Rektors kontor: Rektor Jørn Mortensen har de siste dagene måtte tatt et oppgjør med seksuell trakassering ved skolen.
Rektors kontor: Rektor Jørn Mortensen har de siste dagene måtte tatt et oppgjør med seksuell trakassering ved skolen.

Studenter og rektor mener risikoen for trakas­se­ring er høyere på KHiO

Den siste uken har det kommet flere varsler mot flere personer ved Kunsthøgskolen i Oslo. Det bekrefter rektor Jørn Mortensen.

Samtidig som metoo-kampanjen har satt søkelys på seksuell trakassering på arbeidsplassen internasjonalt og i Norge, har det blitt varslet om seksuell trakassering på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). En kilde sier til NRK at tidligere elever har fortalt om ubehagelige episoder helt tilbake til 1996. Noen av sakene som utredes nå ble varslet om allerede i 2008. I desember ble et varselbrev sendt til Kunnskapsdepartementet istedenfor til skolens interne varslingssystem. Kombinasjonen av stort medietrykk og nye alvorlige varsler har utløst krisestemning på skolen.

Bakgrunn: Kunnskapsdepartementet ber KHiO om å vurdere anmeldelse av ansatt

–⁠ Nært og utradisjonelle forhold

Kunststudentene Aljosa Erakovic (30) og Solveig Granberg (24) forklarer at undervisningen og miljøet på flere av utdanningene på skolen er annerledes enn tradisjonelle forelesningsbaserte miljøer.

De beskriver forholdet mellom student og professor som nært og utradisjonelt.

–⁠ Veiledningen er nærere her enn for eksempel på universitetet, og avtaler for veiledning settes opp privat mellom student og lærer. Tillitsforholdet er nært, men det må det også være i kreative fag, sier Erakovic.

Granberg og Erakovic forteller at det nære miljøet kommer av at klassene er små og at studentene må gi av seg selv i kreative fag.

De sier at det kan gjøre at risikoen for trakassering er høyere enn andre steder.

–⁠ Rent statistisk så tror jeg det er større risiko her enn andre steder for trakassering. Det er et lite miljø der alle kjenner hverandre personlig, og relasjonen er tettere enn i et sterilt forelesningsmiljø, forteller Erakovic.

Har du lest? Kursleder ba kvinnelig student om å holde gutter unna sengen hennes på kvelden

Studenter: Solveig Granberg (tv) og Aliosa Erakovic synes tett læringsmiljø er bra, men påpeker at det kan gjøre studenter mer utsatt for trakassering
Studenter: Solveig Granberg (tv) og Aliosa Erakovic synes tett læringsmiljø er bra, men påpeker at det kan gjøre studenter mer utsatt for trakassering

Krisemøte

På mandagen kalte ledelsen på KHiO inn til allmøte for studentene på skolen. På møtet informerte ledelsen om hva de skal gjøre med varslene som er kommet inn og for å forebygge trakassering i framtiden. Et av forslagene er at det skal utarbeides en handlingsplan for trakassering. I spørsmålsrunden var flere studenter frustrerte over at varsler ikke er blitt tatt alvorlig nok tidligere, og at høyskolens system for å behandle varsler er for dårlig.

Jørn Mortensen, rektor på Kunsthøgskolen, sier at han opplever at alle syns det er bra at saken er blitt tatt tak i. Samtidig presiserer han at det er utfordrende.

–⁠ Det er klart at dette er krevende for alle på skolen.

Universitas var på allmøtet: Flere alvorlige varslinger i helgen

Tillitsproblem

Mortensen sier at det generelt er utfordrende strukturer mellom studenter og undervisere i akademia, men at det er spesielle utfordringer knyttet til læringsformen på KHiO.

–⁠ Den tette læringsformen en av grunnene til at vi har så gode resultater. Men det krever også spesiell årvåkenhet og bevissthet, sier han.

Rektoren understreker at høyskolen har et tillitsproblem når varslere ser seg nødt til å gå til Kunnskapsdepartementet for å varsle om trakassering. Samtidig er han glad for at trakasseringen nå kommer frem.

–⁠ Ja det er en tillitsutfordring at varselet går til vår eier og oppdragsgiver, og ikke direkte til institusjonen. Men tillit kan ikke vedtas, det må produseres gjennom hardt arbeid, sier han.

Morten sier at høyskolen i framtiden må vise at de er i stand til å håndtere slike varsler, og bygge en kultur der trakassering ikke skal skje.

–⁠ Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering på KHiO. Det skal også bety noe i praksis, slår Mortensen fast.

Flere varslinger

Det går klart fram fra sakene som har vært i media, og presentasjonen av saken på informasjonsmøtet på KHiO på mandag, at det er varslet om flere hendelser. Mortensen bekrefter til Universitas at det også er varslet om flere personer.

Fredag ble det kjent at Kunnskapsdepartementet ber KHiO vurdere politianmeldelse av en ansatt på høyskolen. Mortensen vil ikke kommentere hvordan høyskolen vil reagere på varslene om seksuell trakassering, men understreker at studenter ikke skal risikere å treffe personene det er varslet om før saken er ferdig behandlet.

Nettverk er viktig

Kunststudentene Erakovic og Granberg forklarer at et godt nettverk er viktig i kreative bransjer, og at det nok ikke er tilfeldig at mange trakasseringssaker som har kommet fram i metoo-kampanjen er i disse bransjene.

–⁠ Når miljøet er lite og tett er sjansen for at man møter lærere igjen etter studiet stor. Det gir en skjev maktrelasjon, og kan gjøre terskelen for å varsle høyere, sier Granberg.

–⁠ Gjesteforeleserne er gjerne folk som er aktive i bransjen. De er ikke like tett knyttet til skolen, og det kan kanskje være vanskeligere for skolens system å fange opp trakassering, forklarer Erakovic.

–⁠ Dette er ikke bra for ryktet til Kunsthøgskolen. Det er noe folk legger merke til i disse metoo-tider, avslutter Granberg.