Stolt mann: Curt Rice har lenge jobbet hardt for å gjøre HiOA til et universitet.
Stolt mann: Curt Rice har lenge jobbet hardt for å gjøre HiOA til et universitet.

Høgskolen i Oslo og Akershus blir univer­sitet

Kongen i Statsråd har i dag vedtatt at Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet. Det nye universitetet heter OsloMet – Storbyuniversitetet.

–⁠ Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå har blitt et universitet. Det er en anerkjennelse av alt det viktige arbeidet som gjøres av studenter og ansatte ved OsloMet, og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene, sier OsloMet-rektor Curt Rice i en pressemelding.

Rett før jul bestemte styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus seg for å sende inn søknad om å bli Norges nye universitet. I dag ble Curt Rices årelange drøm endelig oppfylt.

–⁠ HiOA har lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med å bli universitet. Jeg ser frem til at OsloMet skal gi samfunnet dyktige kandidater og mer kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

–⁠ Historisk dag

Nyheten ble presentert på den tidligere høyskolen klokka 12.00 i dag. Kunnskapsminister Isaksen overrakte den nye universitetsrektoren blomster og gratulerte ham.

–⁠ Dette er en historisk dag, sa Rice på pressekonferansen.

OsloMet er Norges tredje største universitet, og Oslo blir dermed den første byen i Norge med to universiteter.

–⁠ Jeg ser frem til å følge utviklingen, sa Isaksen på pressekonferansen.

Den lange veien

Høsten 2015 annonserte høyskolen at de i løpet av våren skulle søke om å bli akkreditert som universitet. I et stort portrettintervju uttalte Rice at en viktig grunn var forvirringen når høyskole oversettes til engelsk.

–⁠ University er et internasjonalt begrep. University college, derimot, som ordet høyskole oversettes med, hva er det? Det brukes ikke i det hele tatt i USA, og med en annen betydning i England. Samarbeid og utvekslingsavtaler blir mye lettere å få til hvis folk internasjonalt skjønner hva vi er for noe, sa han da.

Prosessen tok lenger tid enn det høyskolen håpet, og det ble blant annet brukt nærmere én million kroner på å komme frem til et navneforslag. Men høsten 2017 kom en sakkyndig NOKUT-komité på befaring for å inspisere høyskolen.

I slutten av november anbefalte komitéen at HiOA blir et universitet.

Universitas-Torgeir kommenterer det nye navnet: Har du hørt om høyskolen som brukte to år og en million kroner på å bestemme seg for et navn? De endte opp med å velge sjefens eget forslag

Universitet: HiOA blir OsloMet, men vil fortsatt ligge i Pilestredet.
Universitet: HiOA blir OsloMet, men vil fortsatt ligge i Pilestredet.

Vil bli mer attraktive

I pressemeldingen sier Rice at universitetsstatus vil bety at studentene blir enda mer attraktive på arbeidsmarkedet.

– Å bli et universitet er et kvalitetsstempel, og ikke minst nå siden kravene for å bli universitet er blitt betydelig strengere enn de var. Å bli et universitet er både en faglig anerkjennelse og et verktøy for å øke kvaliteten i utdanning og forskning. Det vil komme både studenter, ansatte, arbeidsliv og samfunnet til gode.