Glad: Det var en lettet Curt Rice etter vedtaket. Nå er det bestemt at høyskolen skal gå for hans forslag til universitetsnavn.
Glad: Det var en lettet Curt Rice etter vedtaket. Nå er det bestemt at høyskolen skal gå for hans forslag til universitetsnavn.

Det endelige nye navne­for­slaget for HiOA er bestemt

Med knappest mulig margin, seks mot fem stemmer, vedtar styret ved HiOA at navneforslaget skal være OsloMet – Storbyuniversitetet. På engelsk blir navnet Oslo Metropolitan University.

I et lite møterom sitter styret for Høgskolen i Oslo og Akershus. De har en viktig beslutning å ta. HiOA er i ferd med å bli et universitet, og det trenger et navn. Det ligger bare ett forslag på bordet: OsloMet – Storbyuniversitetet. Det er rektor på den nåværende høyskolen sitt eget forslag.

–⁠ Hvis dere handler i dag, er det mulig at denne byen opplever noe som ikke har skjedd på 206 år. Det kan bli opprettet en ny institusjon, og viktigst av alt, det skal inneholde ordet universitet, sier Rice til styret.

Torgeir Mortensen kommenterer navnevalget: Hva fikk høyskolen egentlig ut av alle pengene?

Spenning

Likevel er det en spent stemning i rommet. Alle er ikke like fornøyde med navnet som er igjen.

–⁠ Jeg er blant de som mener OsloMet er dårlig. Det gir mange assosiasjoner, og så skjønner jeg ikke hvorfor vi ikke skal ha et kortnavn som ikke inneholder at vi er et universitet, sier styremedlem Bjørn Smedstad.

Også studentrepresentant Envy Aleksander Frogset er kritisk til navnet.

–⁠ Jeg kommer ikke til å støtte forslaget. OsloMet er et kjempedårlig navn, det sier ikke at vi er et universitet engang, sier han.

Les mer om: HiOAs ferd mot et universitetsstatus

Flere av styremedlemmene stusser over at der bare er ett navn det er mulig å stemme over.

Rektor Rice, styreleder Trine Syvertsen og flere tar derimot til orde for at det har vært en veldig åpen prosess med rom for forslag fra alle kanter.

Syvertsen er i motsetning til Smedstad fornøyd med navnet, og er klar på at hun vil stemme for.

–⁠ Jeg liker veldig godt hvordan navnet klinger på engelsk (Oslo Metropolitian University). Det vanskeligste har vært å finne en treffende norsk oversettelse. Storbyuniversitetet er ok, men det er det svakeste leddet i kabalen, sier hun.

Syvertsen er også svært fornøyd med kortformen OsloMet.

HiOA har brukt nesten en million på nytt navn: Dette gikk pengene til

Store uenigheter: På tross av at vedtaket gikk i gjennom var mange kritiske til navneforslaget.
Store uenigheter: På tross av at vedtaket gikk i gjennom var mange kritiske til navneforslaget.

Stor uenighet

Etter hvert som diskusjonen utvikler kommer det frem at styret er relativt splittet. Studentrepresentanten Sunniva Myrene Braaten tar ordet.

–⁠ Vi må fortsatt som styre tørre å ta en beslutning, selv om den er vanskelig, sier hun.

Førsteamanuensis Ingrid Ruud Knutsen er enig, og stiller seg svært kritisk til å fremme nye forslag til navn på nåværende tidspunkt.

–⁠ Jeg tror ikke vi kommer til å gjøre alle til lags. OsloMet appellerer ikke til meg øyeblikkelig, men jeg tror ikke jeg vil dra opp et nytt navneforslag nå. Det har vært 199 andre forslag. Jeg tenker at jeg kan stemme for OsloMet, sier hun.

Har du lest: Rice røper sin favoritt

Forslaget vedtatt

Flere i styret er kritiske til den norske kortformen OsloMet. Det fremmes derfor et forslag om å trekke kortformen fra navnet. Forslaget ble imidlertid nedstemt.

Med knappest mulig margin, seks mot fem stemmer, vedtas i stedet det opprinnelige forslaget: OsloMet – Storbyuniversitetet på norsk, og Oslo Metropolitan University på engelsk.

Det er en lettet Curt Rice som møter Universitas etter vedtaket.

–⁠ Jeg er veldig fornøyd med styrets beslutning, gliser Rice i pausen etter at navneforslaget er vedtatt.

Hva tenker du om at det var en såpass stor uenighet i styret?

–⁠ Jeg synes ikke det gjenspeiler støtten for forslaget, da tre av dem ville ha et forslag som lignet veldig, men bare uten kortformen, sier Rice, før han løper ut av rommet.

Idet møtet skal til å starte opp igjen, kommer Rice tilbake i all hast.

–⁠ Når vil dere sende inn søknaden til Kunnskapsdepartementet?

–⁠ Nå! Det er i gang, så den sendes i dag.

Rektors eget forslag

Det er ingen hemmelighet at OsloMet er Curt Rice sitt eget forslag, og hans åpenbare favoritt. Han mener «metropolitan» ofte blir brukt på universiteter der studentene har en større mangfold i alder, etnisitet, og institusjonen er ofte nærmere knyttet opp til arbeidslivet.

–⁠ Den etablerte betydningen av «a metropolitan university» er med andre ord svært lik vår profil og vårt samfunnsoppdrag, argumenterer han selv.

Likevel har navnet, siden det ble lansert møtt en massiv motstand.

Kritiske stemmer

Både Språkrådet og Mållaget er kritiske. Rektor ved Høyskolen Kristiania uttalte til Forskerforum:

–⁠ Det er sikkert en grunn til at de velger det, men for meg er «metropolitan» diskotek. Da jeg var yngre, var jeg på språkreise i Brighton. Da dro vi på et diskotek som het «Metropolitan». Det er et damemagasin som heter «Metropolitan», med masse reklame for sminke og klær. I USA ville det vært helt riktig, men i Norge får man andre assosiasjoner.

På tross av dette gikk forslaget gjennom. Etter all sannsynlighet får Oslo et nytt universitet med navnet OsloMet – Storbyuniversitetet innen kort tid.

Den endelige avgjørelsen om navnet er det imidlertid Kunnskapsdepartementet som skal fatte.