Arkivfoto: Ketil Blom
Arkivfoto: Ketil Blom

Student slo hodet. Nå vurderer han søksmål mot Kunst­høg­skolen

En student ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) vurderer nå å saksøke skolen etter å ha skadet hodet. KHiO vil ikke påta seg ansvaret i saken.

I 2013 skal en student ved KHiO hente utstyr som ligger lagret under en trapp, da han skaller hodet i en jernbolt. I et halvt år skal studenten ha vært borte fra studiet på grunn av ulykken. Ifølge studentens advokat Anette Torgersen har skaden ført til store helsemessige plager og økonomisk tap. Derfor vurderer studenten nå å gå til sak.

–⁠ Saken har vært belastende for min klient, sier Torgersen.

Ekspertpanel på KHiO: SiO-kaffen slaktes

Erstatningsgrunnlag

I dokumenter Universitas har fått innsyn i kommer det frem at studenten har bedt høyskolen om bekreftelse på at skolen dekker nødvendige utgifter til juridisk bistand, og om en erkjennelse av ansvar i saken.

Advokaten viser til skadeserstatningsloven, som fastsetter at arbeidsgiveren har et ansvar uavhengig av skyld hvis det foreligger uaktsomhet hos noen av arbeidstakerne.

–⁠ Sikring i dette tilfellet kunne vært nærmest kostnadsfritt og det ville ha minsket risikoen for skade vesentlig.

Torgersen forteller at hennes klient er under utredning for sine plager og at de avventer spesialisterklæring som er med på å danne et grunnlag for erstatningskravet.

Gourmetkantinas fall på KHiO: I mars ble den hyllet, i september slaktet

Vil ikke påta seg skylden

–⁠ Vi anser dette som et tragisk, men hendelig uhell, sier John Ivar Strømmen, seksjonssjef økonomi og infrastruktur til Universitas.

De ser ikke at de har noe juridisk ansvar for å dekke tap studenten mener å ha blitt påført.

–⁠ Et av de grunnleggende og opplagte ansvarsgrunnlag er at det er påført skade med forsett, grov uaktsomhet eller uaktsomhet fra skolens side. Kunsthøgskolen i Oslo kan ikke se at skolen har handlet/latt være å handle på en slik måte at ansvarsgrunnlaget kan sies å være oppfylt, skriver Strømmen i KHiO i et brev til Torgersen.

I et brev fra Kunnskapsdepartementet til KHiO vises det til at studentene får et sikkerhetskurs for lokalet hvor skaden inntraff. Det var informert om at det ikke skal oppbevares gjenstander under trappen og det legges derfor til grunn at det ikke foreligger erstatningskrav for KHiO.

Advokat Torgersen sier til Universitas at hennes klient ikke hadde fått beskjed om ikke å lagre ting under trappen.

Fikk du med deg denne fra KHiO? Den elskede fredagsbaren ble lagt ned

Kunne lett vært unngått

Rommet hvor studenten skadet seg var helt mørkt, noe som ifølge Torgersen gjør at det medfører et skjerpet krav til sikring av fareobjekter.

Strømmen mener de ikke har sett behovet for å sikre bolten.

–⁠ Hvorfor var ikke jernbolten sikret hvis skolen visste at det ble oppbevart utstyr under trappen?

–⁠ Det var ikke behov for sikring av denne, da det ikke skal oppbevares ting under trappen og fordi ingen har noe under trappen å gjøre.

KHiO ville dysse ned trakasseringstall: – Vi kan gjøre noe med problemet uten å få så mye oppmerksomhet rundt det