Bergen: Det er etter modell fra Universitetet i Bergen, Gro Bjørnerud Mo nå vil merittere de som er aller best på undervisning. – Ett av elemenentene i modellen er at for å belønnes individuelt må man ha bidratt til kollektivet, sier hun. Foto: arkiv/Adrian Nielsen
Bergen: Det er etter modell fra Universitetet i Bergen, Gro Bjørnerud Mo nå vil merittere de som er aller best på undervisning. –⁠ Ett av elemenentene i modellen er at for å belønnes individuelt må man ha bidratt til kollektivet, sier hun. Foto: arkiv/Adrian Nielsen

UiO vil belønne super­un­der­vi­serne

UiO jobber for tiden med å lage et system som skal få professorene til å prioritere undervisning høyere.

Du sitter på bakerste benk i et enormt auditorium. Foreleseren langt foran deg leser opp fra et ark med notater uten å ense studentene foran seg. Du merker øyelokkene bli tunge og drar i pausen. Det var umulig å få med seg noe med en så dårlig foreleser uansett. Gjenkjennelig?

Mange studenter opplever til stadighet dårlig undervisning, og dette vil UiO nå ha en slutt på.

I vinter la regjeringen fram stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Der ble alle universiteter og høyskoler pålagt å innføre såkalt merittering. Det vil si at undervisere eller fagmiljøer ved universiteter og høgskoler får belønning hvis de er gode på undervisning. Stortingsmeldingen tar ikke stilling til hvordan god undervisning skal belønnes, men overlater til utdanningsinstitusjonene å finne ut av det.

Aud V. Tønnessen, dekan ved teologisk fakultet, skal lede utvalget som etter planen blir utnevnt på universitetsstyremøtet i starten av februar 2018.

Slik er skrekk-foreleserne: Inkompetente og dårlig forberedte og lirer av seg uforståelig vås

Bergensk modell

Utvalget ved UiO er ikke ferdig etablert, men prorektor, Gro Bjørnerud Mo, forteller at planen er å ta utgangspunkt i modellen som har blitt brukt ved Universitetet i Bergen, hvor ansatte som får tittelen «fremragende underviser» kan glede seg over en lønnsøkning på opptil 50 000 kroner.

–⁠ Vi har diskutert ulike modeller med studiedekaner, dekaner og utdanningskomiteen hvor det blant annet sitter studenter. Det vi har fått oppslutning om er å gå videre med en modell som likner på den man har i Bergen, forteller Mo.

–⁠ Forskning dominerer over undervisning

Studentparlamentet ved UiO mener dagens system prioriterer forskning framfor undervisning, og de ser positivt på at det blir gjort tiltak for å heve undervisningens posisjon. Jens Lægreid, leder for Studenparlamentet ved UiO, viser til at at man har et såkalt tellekantsystem for forskning, men at det ikke finnes noe tilsvarende for undervisning.

–⁠ Da vil det konkrete målesystemet bli dominerende, og dermed blir forskning dominerende over undervisning, argumenterer Lærgreid.

Delte meninger

Når det gjelder hvordan løsningen for å belønne god undervisning skal se ut, er imidlertid meningene delte. Studentparlamentet og Jens Lægreid mener det er fagmiljøene som bør belønnes, og ikke den enkelte ansatte.

–⁠ Jeg er overbevist om at folk fungerer best i grupper, og at et meritteringssystem må ha som utgangspunkt at fagmiljøer skal meritteres. Det er viktig å spille hverandre gode, sier Lægreid.

Selv om Gro Mo sier at det blir tatt sikte på å lage en modell som følger prinsippene fra Bergen, hvor man belønner enkeltpersoner med lønnspålegg, understreker hun imidlertid at man må tenke på det felles beste.

–⁠ Ett av elemenentene i modellen er at for å belønnes individuelt må man ha bidratt til kollektivet. Dermed bygger vi bro mellom det kollektive og det individuelle, argumenterer Mo.