Otilie Jagge, Celina Sandor og Alexandra Hansen mener opptakskravene på BI er lave, og at mange tror økonomi er enkelt. Den gang ei!
Otilie Jagge, Celina Sandor og Alexandra Hansen mener opptakskravene på BI er lave, og at mange tror økonomi er enkelt. Den gang ei!

BI-studentene stryker mest

...Og Politihøgskolen er stedet å gå om du ønsker toppkarakterer.

Database for statistikk om høyere utdanning publiserte nylig tallene som avslører hvilke utdanningsinstitusjoner som kan vise til de beste – og verste – resultatene.

Hovedstadens beste karakterer finner man på bachelorløpet ved Politihøgskolen, hvor kun i underkant av to prosent stryker på eksamen. Det er over halvparten så få som nummer to på lista, Norges Idrettshøgskole. Avdelingsleder for bachelorutdanningen ved PHS, Geir Valaker, mener årsaken til dette er sammensatt.

–⁠ Det stilles for det første høye krav for å komme inn her, og studentene er svært motiverte og fornøyde. Ifølge studiebarometeret 2017, er studentene ved PHS for tredje år på rad er de mest fornøyde i landet.

Martin Danielsen, leder for PF-studentene (Politiets Fellesforbunds studentorganisasjon), mener studentene jobber hardt med studiene blant annet fordi de skal ut i et tøft arbeidsmarked. –⁠ De som studerer her har vært gjennom en stor opptaksprosess, og er generelt veldig motiverte. Man må konkurrere om jobbene etter studietiden, så man bør ha gode resultater å vise til.

Ikke bare er studentene på PHS de som stryker minst, det er de som får best karakterer. Hele 83 prosent av studentene oppnår C eller bedre.

BI på bunn

Blant de private høyskolene kommer Westerdals Oslo ACT best ut, hvor 79 prosent oppnådde C eller bedre, og over 16 prosent fikk A. Handelshøyskolen BI har på sin side de dårligste resultatene blant byens større utdanningsinstitusjoner. Blant business-studentene i Nydalen var det «bare» 66 prosent som mottok karakter C eller høyere, og over 10 prosent strøk. Det betyr at de for syvende år på rad topper strykstatistikken. Til sammenligning var det kun i overkant av 5 prosent som strøk på Westerdals i fjor.

–⁠ Om det er første gang BI-studentene topper strykstatistikken? Ekke det, vøtt

BI-studentene Otilie Jagge, Celina Sandor og Alexandra Hansen som går det engelskspråklige studiet Bachelor of Business Administration, mener mange BI-studenter undervurderer arbeidsinnsatsen som kreves for å klare seg på handelshøyskolen.

–⁠ Det er nok mange som fristes av andre ting, da det er et veldig aktivt studentmiljø på skolen, med mye som skjer. Det er foreninger og fester, og folk prioriterer litt forskjellig, forteller Sandor. De mener også det er mange ferske studenter som kommer rett fra videregående, og ikke takler overgangen så bra.

–⁠ Opptakskravene på BI er jo generelt lave, og mange tenker nok at økonomi er enkelt, og at det bare dreier seg om å forstå tall, bemerker Jagge.

Små klasser

Kommunikasjonsrådgiver ved BI, Hannah Møller Endresen, sier i en e-post til Universitas at BI-studentenes karakterer enten ligger litt over, eller på snittet, sammenlignet med gjennomsnittet for universitets- og høyskolesektoren i Norge. Dette stemmer imidlertid ikke helt med karakterstatistikken fra DBH, som viser at BI ligger 3 prosentpoeng under snittet for andel eksamener med karakteren C eller høyere som resultat, og med en strykprosent som er tre prosent høyere enn gjennomsnittet nasjonalt.

–⁠ Akademika kritiserer studentpolitikerne på BI: De blir styrt av administrasjonen

Janicke Rasmussen, dekan for Master of Science-programmene på BI, mener statistikken utelater enkelte resultater.

–⁠ Grunnen til det er at Master Thesis for BI-studenter har innleveringsfrist på et tidspunkt som gjør at resultatet ikke kommer med på DBH sin oversikt. Dette vil mest sannsynlig påvirke resultatet noe. På generell basis gis karakterer ut ifra i hvilken grad studentene møter identifiserte læringsmål. Å sammenligne studentgrupper på tvers av skoler og program er vanskelig – om ikke umulig. At 66 prosent av studentene oppnår karakteren A, B ogC viser at de fleste av våre studenter gjør det bra.

Rektor ved Westerdals ACT, Tine Widerøe, mener små klasser og krevende opptaksprøver er en del av forklaringen på de høye karakterene.

–⁠ I tillegg er vi kjent for et godt studiemiljø, der studentene tar vare på hverandre både faglig og sosialt. Alt dette er faktorer som bidrar til trivsel, motivasjon og et ønske om å få det beste ut av studietiden sin hos oss.