåværende aktivitetsnivå og fremtidige faglige behov sett i lys av våre kostnader.