Tinghuset: Innenfor disse dørene skal den tidligere informatikk-studentens skjebne avgjøres.
Tinghuset: Innenfor disse dørene skal den tidligere informatikk-studentens skjebne avgjøres.

Jukse­mis­tenkt student saksøker Univer­si­tetet i Oslo

For to år siden ble en student ved informatikk beskyldt for fusk og plagiat av programkoder. Nå tar han universitetet til retten for å renvaske seg.

Høsten 2015 starter en 18-åring å studere informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Et av fagene han må gjennom er et obligatorisk programmeringsfag som dreier som å kode i datasystemer. Dette faget skal derimot vise seg å gi ham store følger for fremtiden. Ett halvt år senere blir ikke bare eksamenen han avholder i faget annullert, studenten blir også utestengt fra studiet ett helt semester.

–⁠ Nå har jeg kjempet i to år for denne saken, sier studenten, som ønsker å være anonym av hensyn til familien.

Kan være tilfeldig

Faget, NFI1100 – Grunnkurs i objektorientert programmering, inneholder obligatoriske oppgaver som må gjennomføres. Da siste oppgave leveres samarbeider han med en gruppe andre studenter som kan ikke kjente så godt, forteller han.

Dette har betydd mye for meg, og jeg føler meg urettmessig behandlet

Her utvises flest for fuks: Realistene og humanistene på toppen

Den siste obligatoriske oppgaven ble levert og godkjent. Nå hadde han nok poeng til å gå opp til eksamen.

–⁠ Jeg fikk en god tilbakemelding på den siste oppgaven, og tenkte ikke noe mer på det. Eksamenstiden var hektisk, men rundt én uke før eksamen fikk jeg en mail om at jeg ikke hadde nok poeng til å gå opp til den.

Helsehøyskolen: Mistenker utbredt juks

Ifølge studenten sender han da en melding til sin sjefsgruppelærer for å høre om hva som har skjedd.

–⁠ Jeg fikk til svar at det var funnet likheter mellom min siste innlevering og noe de hadde funnet på nettet, og at det kunne være en tilfeldighet. For meg var den nettsiden de hadde funnet det på totalt ukjent. Men det skal sies at i det faget så har vi ikke så mange kilder å gå til, bare faglærer og en bok om emnet, så da er det ikke rart ting kan ligne litt, forteller studenten.

Etter mye frem og tilbake med ledelsen på instituttet ender likevel studenten med å møte opp på eksamen.

–⁠ Ledelsen anbefalte meg om å ta eksamen. Jeg visste ikke om jeg hadde rett til å ta eksamen, og jeg stod heller ikke på listen til eksamensvaktene. Men i og med at jeg hadde møtt opp, så fikk jeg likevel avholdt den.

Martin Seglen Baadshaug: Dømt for juks i Høyesterett

Blir kastet ut

Juleferien går sin gang. Studenten begynner på sitt andre semester, men så får han beskjed om at hans eksamen blir annullert. Dette fører til at han ikke har nok poeng til å kunne fortsette på det semesteret han allerede hadde begynt på.

–⁠ Jeg syns det var ille nok at jeg hadde mistet faget jeg hadde jobbet med, men det var jo enda verre å bli utestengt et helt semester.

Saken hans var blitt sendt videre i systemet. Helt til klagenemda ved UiO, som mener det er snakk om plagiat. Studenten er uenig og velger å gå rettens vei for bevise det.

Han krever at utestengingen fra UiO kjennes ugyldig, samt at han «tilkjennes erstatning for sakens kostnader».

UiO på sin side krever at de blir frifunnet.

De mener nemlig at «det foreligger fusk» i den obligatoriske oppgaven. UiO argumenterer for at hvis det foreligger fusking med forelegg så skal reaksjonen være streng på grunn av «individuelle og allmennpreventive hensyn». Derav utestengningen i ett semester.

Frykter juks: Smartklokker vekker bekymring

Eksperter måtte tilkalles

Saken har nå vært oppe i retten og utfallet forventes å være klart innen to uker.

–⁠ Jeg har ikke selv noen bestemt oppfatning om hvorvidt saken har vært vanskelig, sier regjeringsadvokat Erlend Baldersheim.

Det er han som har vært prosessfullmektig og advokat for UiO i saken.

–⁠ Det har vært vurdert hvor grensen går for plagiat ved programkoder i datasystemer. I retten forklarte flere vitenskapelig ansatte seg om dette. Dermed ble saken belyst også for noen som ikke er kjent med programmering og koding fra før, sier Baldersheim.

Han vil ellers ikke kommentere saken før utfallet av saken er klart.

Kommentar: Juks har ingenting med intensjon å gjøre

Strenge krav

Studenten som har saksøkt UiO mener at hele prosessen har vært rotete.

–⁠ Dette har betydd mye for meg, og jeg føler meg urettmessig behandlet. Noen har sagt til meg at dette har skjedd tidligere, og det er flere som støtter meg. Jeg håper at det at jeg nå saksøker i UiO nå skal rette opp i alt rot som kan skje om man blir mistenkt for fusk.

UiO har foreløpig ikke besvart Universitas sine forsøk i å få en uttalelse.