Trussel: PST mener iranske studenter kan brukes for å lære om masseødeleggelsesvåpen på norske studiesteder. Foto: Marjoleincc / Flickr
Trussel: PST mener iranske studenter kan brukes for å lære om masseødeleggelsesvåpen på norske studiesteder. Foto: Marjoleincc / Flickr

PST frykter studenter brukes som spioner

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tror fremmede stater rekrutterer og plasserer ut studenter og forskere på norske utdanningsinstitusjoner.

I flere år har PST fryktet at spesielt iranske studenter brukes for å skaffe informasjon om masseødeleggelsesvåpen på norske studiesteder. Denne bekymringen gjentar Sikkerhetstjenesten i trusselvurderingen for 2018.

–⁠ Vi forventer også at land vi er bekymret for vil etterspørre kunnskap innen teknologiområder som kan benyttes til avansert våpenutvikling eller utvikling av masseødeleggelsesvåpen, skriver PST i trusselvurderingen.

Same procedure as last year? Same procedure as every year

Sikkerhetstjenesten mener at land som Iran og Pakistan har et langsiktig perspektiv for å utvikle slike våpen.

–⁠ De ser stor verdi i å rekruttere eller plassere studenter og forskere i norske utdannings- og forskningsinstitusjoner, som på sikt kan gå inn i deres eget lands våpenprogram.

Sikkerhetstjenesten oppfordrer norske virksomheter å utvise årvåkenhet overfor anskaffelse av våpen fra Iran og Pakistan.

–⁠ Vi forventer at Pakistan vil være en hovedaktør bak ulovlige og fordekte anskaffelsesforsøk rettet mot norske virksomheter i 2018.