Engasjert: Leder for Studentparlamentet Jens Lægreid legger frem sine satningsområder
Engasjert: Leder for Studentparlamentet Jens Lægreid legger frem sine satningsområder

Slik er UiOs utdan­nings­sat­sing

Mandag møttes Utdanningskomiteen ved Universitetet i Oslo (UiO) for å drøfte et dokument som skal vise en langsiktig og framtidsrettet satsning på utdanning.

Det er ikke plass til alle rundt bordet når utdanningskomiteen ved UiO møtes på Lucy Smiths hus for å diskutere universitetets videre arbeid med utdanning.

I forbindelse med rektorvalget la det nåværende rektoratet frem et utdanningspolitisk manifest, og lovet at forslagene skulle legges frem for diskusjon for universitetets utdanningskomite. Dette arbeidet er nå i gang, og notatet som diskuteres skal videre til universitetsstyret.

Komiteen, som blant annet består av prorektor Gro Bjørnerud Mo, studentrepresentanter og representanter fra de ulike fakultetene, skal fremover i møtet diskutere temaer som merittering av utdanningsfaglig kompetanse og sensorveiledninger.

–⁠ For at vi skal lykkes med en slik ny satsning, må den utformes i tett dialog med studenter og ansatte, og utvikles i stor grad av lydhørhet for prosesser som allerede preger virksomheten både internt og eksternt, sier Gro Bjørnerud Mo til Universitas.

Kvalitetsmeldingen: Slik blir fremtidens høyere utdanning

Merittering fra 2019

I kvalitetsmeldingen fra januar 2017 fremmet regjeringen krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner innen to år skal ha etablert meritteringssystemer som bidrar til at god undervisning verdsettes høyere. Universitas har tidligere skrevet om Universitetet i Bergen som belønnet ansatte med tittelen «fremragende underviser» med en lønnsøkning på 50.000 kroner. Det har tidligere kommet signaler om at UiO ikke vil følge samme modell, men en endelig modell skal være klar i februar 2019.

–⁠ Da ser det ut som at Universitetet i Oslo er i ferd med å få en meritteringsordning, det synes jeg er gledelig, sier Mo.

Leder ved Studentparlamentet ved UiO, Jens Lægreid, beskriver merittering som positivt både for studenter og ansatte.

–⁠ Det belønner de foreleserne som bruker tid på å gi god undervisning og hjelper på motivasjonen til de som ikke er der enda. Forhåpentligvis vil det bli mindre powerpoint-karaoke og mer engasjerende forelesninger.

Har du lest? UiO vil belønne superundervisere

En seier for studentene

UiO har nedsatt en arbeidsgruppe som lager retningslinjer for utforming av sensorveiledninger. Arbeidsgruppen har blant annet foreslått felles, generelle retningslinjer for arbeidet med sensorveiledninger. Mo forteller til Universitas at saken om sensorveiledning vil bli behandlet i universitetsstyret i løpet av våren. Enkelt forklart skal sensorveiledninger bidra til å forklare sammenhengen mellom eksamensoppgaver, studentbesvarelser og sensorers vurderinger, og skal være til hjelp i sensors vurderingsarbeid. Det kommer også frem at mulighetene for mer systematiske og generelle ordninger for automatisk begrunnelse vil drøftes.

Studentparlamentet svarer på kritikk: Handlingsløs handlingsplan eller beinharde prioriteringer?

Lægreid forteller til Universitas at det er en seier at merittering og sensorveiledning ble en del av kvalitetsmeldingen.

–⁠ Vi har spilt inn til Kunnskapsdepartementet at vi ønsker at dersom man blir rettet på noe som ikke står i sensorveiledningen, så kan det ansees som en formell feil. Det vil si at hvis det ikke står noe om at man skal trekke for grammatiske feil og du likevel blir trukket for det, så kan du påpeke det som en formell feil.

Lægreid holder i møtet et innlegg hvor han la frem punkter Studentparlamentet mener er viktig å ha med i dokumentet. Etter møtet forklarer han at Studentparlamentet ønsker å legge frem hva de mener og hva som er vedtatt, slik at det forhåpentligvis kommer inn i satsningsdokumentene. Blant annet trekker han frem bruk av podcast i undervisningen.